Yabancı Dil Öğretiminde Temel İlkeler

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

1.Dört temel beceri geliştirme:

Dört temel beceri:

a. Dinleme b. Konuşma  c. Okuma  d. Yazma

 Dili bir iletişim aracı olarak kullanmayı öğretirken bu dört temel becerinin birlikte öğretilmesi gerekmektedir. Özellikle orta dereceli okullarda temel yabancı dil bilgisi verilmesi söz konusu olduğundan bu becerilerin gelişmesine ağırlık verilmelidir.

 1. Öğretim önceliklerini önceden planlama:

Öğretim etkinlikleri:

-          Yıllık plan

-          Ünite planı

-          Günlük ders planı

Olmak üzere üç aşamada planlanmaktadır.

 1. Basitten karmaşığa somuttan soyuta doğru öğrenme:

Öğretilen konular belli bir sıraya göre olmalıdır. Basitten zora doğru somut kavramdan   soyut kavrama doğru öğretilmelidir.

 Yabancı dil öğretiminde, önce basit cümle kalıplarından başlayarak bileşik ve karmaşık cümle kalıplarının öğretimine çalışmalıdır.

Ölmek – Ruh

(somut) - (soyut) 

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

 1. Görsel ve işitsel araçları kullanma:
 • Yabancı dil öğretimde görsel ve işitsel araçlar öğretimin daha etkili olmasını sağlamakta, öğrenci ilgisini derse çekmekte ve sınıf içinde doğal ortamın oluşmasına yardımcı olmaktadır.
 • Görsel araçlar öğretilen sözcüklerin, kavramların ve cümle yapılarının daha kolay anlaşılmasına yardımcı olur.
 • Bir resim bir sözcük değerinde olduğu gerçeği özellikle yabancı dil öğretim uygulamalarında daha çok görülmelidir.
 • İşitsel araçlar ise doğru dil alışkanlıklarının kazanılmasında ve tekrar alıştırmalarının yapılmasında etkili olmaktadır.
 1. Anadili gerekli durumlarda kullanma:

Yabancı dil derslerinde öğrencinin öğretilen dili daha çok duymaları ve kullanmaları esas olmalıdır. Bu nedenle öğretmenden çok öğrencilerin konuşmalarına olanak verilmelidir. En iyi yabancı dil öğretmeninin, öğrencilerini en çok konuşturan öğretmen olduğu unutulmamalıdır.

 • Öğrenilen dil öğrenciler tarafından ne kadar çok kullanılırsa ve ne kadar çok pratik yapılırsa o kadar iyi öğrenilir.
 • Gerek duyulmadıkça anadili kullanmaya izin verilmemelidir.1

Derse dilin tanımıyla başlayacak olursak:

 1. Dil bir sistemdir. Belli kalıplara ve kurallara uyar.
 2. Dil derslerden oluşur.
 3. Dil bir düşünme aracıdır.
 4. Dil bir iletişim aracıdır.
 5. Dil insanların oluşturduğu toplumlarda kullanılır.

 YABANCI DİL ÖĞRETİMİNİN BUGÜNKÜ OKUL PROGRAMLARINDAKİ YERİ

Türkiye de yabancı dil öğretimi temelde ortaöğretim düzeyinde ele alınmaktadır. Ortaöğretimin bütünlüğü içinde yer alan resmi ve özel eğitim kurumları, yabancı dil öğretimi konusunda farklı bir program yaklaşımı içindedirler.

 1. Bir seferde bir tek yapıyı sunma:
 • Sınıf içi uygulamalarda her seferinde bir tek sözcüğü, sorunu ya da cümle yapısını öğretmek temel ilke olmalıdır.
 • Aynı anda birden çok sözcük yada cümle kalıbı öğretmek hem etkili olmaz hem de karışıklığa neden olabilir, yani tam öğrenme sağlanamaz. Bir sözcük ya da cümle kalıbı tam öğrenilmeden diğerine geçilmemelidir.
 • Özellikle başlangıç düzeyinde temel bilgiler ve kavramlar ayrıntılara girilmeden verilmelidir.
 1. Verilen bilgilerin günlük yaşama aktarılmasını sağlama:

Sınıf içinde öğretilen bilgilerin günlük iletişimde nasıl kullanılacağının öğrencilere gösterilmesi gerekir. Öğrencilere öğrendiklerini kullanma imkanı sağlama.

 1. Öğrencilerin derse etkin katılmalarını sağlama:

Tüm öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılımları sağlanmalıdır. Tekrar alıştırmaları soru cevap, rol yapma, grup tartışması, ikili veya üçlü çalışmalar, benzetim gibi tekniklerle öğrencilerin derse daha etkin katılmaları sağlanmalıdır.

Tekrar alıştırmalarında önce sınıf sonra gruba ve daha sonra da yetersayıda öğrenciye tekrar yaptırılmalı, bu tekrarlarda yanlış yapıldığında doğrusu tekrarlatılarak hemen düzeltilmelidir.

 1. Bireysel farklılıkları dikkate alma:

Öğrencilerin ilgi, yetenek ve öğrenme hızları birbirinden farklıdır. Bazı öğrenciler hızlı öğrenirken bazıları yavaş öğrenebilir. Bazıları duyduğunu daha iyi anlarken bazıları da gördüğünü iyi anlar. Bazı öğrenciler ise sözlü alıştırmaları daha iyi yaparken bazıları da yazılı alıştırmaları daha iyi yaparlar.

 Bütün bu özellikler dikkate alındığında öğretmen öğretim etkinliklerine çeşitlilik getirmeli, sınıf içinde zengin öğrenme ortamı sağlanmalıdır.

 Örnek: Öğretmen soru sorarken kolay soruları daha yavaş öğrenenlere, zor olanları da gruba göre zeki ve çalışkan olanlara sormalıdır. Bu nedenle öğretmen sınıf içerisinde iyi bir gözlemci olmalıdır.

 1.Öğrencileri güdüleme ve cesaretlendirme:

Her derse başlamadan önce, öğrencileri öğrenmeye karşı güdülemek öğretmenin en önemli görevlerinden biridir. Güdüleme öğrenci ile öğrenilecek konu arasında psikolojik bir bağ kurmadır. Bu bağ kurulmadan öğretime başlanırsa yapılan etkinliklerin yararlı olacağını söyleyemeyiz.

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...