E- Öğrenme Modeliyle Yabancılara Uzaktan Türkçe Öğretiminde Bildirişim

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Günümüzde bilgisayar teknolojisinin hızla gelişmesi yeni öğretim modellerini de beraberinde getirmekte ve modellerin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. E- öğrenme modeli her geçen yıl eğitim dünyasında etkinliğini artırmaktadır. Bu modelle bir çok eğitim içeriği hazırlanmakta ve öğrencilerin hizmetine sunulmaktadır. Yabancı dillerin öğretiminde özellikle kullanılan bu yöntemle, İngilizce başta olmak üzere birçok dil e- öğrenme modeliyle hazırlanmış uzaktan eğitim ve öğretim modeliyle öğretilmektedir. Türkçenin yabancılara uzaktan e- öğrenme modeliyle öğretilmesi günümüzün koşulları dikkate alındığında yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. E- öğrenme modeliyle hazırlanan web tabanlı dil öğretim portallarında en önemli süreçlerden birisi şüphesiz ki bildirişimsel süreçlerdir. Dil öğretimi örgün veya uzaktan olsun bildirişimsel temeller üzerine oturtulmalı, öğretim programları, müfredatlar, içerikler ve görsel materyaller bildirişimsel temellerde hazırlanmalıdır. Bu çalışmada web tabanlı hazırlanan yabancılara Türkçe öğretim portallarında bildirişimsel süreçlerin nasıl olması gerektiği örneklerle açıklanacaktır.

Yabancı dil öğretiminde Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi (DİAOÖÇ) [1] kapsamında belirlenen esaslar ve önerilerinde üzerinde durulan bildirişimsel süreçlerin, Türkçenin yabancılara uzaktan öğretimine nasıl uyarlanması gerektiği bu alanda yapılan e- öğrenme/öğretme çalışmalarındaki örneklerle birlikte ele alınacaktır.

1. Giriş

Günümüzde en çok kullanılan bildirişim aracı dildir. Dil bildirişimin hem taşıyıcısı hem de bizzat kendisidir. Bildirişim, (Touch. Communication. Telecommunications. Transmission. Channel. Transport and communication.)duygu ve düşüncelerin her hangi bir yolla başkalarına aktarma eylemidir. Yüz yüze veya farklı teknolojik aletlerden her hangi biriyle bir başka kişiyle iletişim veya haberleşme içinde olmak anlamında kullanılmaktadır. Genellikle haberleşme alanında kullanılan bir terim olsa da bildirişimin günümüzde dil öğreniminin ve öğretiminin en önemli unsurlarından birisi olduğu muhakkaktır. Bildirişimde sadece haber veya bilgi paylaşımının yanında  duygu  ve düşüncelerin

paylaşımı, görüş alış- verişi gibi hayatın her alanında kullandığımız iletişim unsurlarının tamamı kullanılmaktadır. Bildirişim karşılıklı olabileceği gibi tek yönlü de olabilir. Bildirişimde en temel iki unsur verici ve alıcıdır. Verici ve alıcı arasındaki bildirişim bir kanalla yapılır. Kanalın görevi ise mesaji alıcı ile verici arasında ulaştırmaktır.

E- öğrenme, elektronik araçlarla yapılan öğrenmeeylemi diye kısaca tanımlayacağımız öğrenim
sürecidir. Teknolojinin gelişmesiyle her geçen gün
etkinliği ve kullanım alanı genişleyen bir öğrenmearacıdır. Zamanla e- öğrenme konusunda farklıkavramlar ortaya çıkmıştır. Web destekli öğretim(web based instruction), eşzamanlı öğretim(syncronize instruction), eşzamansız öğretim
(asyncronize instruction), sanal eğitim (virtualeducation), bilgisayar destekli uzaktan eğitim (computer based distance education), bilgisayarortamlı/destekli iletişim (computer-mediated communicaitons), internetle eğitim İnternetedayalı/destekli eğitim (İnternet based/aided education), çevrimiçi eğitim (online education)kavramları [2]      olarak    birbirinden farklı 
disiplinlermiş gibi görünse de birbirini tamamlayan bir bütünün parçaları olarak düşünülebilir. E-öğrenme ortamları diğer öğrenme ortamlarına göre daha nitelikli hazırlanmalıdır. E- öğrenme modellerinde bildirişim tekniklerinin geliştirilmesi bu alandaki en önemli yeniliklerdendir. Dolayısıyla e- öğrenme alanlarında bildirişimi geliştirecek yöntem ve teknikler, öğretim programlarının niteliksel kalitesini, kullanılabilirliğini, öğreticiliğini ve bilginin edinimini daha pedagojik boyutlara ulaştıracaktır. E öğrenme modellerinden her hangi biriyle hazırlanan öğretim materyallerinde bildirişimin olabildiğince geliştirilmesi ve alıcı- verici arasındaki sürecin eş zamanlı ve eş zamansız ortamlarda devam ettirilmesi önemlidir. E-Öğrenme ortamlarında eğitim ortamının yürütülmesi, yönetilmesi, desteklenmesi internet teknolojileri kullanılarak gerçekleşmektedir. [3]

Dil öğretiminde bildirişim duyu organlarının tamamının öğrenme sürecinin içinde olmasıyla ilgilidir. E- öğrenme modelinin Türkçenin yabancılara öğretiminde kullanımı ülkemizde henüz yenidir. Web destekli öğretim portalları başta İngilizce olmak üzere birçok dil için uzun zamandır geliştirilerek kullanılmaktadır. Bu öğretim sürecinde en çok karşılaşılan problem karşılıklı bildirişimin nasıl sağlanacağı veya sağlanması gerektiği konusudur. Çünkü dil öğretimi bildirişimle öğretilmelidir. Bildirişimin olmadığı bir dil öğretim programı her zaman içinde belirli birçok olumsuz sonucu da beraberinde getirmektedir. Bilgisayar destekli ve internet destekli eğitimden sonra yeni nesil öğrenme modelleri arasına e-öğrenme  girmiştir.  E-öğrenme  ile birey bilgi yönetimi için gerekli bilgiye kendi kendine öğrenerek sahip olabilmektedir. [4]

E- öğrenme modeliyle üretilen yabancı dil öğretim materyallerinde bulunması gereken bildirişim konularını (Threshold Level 1990) [5] şöyle sıralanmıştır.

       Kişi hakkında bilgiler

       Ev ve çevre

       Günlük yaşam

       Boş zaman, eğlence

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

       Gezi

       Bireyler arası ilişkiler

       Sağlık ve vücut bakımı

       Eğitim

       Alışveriş

       Yiyecek ve içecekler

       Kamu hizmeti

       Mekânlar

       Dil

       Hava durumu

Yukarıda öğretim süresince bildirişimde bulunulabilecek konuların bir kısmı verilmekle beraber bu konuların her biri için ayrıca alt başlıklar da açmak mümkündür. Van Els'e göre 'belirli bir dilin ayakta kalmasını sağlamaktan öte vatandasın kendi iletişim becerisi, kendi hareketliliği ve kendi karşılıklı anlaşma kapasitesiyle ilgilidir. [6] Örneğin "Boş zaman ve eğlence" başlığı altında hobiler, televizyon ve radyo, sinema ve tiyatro, sergiler ve müzeler, sanatsal ve zihinsel etkinlikler gibi günlük yaşam faaliyetleri de bildirişimlerde bulunabilecek konulardandır.

Devamını okumak için tıklayınız...

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...