Yabancı Dil Öğretimi

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Yabancı dil öğrenen bir öğrenciden geliştirilmesi gereken 4 temel beceri üzerinde durulur. Bunlar:

1) Okuma

2) Dinleme

3) Konuşma

4) Yazma

5) Kelime Öğretimi

Şu anda kullanmış olduğumuz Adım Adım Türkçe kitapları bu mantık üzerine bina edilmiştir. Bu 4 temel beceriyi geliştirmek için aşağıdaki materyalleri kullanmaktayız.

1) Adım Adım Türkçe ders kitapları

2) Kelimeler Dünyası

3) Dil Bilgisi kitabı

4) Alıştırma kitapları

5) Okuma kitapları

6) Posterler

7) Adım Adım Ders kitabı CD’leri

8) Okuma kitabı CD’leri

9) Kelimeler Dünyası CD’leri

10) Yardımcı kitap olarak Anahtar Kitapları

 

DERS  İŞLEME ŞEKLİ

 DERSE HAZIRLIK:

1- Konuya başlamadan önce tahmin çalışmaları yaptırma: -Bugünkü konumuz ne hakkında olabilir? –Bu konuda neler geçiyor olabilir? Vb.

2- Konudaki resimler üzerinde çocukları konuşturma.

3- Konu ile ilgili atasözü söyleme.

4-Konuyla ilgili anı,hikaye türünde ilginç bir olay anlatılarak da derse başlanabilir.

5-Üzerinde duracağımız konu ile ilgili başka sorular sorma.

6-Konu dramatize edilebilir.

7-Konuyla ilgili araç ve gereçlerin getirilmesi.

8-Kitaptaki derse hazırlık soruları sorma.

KELİMELER:

 1-    Anahtar kelimeler tahtanın sağ tarafına yazılır.

2-    Kelimelerle ilgili kitaptakilerin haricinde daha değişik resimler derse götürülebilir.

3-    Öğrencilere hedef kelimelerle ilgili resimler çizdirilebilir.

4-    İçinde kelimenin eş veya zıt anlamlısının veya tanımının yapıldığı cümleler tahtaya yazılıp hedef kelimeyi bulmaları istenebilir.

5-    Kelimeler el işaretleriyle anlatılıp öğrencilerin bulmaları istenir.

6-    ..........................

*Ders Kitabında Kelimeler bölümünde öğrenci merkezli bir çalışma planı uyguluyorum. Kelimeler tahtaya teker teker yazılır. Her kelimenin anlamı ya tahtaya çizilerek, ya kelimenin eş anlamı veya zıt anlamı verilerek ya da o kelimeyle ilgili kurduğum cümle çocuklara sorularak kelimenin anlamının bulunması istenir. Örneğin; Domates kelimesini ele alalım. Bu kelime ile ilgili yaklaşık 6-7 cümle kurmaları istenir. En güzel cümle çocuklara sorularak, çocukların yaptığı seçim sonucu en güzel cümleyi söyleyen öğrenci tahtaya çıkartılır ve cümlesini yazması istenir. Ve bu çalışma bazen bir notla, bazen de çantamda taşıdığım değişik hediyelerle ödüllendirilir. Bu şekilde çocuklar onure edilmiş olunur.

KELİME ÖĞRETİMİNDE KULLANAN OYUNLAR

1. Kelime Türetme:

Öğretmen bir kelime söyler. Kelimenin son harfiyle ilgili öğrenciler yeni bir kelime türetmeye çalışırlar.

Bu oyunda amaç öğrencilerin kelime hazinelerini ölçmektir.

 

2. Tahta ve sınıftaki öğrenciler üç guruba bölünerek her guruba farklı bir harf verilir. Her guruptan birer öğrenci tahtaya çıkarak o harfle ilgili kelime yazmaya çalışır. En fazla kelimeyi yazan öğrenci ödüllendirilir.

Bu oyunda da amaç öğrencilerin kelime hazinelerini ölçmektir.

OKUMA-ANLAMA:

1-Parçanın okunması(Metnin durumuna göre öğretmen ve öğrenci okuyabilir.)

2-Öğrencilere metni uygun yerlerden bölerek okutulması.

3-Diğer öğrenciler okuyan öğrenciyi takip edip, bilinmeyen kelimelerin altının çizilmesi istenir.

4-Okuma sırasında vurgu ve noktalama işaretlerine dikkat edilmelidir.

5-Güzel okuyanı ödüllendirme.

6-Okuma sayısı öğretmenin zaman durumuna göre ayarlanır.

7-Öğretmen okuma sırasında sınıf içerisinde gezerek dersten uzaklaşan öğrencilerin durumunu takip etmeli.

8-Öğretmen okumalarında cümlenin , kelimenin devamı veya bulunduğu yerden bir soru sorulabilir.

9- Bu bir hikaye ise öğretmen ilk önce yarısına kadar okuyup kitapları kapattırır ve hikayenin devamı tahmin ettirilir.

10- Metin önceden ev ödevi olarak verilebilir. Öğrenciler hazırlıklı, okumuş ve kelimeleri çıkarmış olarak gelirler.

11- Metnin başı ve sonu öğrenci kitapları kapattırılarak okunup aradaki olaylar tahmin ettirilebilir.

12- Metnin ilk kısmı okunup kitaplar kapattırılır ve devamı tahmin ettirilir.

.......................

Bu bölümdeki bilinmeyen kelimeler:

1-Kelimeler öğrenciler tarafından tahtaya yazılır.

2-Bilinmeyen kelimelerin öğrenciler metni okurken tahtaya yazılması.

3-Daha sonra tahtadaki kelimeler çerevesinde öğrencilere anlamları sorulup cümle içerisinde kullanmaları istenmesi.

4-Tahtada eş anlam ve zıt anlamların ayrı bir bölüme yazılması.

5-Kelimenin değişik anlamlarının verilmesi.

6-Anlaşılamayan kelimelerin geçtiği cümle tekrar okunarak anlaşılması sağlanabilir.

...................................

*Ders kitabındaki okuma metinleri ile ilgili yapılan değişik aktiviteler var. Meselâ; Kitabımızdaki okuma metinleri ile ilgili soruları hazırlayıp çocuklara sorular yöneltilir. Çocuklardan bu parçayla ilgili sorular çıkarmaları istenerek birbirlerine sorular sorulmaları istenir. Metin ile ilgili kısa kısa sorular sorularak öğrencilerin konuşmaları sağlanır. Örneğin; Nasıl bir ev? Kadın nerede yaşıyor gibi...

*Okuma kitaplarında ise kullandığım aktivite şöyle: Okuma kitapları öğrencilere dağıtıldıktan sonra her öğrenciye bir paragraf okutturulur. Bilinmeyen kelimeler tahtaya yazılarak kelimenin eş ve zıt anlamlarından yola çıkarak kelimeler açıklanmış olur. Her okunan paragrafın öğrenciden özeti istenir. Ve böylece okuma kitabı iki defa tekrar edilmiş olur.

OKUMA AKTİVETELERİNDE OYUNLAR

  1. Her öğrenciye bir paragraf okutulur. Öğrenci paragrafı okurken diğer öğrencilerden de takip etmeleri istenir. Metni okuyan öğrencinin hatalarını da diğer öğrenciler bulmaya çalışırlar. Hatalarına göre notla ödüllendirilir.

ÖRNEKLEME:

Cümleler birer öğrenciye okutulur. Uygulamada cümleyi okuyan öğrencinin kendi cümlelerini kurması istenir.

Önce  sorular öğrencilere sorulup uygulaması yapıldıktan sonra da örnekler okutturulabilir.

DİNLEME:

 1-    Teknik hazırlıklar önceden yapılmalı.

2-    Metnin konusuyla ilgili motive edici sorular sormalı öğrencilerin bilgi ve düşünceleri alınmalı

3-    Birinci defa metin tüm dinletilmelidir. Öğrenciler kitaptan takip edip bilinmeyen kelimelerin altını çizerler. Daha sonra bunlar tahtaya yazılır.

4-    Öğrencinin bilinmeyen kelimeye odaklanıp telaffuzunu da daha iyi öğrenebilmesi için ikinci defa dinletmede bilinmeyen kelimelerin geçtiği cümleler okunur okunmaz durdurulup izahı yapılır. Başka bir cümle örnek verilir.

5-    Üçüncü defa tekrar metin tüm olarak dinletilip ilgili sorular sorulur.

6-    Dinlenen metinle ilgili daha önce bilinmeyip de yeni öğrenilen şeylerin olup olmadığı sorulabilir.

7-    .........

*Kelimeler Dünyası CD’lerinde önce CD dinletilir. Çocuklar dikkatle dinledikten sonra CD eşliğinde tekrar ettirilir. Dinlediği cümlelerin ve kelimelerin resimlerini göstermeleri istenir. Ve bu şekilde öğrencinin duyduğunu kullanması ve ne kadar dikkatli olup olmadığını ölçmektir.

*Ders Kitabı CD’lerinde metinler dinletilerek örgencilere anlamadıkları kelimeler sorulur ve bilinmeyen yeni kelimeler tahtaya yazılarak anlatılır. Öğrencilerden dinledikleri metni anlatmaları istenir.Bu yöntem dikkat ölçme açısı için çok faydalı en sonunda da metinle ilgili sorular cevaplandıktan sonra konu pekiştirilmiş olur.

Örnek: Tahtaya metinle ilgili sorular yazılır ve bu soruların cevaplarını tahmin etmeleri istenir. Daha sonra metni dinlemelerin ve soruların cevapları tekrar yazmaları istenir. Soruların cevaplarını doğru tahmin eden öğrenciler ödüllendirilir.

Örnek: Adam yaşlı babasını niçin dağ evine bırakmak istedi?

KONUŞMA:

1-    Diyalog ise iki öğrenciye diyalog okutulur.

2-    Sorular soruluyorsa bunlar sırayla veya listeden kaldırmak suretiyle öğrencilere sorulup cevapları istenir. Bu yapılırken öğretmen önceden hazırlanacağı için soruları okumamalı, ezberden sormalıdır.

3-    Konuyla ilgili tartışma yaptırılabilir. Bütün öğrenciler hemfikir iseler o durumda öğretmen aksi fikir beyan eder ortamı ateşleyip öğrencileri konuşmaya teşvik eder. Ateşle barut yan yana olamaz.

4-    İkişerli, üçerli gruplar halinde sorular tartışılıp grup sözcüsünden grubun fikri alınabilir.

5-    .........

*Ders Kitabındaki diyaloglar sınıfta okutulduktan sonra bu diyaloga benzer diyaloglar yaptırılır ve öğrenciler tahtaya çıkarılarak yapmış oldukları diyalogları anlatırlar.

*Konuyla ilgili yazdırılmış olan kompozisyonlar sınıfta anlattırılır. Öğrencileri araştırmaya sevk etmek için Atasözleri, tekerlemeler, bilmeceler bulmaları istenir. Buldukları bu materyalleri sınıfa getirerek sınıfta yaklaşık herkese söz hakkı verilir.

*Yine 7. sınıflarda çocukları çok fazla konuşturmak gerektiğine inanıyorum. Dil öğrenmede en önemli şeyin kendine karşı olan özgüvenin oluşmasıdır. Çocuklar konuşurken yaptıkları yanlışlıklar anında düzeltilmelidir.

*7. sınıflarda Ders Kitabındaki konuyla paralel öğrencilere bildikleri hikayeler, güzel sözleri, yaşadığı herhangi bir olayı anlattırıyorum.

*11. sınıflarda ders kitaplarına paralel konularda münazaralar yapılmaktadır.

Yazma

Yazma konusunda da yapılabilecek değişik aktiviteler var. Bunlar:

a) 7. sınıflarda çok iyi ödev kontrolü yapılması taraftarıyım. Her ders onların defterine bir imza koymanın onlara vermiş olduğunuz değerin bir göstergesidir. Ödev kontrolü yaparken arada defterlerine ufak hatırlatmalarda bulunuyorum.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Örneğin; Türkçedeki büyük harf “İ”yi yazarken çocuklar aynı anda iki dil öğrendikleri için ingilizcedeki “I” harfini yazıyorlar. Bu yanlışlığı defterlerinde düzeltiyorum, ya da bu yanlışlığı yapan öğrenciyi tahtaya çıkararak “İ” ve “I” harfini tahtaya yazmasını istiyorum. Sınıfa dönerek hangisi “İ” hangisi “I” diye soru sorarak öğrencilerden bu yanlışı bulmalarını istityorum

b) 7. sınıflarda en çok severek yaptığım aktivitelerden biri de Dikte Aktivitesi.

Kelimeler Dünyası kitabında resimlerin isim cümleleri ve fiil cümleleri var. Bu cümlelerin kullanma şekli fotokopi çektirip öğrenciye vermek ve öğrencıye kendi çalışmasını söylemeli. Fakat ben başka bır teknik kullanıyorum. Bu cümleleri fotokopi çektirip çocuklara verme yerine önce isim cümleleri diye tahtaya başlık atıp jurnaldeki sıraya göre öğrencileri tahtaya çıkarıyorum her bir cümleyi bir defa söyleyip bunu çocuğun yazmasını istiyorum. Yazdıktan sonra sınıfa dönerek cümlede yanlış olup olmadığını soruyorum. Eğer cümlede yanlış yoksa 5, bir yanlış yapılırsa 4 ve öğrenciler o kadar dikkatli yazıyorlar ki...

Bunu yapmadaki amacım öğrencinin dinleme ve yazma becerisini geliştirmek. Aynı zamanda dikkatlerini ölçmek. Sadece tahtaya kaldırdığım öğrenciyle değil, bütün sınıfı derse ve konuya karşı yoğunlaştırmak. Aynı zamanda bu teknik öğrencinin yazı yazarken hata yapma olasılığını çok aza indiriyor.

DEYİMLER:

1- Deyimlerin hikayeleri anlatılabilir. İzahı yapılır.

2- Resimlerde ne gördükleri ve ne anlama geldiği sorulur.

2- Parçada geçen diğer kelimelerle birlikte cümle içerisinde kullanılabilir.

3- Karşıt anlamlı deyimler verilebilir.

4- Deyimler resimlerle eşleştirilir.

5- ..........

Örnek:

Abayı Yakmak:

Birisine aşık olmak, tutulmak, gönül vermek mânâsında kullanılan bir tabirdir.

DİL BİLGİSİ:

2- Tanımlamalara kısa olarak değinilmeli. Teferruata, akademik anlatıma gidilmemeli.

3- Kitaptaki dil bilgisi konularını örneklerle çeşitlendirmeli.

4- Dil bilgisi konusu dağıtılmadan bir derste anlatılmalıdır.

5- Konuyla ilgili alıştırmalar öğrencinin daha iyi anlaması için derste de verilebilir, zaman durumuna göre ödev olarak da verilebilir.

6- .......................

MÜZİK:

 1-     Müziğin varsa hikayesi anlatılır.

2-     Kendi dillerinde benzer konuda bir şarkı olup olmadığı sorulur.

3-     Bazı müzikler öğrencilerin hoşuna gitmeyebilir. Bu durumda şarkı şiir olarak ezberletilebilir.

4-     Öğrencilere bir defa dinletilerek hedef kelimeleri bulmaları istenir.

5-     Bilinmeyen kelimelerin altı çizdirilir ve izahı yapılır.

6-     Şarkı kabiliyetli öğrencilere şarkı söyletilebilir.

7-     .......................

Bir şiir ezberletme metodu:

Ezberletilmek istenen mısra veya mısralar tahtaya yazdırılır. Bilgisayarda da olabilir. Birinci kelime silinerek birinci öğrenciye tümü okutulur. İkinci kelime silinerek ikinci öğrenciye, üçüncü kelime silinerek üçüncü öğrenciye..... son öğrenci bütünü silinmiş olarak okur ve ezberlemiş olur.

Örnek:

ANLAR

Eğer yeniden başlayabilseydim yaşama ;

İkincisinde daha çok hata yapardım ...

Kusursuz olmaya çalışmaz ,sırtüstü yatardım ,

Neşeli olurdum , ilkinde olmadığım kadar .

DEĞERLENDİRME:

1-     Bu bölüm dersin genel tekrarı mahiyetinde olup öğrencilere ev ödevi olarak verilebilir.

2-     Bir sonraki dersin başında geçen dersin tekrarı mahiyetinde sorular çözdürülebilir. Bu şekilde öğrencilerin ödevleri de kontrol edilmiş olur.

3-     Konuyu özetleyici sorular sorulabilir.

4-     Öğrendiklerimizin kısa bir tekrarı yapılmalı.

5-     Konuyla ilgili sınav yapılabilir.(iki haftada bir)

İMLA VE NOKTALAMA:

1-    İmla ve noktalamada kitaptaki örnekler verilebilir.

2-    Öğrencilerden benzer örnekler vermeleri istenir.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?:

1-     İlginç olaylar sırayla öğrencilere okutulur. İnternetten veya değişik kaynaklardan benzeri ilginç haberler bulunup öğretmen kitabına ilave edilir.

2-     Öğrencilerden bunlar gibi ilginç olaylar bulup yazmaları istenir.

3-     Veya sadece “Tenefüste okursunuz.” da denebilir.

4-     ....................

ÖDEV:

1- Ödev kısmındaki aktiviteler

2- Öğrenilen yeni kelime ve deyimlerle cümle kurmaları istenir.

3- Konunun özetini yapmaları istenir.

4- Hazırlık sorularının cevaplandırılması.

5- Konunun resimlerim üzerinde fikirlerin yazılması.

6- Konunun öğrenciler tarafından sesli veya sessiz olarak okutulması.

7- Yeni kelime ve deyimlerle cümle yapmaları istenir.

8- Konuyla ilgili  öğrencilere özel ödevler verilebilir.(Kelime anlatma, konuyla ilgili soru hazırlama)

9- Konu, durumuna göre senaryolaştırılabilir.(Affet Babacığım)

10- Konuyla ilgili kendi dillerindeki deyimlerin bulunması ve tercüme edilmesi

11- Öğrencinin konuyu anlatacak bir şekilde hazırlanması.

v  Ödev Kontrolu:

1-Öğrencilerin ders içerisindeki durumlarıyla kontrol edilebilir.

2-Defterler ders içerisinde veya ders dışında kontrol edilebilir.

SERBEST OKUMA:

1-     Metin derste okunabileceği gibi ev ödevi olarak da verilebilir.

2-     Bir sonraki dersin başında veya bir defa okunup kelimeler çıkarıldıktan sonar anahtar kelimeleri kullanarak öğrencilerin konuyu anlatmaları istenir.

3-     Konu uygun yerlerden bölünerek bir kaç öğrenciye anlattırılır.

4-     -Öğrenciler birbirilerine konuyla ilgili sorular sorabilir.

5-     Öğretmen konuyla ilgili sorular sorar.

6-     Konunun anafikri öğrenciye sorulur.

7-     Öğrencilerin konunun  bütününü anlayıp anlamadıklarını öğrenmek için parçanın özetlenmesi istenir.

8-     Parçada geçen anlaşılması güç cümleler tespit edilerek üzerinde durulur.

Amaç: Anlama ve güzel ifade etme becerisini öğrenciye kazandırma.

TERCÜME:

Hedef cümlelerin kendi dillerine tercümesi istenir.

PRATİK TÜRKÇE:

Öğrencilere tiyatro şeklinde uygulanabilir.

ALIŞTIRMA KİTABI:

................

Öğrenciyi Aktifleştirme:

1-Öğretmen aktif olmalıdır. Ama daha çok öğrenciler konuşturulmalıdır. Öğretmen yönetici ve sevkedici pozisyonunda olmalıdır.

2-Soru- cevap metodu sık kullanılmalı, konuşturmaya dayalı sorular sorulmalıdır.

3-Aktiviteler daha çok öğrenciye yaptırılmalıdır.

4-Arasıra not kullanılmalıdır.

5-Öğrenciye sözlü veya maddi olarak iltifat edilebilir.

6-Hipnoz metodu kullanılabilir. Rahatlatıcı hareketler yaptırılabilir.

7-Kısa oyunlar oynatılabilir ve yarışmalar yapıtırılabilir.

v  Tahtayı Verimli Klullanmanın  yolları:

1-Renkli tebeşir kullanılabilir.

2-Tahta bölünmeli (3’e bölünmesi tavsiye olunur)

3-Konu  sol üst tarafa yazılmalı, sağ bölme kelimeler için kullanılabilir.

4-Dersin ana başlıkları sol tarafta ders sonuna kadar durmalıdır.

6-Yazıların kurallı ve güzel olması gerekir. Öğrettiğimizi kurallara göre öğretmeliyiz. Tahtanın karmaşıklığı tamamen öğrenciye tesir edecektir.

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...