Kırgızistanda Türkçe Öğretimi ve Kırgızistan Teknik Üniversitesi Örneği

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Kırgızistan  Eğitim-Öğretim Kurumlarında Türkçe Öğretimi Program ve Sınav Değerlendirmeleri

Kırgızistan’ın köklü ve en eski üniversitelerinden biri olan Cusup Balasagın Kırgız Millî Devlet Üniversitesi, Dil Öğretimi Programları Dilbilim ve Kültürler Arası İletişim Bölümünde Türkçe öğretimine 1999 yılında başlanmıştır.Türkçe dersleri zorunlu olarak okutulmaktadır. 

2008-2009 Öğretim yılı itibarıyla birinci sınıftan başlayarak öğrenciler haftada 8-12 saatlik Türkçe dersleri almaktadırlar. Bu dersler, Kırgız ve T.C. MEB öğretmenleri tarafından yürütülmektedir. Derste ‘Türkçe Öğreniyoruz ve  Hitit Yabancılar İçin Türkçe’ kitapları okutulmaktadır.

Sınavlar Dikte (5), Yazılı Anlatım (20), Okuma- Anlama (15), Dilbilgisi (20), Dinleme-Anlama (15), Konuşma ve Derse Katılım (17), Şiir Okuma (8), Toplam (100) puan üzerinden değerlendirilmekle birlikte I. Dönem zaçot (sözlü sınav) yıl sonunda da final sınavı yapılmakta ve sene sonu başarı notu 5 puan üzerinde değerlendirilmektedir. Bir derslik, TİKA tarafından U biçiminde tefriş edilmiştir.

Türkoloji merkezi 1998’de açılmıştır. Üniversitenin Dünya Dilleri Kürsüsünde 14 dil öğretilmekte ve bu diller arasında Türkçe de yer almaktadır.

2008-2009 öğretim yılı itibariyle 50 öğrenci öğrenim görmekte ve Türkçe, yabancı dil olarak III. sınıftan itibaren okutulmaktadır. Sınıflar 15-20 kişiliktir. Gazetecilik, Ekonomi, Diplomasi ve Siyaset Bölümlerine Türkçe öğretilmektedir. III. Sınıf öğrencileri haftada 8-12 saat arası Türkçe dersi almakta ve bu dersleri T.C. MEB öğretmenleri vermektedir. V. sınıfta dersler dönemlik olup Yabancılar için Hitit kitabı okutulmaktadır. Ayrıca, KTMÜ, Türkçe Koordinatörlüğünden materyal yardımı almaktadırlar. Üniversitede bir derslik U biçiminde TİKA tarafından düzenlenmiştir.

I. Dönem zaçot (sözlü sınavı ) final sınavı yapılmaktadır. Sınavlar Dilbilgisi, Okuma Anlama, Konuşma ve Yazılı Anlatımdan oluşmaktadır.

I. Dönem yapılan sözlü sınavda öğrenciler teker teker sınıfa  alınarak ve kura usulü öğrenciye fiş çektirilmektedir. Öğrenci hazırlandıktan sonra soruları sözlü olarak cevaplamaktadır. Diğer bir deyişle öğretmen kanaat notu kullanmaktadır. Ancak, bu not olarak belirtilmemekte, öğretim elemanı öğrencinin karnesine imza atmaktadır.

Final sınavında da öğrenciler kura ile çektikleri fişlerdeki sorulara yazılı olarak yazmakta ve öğretmenin karşısında sözlü olarak cevap vermektedir. Final notu ise 5 üzerinden değerlendirilmektedir.

Sınavlar: Dikte (5), Yazılı Anlatım (20), Okuma- Anlama (15), Dilbilgisi (20), Dinleme-Anlama (15), Konuşma ve Derse Katılım (17), Şiir Okuma (8), Toplam (100) puan üzerinden değerlendirilmektedir. Bir derslik TİKA tarafından tefriş edilmiştir.

2.3. AUCA (Orta Asya’daki Amerikan Üniversitesi)

Türkçe seçmeli ders olarak okutulmakta, öğrenciler haftada 4-6 saat Türkçe dersi görmektedirler. Dersler dönemliktir. 2002’de Amerikan Üniversitesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile yapılan anlaşma sonucunda Türkçe öğretimi KTMÜ’nün öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Derslerde Yabancılar için Türkçe Hitit kitabı okutulmaktadır. Öğrenci sayıları her dönem değişmektedir. Ortalama öğrenci sayısı 10-15’tir. Sınıf düzeni sıra biçimindedir.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Dersler dönemlik olduğundan 1 ara sınav ve final sınavı yapılmaktadır. Final sınavından sonra ise AUCA’nin ders geçme kriterleri göz önüne alarak aşağıdaki biçimde puanlama yapılmaktadır.

Sınavlar: Dilbilgisi (10), Okuma- Anlama (25), Yazılı Anlatım (25), Dinleme- Anlama (15), Konuşma ve Derse Katılım (25), Toplam (100) puan üzerinden değerlendirilmektedir.

Buna göre Ara Sınav (% 20), Derse Katılım ve ödev (%20), Derse Devam (%20), Final (%40) Toplam 100 puan olup dönem sonunda alınan toplam puan ise harf olarak belirtilmektedir.

2.4. İktisat Ve Girişimcilik Üniversitesi, (Celalabat Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı İktisat Ve Girişimcilik Üniversitesi)

 

Türk Dünyası Fakültelerinin öğrencileri ve öğretim elemanları da farklı ülkelerin vatandaşlarını bir çatı altında toplamıştır.Öğretim elemanları Kırgız, Türk ve Özbeklerden oluşmaktadır. Öğrenciler ise başta Kırgızistan olmak üzere, Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Tataristan, Hakasya, Altay, Tuva, Makedonya, Gürcistan, Tacikistan, Afganistan, Suriye ve daha bir çok ülkeden öğrencisi bulunmaktadır.Öğrencilerin bir kısmı Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın aracılığıyla Türkiye’de yüksek lisans ve doktora yapma imkânı bulmaktadır Başarılı öğrenciler, burslarla ödüllendirilmektedir.

 Hazırlık öğrencileri, haftada 22 saat Türkçe dersleri görmektedir. Öğrenci sayısı (2008-2009) yüz kırk olup beş Türk öğretim elemanı tarafından bu dersler yürütülmektedir. Her derse farklı öğretim elemanı girmektedir. Bu şekilde birden fazla öğretmenin derslere girmesinin öğrencilerin verimini artırdığı düşünülmektedir.

 Türkçe dersler, haftada Yazılı Anlatım (6 saat), Türkçe Dilbilgisi (4 saat), Sözlü Anlatım (6 saat), Uygulamalı Türkçe (2 saat), Dikte (2 saat), II. Dönemden itibaren Meslekî Türkçe (2 saat) okutulmaktadır.

 TİKA tarafından basılmış olan Türkçe Öğreniyoruz 4 cilt (ders kitabı ve çalışma kitabı), İbrahim AKIŞ – Ferhat ASLAN’ın, Türk Dünyası için İleri Türkçe ve Seçme Metinler ve Mehmet HENGİRMEN’in, Türkçe Temel Dilbilgisi kitabı okutulmaktadır.

 Uygulamalı Türkçe dersler için hazırlanmış sınıflar vardır. Bu sınıfta dersin amacına uygun olarak Türk filmleri izletilmektedir.

Devamını okumak için tıklayınız...

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...