Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Alıştırmalar

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

             Yabancı dil öğrenmenin bu denli bir gereksinime dönüşmesi, kuşkusuz haberleşme ve ulaşım olanaklarının kolaylaşmasıyla, insanlar arası ilişkilerin yoğunluk kazanmasıyla olmuştur. Konuştukları farklı dillerden dolayı iletişim kuramayan insanlar birbirlerinin dillerini öğrenme gereksinimi duydular.

 Günümüz yabancı dil öğretimini genel bir bakışta incelediğimizde kimi dillerin bu süreçte etkin bir konumda olduklarını görmekteyiz. Yüzyılımızın ilk yarısında yabancı dil öğretiminde Fransızca önemli bir yer tutarken günümüzde İngilizce bir dünya dili konumuna gelmiştir. "Bir dilin; üstün bir bilim, uygarlık ve kültür dili olması" (Demircan, 1988.13) O dilin yabancı dil olarak öğretimini gerekli kılan bir etmendir. Bunun yanısıra bir ülkenin siyasal ve ekonomik gücü bu bağlamda önemli bir rol oynamaktadır. Son yıllarda siyasal ve sosyal değişmeler, Türkçenin de yabancı dil olarak öğretilmesi üzerinde durulması gereken bir konu durumuna getirmiştir. Hatta Gülay'a göre "Türkçe öğretmek, devlet politikası haline getirilmelidir. " (Gülay, 1988:34) Çünkü hangi milletin dilini öğrenirsek, o milletin kültüründen de etkilenmiş oluyoruz. Türkiye dünya ülkeleri ile bütünleşme sürecindeyken kültürün politik öneminden yararlanmalıdır.

 Türkçe öğrenip, kültürümüzden etkilenmiş bir kişi, Türkiye aleyhindeki kasıtlı ve kötü propagandalara alet olmayacağı gibi kendi ülkesinde yapacağı tanıtım ülkemizi tanıtma açısından en güçlü araç olacaktır. Koç'a göre yabancı dil öğrenimi sadece bir takım bilgilerin kazanılması değil, yepyeni bir anlatım sistemiyle donatılmak, yabancı bir ulusun diliyle birlikte kültürüne, mantığına uyabilmektir. (Koç, 1978)

Dil öğretiminin politik önemi böyleyken, yabancı dil olarak Türkçe öğretimine yönelik kitapların birçoğu alıştırma yönünden henüz yeterli durumda değildir. Yabancı dil olarak Türkçenin verimli bir biçimde yürütülebilmesi, çok yönlü bir olgudur. Dil öğretiminde, ders kitapları önemli öğelerdendir ve bunların çözümlenmesi de ileriye yönelik önlemlerin alınmasında dayanılacak temeli oluşturur.

İşte bu nedenlerle çalışmamızda, Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde bugün yaygın bir kullanım alam olan TÜRKÇE ÖĞRENİYORUZ kitabım özellikle alıştırmaları yönünden incelemeyi amaçlıyoruz.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

 Çalışmamızın birinci bölümünde yabancı dil öğretimi ile ilgili genel ilke ve yaklaşımlara yer verilecektir. Çalışmamızın ikinci bölümünde ise, yeni yönelimlere uygun olarak geliştirilmiş olan alıştırma modeli tanıtılacak ve bu bağlamda alıştırma düzlemindeki gelişim çizgisi örneklerle sergilenecektir. Alıştırma modelini tanıtırken örnekler sunmada ki amacımız, kuramsal düzlemde geliştirilen ilkelerin uygulama içinde nasıl somutlaştığım gösterebilmektir. Alıştırma türleri ile ilgili ômeWerimizde değişik kaynaklardan yararlanılarak zengin bir derleme oluşturmaya özen gösterilecektir.

 Çalışmamızın üçüncü bölümünde ise Türkçe Öğreniyoruz ders kitapları değerlendirilecek ve özellikle adı geçen ders kitaplarında yer alan alıştırmalar, sunduğumuz model ışığında incelenecektir. Bu bölümdeki amacımız Türkçe Öğreniyoruz  ders kitaplarında yer alan alıştırmaları sınıflandırarak, türlerini belirlemek ve sunduğumuz alıştırma modeline hangi yönleri ile uygun düştüğünü ve hangi yönlerirıin eksik kaldığını saptayabilmektir. Bu bağlamda açık bir döküm yapılacak ve sayısal verilerle alıştırmalar yönünden genel bir değerlendirme yapılacaktır.

 Yine çalışmamızın üçüncü bölümünde adı geçen ders kitaplarıyla ilgili değerlendirmemizin sonuçlarına dayanarak, eksik kalan yönleri tamamlama amacıyla yeni alıştırma tipleri oluşturulacaktır. Böylece çağdaş yönelimler doğrultusunda geliştirilen alıştırma modelinin tüm yönleriyle yabancı dil olarak Türkçe öğretimine uygulanması gerçekleştirilecektir.

 Yabancı dil öğretiminde çalışmaları yönlendiren temel öğelerden en önemlisi alıştırmalardır. Alıştırma düzlemindeki aksamalar, yabancı dil öğretiminde verimli çalışmaların yapılmasını da olumsuz etkiler. Örnekler oluşturarak sunacağımız alıştırma modeli yabancı dil olarak Türkçe öğretimine yeni boyutlar kazandırma arayışlarının ürünü olarak değerlendirilmelidir.

Devamını okumak için tıklayınız...

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...