Şimdiki Zaman

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Şimdiki zaman konusunun etkileşimli ( interaktif ) sınavına ulaşmak için tıklayınız.

Tanım:Şimdiki zaman, fiilin belirttiği işin içinde bulunduğumuz zamanda başladığını ve devam etmekte olduğunu bildirir. Fiile–yor eki getirilerek yapılır.

Şimdiki Zaman Olumlu:

Şimdi ders anlatıyor.

Çocuklar bahçede futbol oynuyorlar.

Öğrencilerin sınavlarını okuyorum.

 Not: Eğer fiil   a, e   harfleri ile bitiyorsa   a, e  harfleri   ı, i, u, ü   harflerine dönüşür. Olumsuzda bu değişme olmaz.

dinle +yor  dinliyor

başla +yor  başlıyor

oyna+yor   oynuyor

 Öğrenciler otobüs bekliyor.                   (beklemek)

Öğretmen konuyu tekrarlıyor.               (tekrarlamak)

Bahçıvan bahçeyi suluyor.                       (sulamak)

 Bu kural tek heceli iki fiil için de geçerlidir.

de +yor   diyor

ye +yor   yiyor

 Şimdiki Zaman Olumsuz:

Öğretmen öğrencilere kötü not vermiyor.

Ben sigara içmiyorum.

Öğrenciler derste hiç konuşmuyor.

Not:  Türkçede olumsuzluk eki  ma, me  ekleridir. Fakat Şimdiki zamanda  -mı, -mi, -mu, -mü  eklerine dönüşür. Soru eki ile olumsuzluk eki birbiriyle karıştırılmamalıdır. Olumsuzluk eki Şimdiki zamandan önce, Soru eki ise Şimdiki zamandan sonra gelir.

koş -mu  (Olumsuzluk eki) - yor mu (Soru Eki) - yum?

Şimdiki Zaman Soru:

Anneni çok özlüyor musun?

Öğretmeninizi seviyor musunuz?

Sen beni tanıyor musun?

Not:  Şimdiki zaman anlamı  -makta, -mekte   ekleriyle de sağlanır.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Şimdi ders çalışmaktalar.

(Şimdi ders çalışıyorlar.)

 Ayak sesleri duymaktayım.

(Ayak sesleri duyuyorum.)

 Kullanımı:

1. Fiilin içinde bulunulan zaman içerisinde ve konuşma anında yapılmakta olduğunu anlatır.

Şimdi, odasında ders çalışıyor.

Bütün çocuklar, dışarıda oyun oynuyorlar.

 2. Şimdiki Zaman, Geniş Zaman yerine kullanılır.

Her gün düzenli olarak iki saat ders çalışıyor.

(Her gün düzenli olarak iki saat ders çalışır.)

 Babam hiç sigara kullanmıyor.

(Babam sigara kullanmaz.)

 3. Şimdiki Zaman Gelecek Zaman yerine kullanılır.

Bekleyin biraz sonra ben de geliyorum  .

(Bekleyin biraz sonra ben de geleceğim.)

 Yarın sabah yola çıkıyoruz.

(Yarın sabah yola çıkacağız.)

 4. Şimdiki zaman, Duyulan geçmiş zaman yerine kullanılır.

Geçen hafta annesinin ve babasının yanına gidiyor ve onları çok üzüyor.

(Geçen hafta annesinin ve babasının yanına gitmiş ve onları çok üzmüş.)

 Dün akşam babasına kızıyor ve evden çıkıp gidiyor.

(Dün akşam babasına kızmış ve evden çıkıp gitmiş.)

 Not:  et, git, tat fiillerinde  t  harfi  d  harfine dönüşmektedir.

Bütün yemeklerden tadıyor.

Nereye gidiyorsun?

Babasına yardım ediyor.

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...