Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Kaynakçası

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

           Türkçe, UNESCO'nun verilerine göre dünyada en çok konuşulan beşinci dildir. Uzun bir geçmişe sahip olan Türkçenin öğretimi de çok eski tarihlerde başlamıştır. Günümüzde Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi önemini daha da arttırmakta ve bu alanda yapılan akademik çalışmalar büyük bir ivme kazanmaktadır. Yabancıların Türkçeyi akademik, siyasi, ticari, turistik vb. ihtiyaçlardan ötürü öğrenmek istemeleri de dikkatleri Türkçe öğretiminin üzerine yoğunlaştırmaktadır. Günümüzde yabancılara Türkçe yurt içinde ve yurt dışında öğretilmektedir. Yabancılara Türkçe öğreten başlıca kurumlar; akademiler, enstitüler, dernekler, vakıflar, kolejler, kültür merkezleri, özel kurslar, büyükelçilikler, Türkoloji araştırma merkezleri ve üniversite merkezlerinde kurulan TÖMER'lerdir. Yabancılara Türkçe öğretiminde kaynaklar önemlidir. Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda geçmişten günümüze birçok eser verilmiştir. Ancak bu eserler, değişen talepleri karşılamakta yetersiz kalabilmektedir. Nitelikli kitap, uygun materyal vb. doküman oluşturmak için yapılan çalışmaların dikkate alınması gerekir. Bu çalışmayla "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi" alanında çalışmak isteyen akademisyenlere, bu alanda yapılan çalışmaları toplu olarak sunmak amaçlanmıştır. Bu alandaki önemli kitap, makale, tez ve bildiriler toplanarak kaynakça derlemesi yapılmıştır.

GİRİŞ

        Geniş bir sahaya yayılan Türkçe; UNESCO'nun verilerine göre, dünyada en çok konuşulan beşinci dildir. Yabancılara Türkçe öğretimi çalışmaları çok eski tarihlerde başlamıştır. İsa Özkan, 24. 02. 2005 tarihinde Türk Dil Kurumu'nda verdiği konferansta, Türkçenin öğretimiyle ilgili yapılan çalışmaların tarihinin sanıldığından daha eski yıllara dayandığını ve Orhun Abideleri'nin bir yüzünün Çince olmasının, VIII. yüzyılın başlarında dahi Türkçenin başka dillere çevrilmesi konusunda bazı çalışmaların yapılmış olduğunu belirtmektedir.

Son dönemlerde dünya konjonktüründe yaşanan gelişmeler Türkiye'yi ön plana çıkarmaktadır. Bu durumun doğal bir sonucu olarak yabancıların Türkçeye ilgisi artmaya başlamıştır. Yabancılara Türkçe öğretimi gün geçtikçe önemini arttırmakta ve bu alanda akademik çalışmalar büyük bir ivme kazanmaktadır. Ayrıca, yabancıların Türkçeyi akademik, siyasi, ticari, turistik vb. ihtiyaçlardan ötürü öğrenmek istemeleri de dikkatleri Türkçe öğretiminin üzerine yoğunlaştırmaktadır.

       Türkiye'de yabancılara Türkçe öğretimi Boğaziçi Üniversitesi'nde Hikmet Sebüktekin ve Ankara Üniversitesi'nden Kenan Akyüz gibi araştırmacılar öncülüğünde sistematik olarak gelişmeye başlamıştır. Ankara Üniversitesi bünyesinde TÖMER'in kurulmasıyla Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi kurumsallaşmıştır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi 1990'lı yıllarda sonra akademik çalışmalara konu olmaya başlamıştır. Türkiye'de bazı üniversitelerde tezli ve tezsiz yüksek lisans düzeyinde "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi" programları; Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde mevcuttur. Ancak lisans düzeyinde "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi" programı hiçbir üniversitede henüz açılmamıştır. Bu sebeple Türkçe eğitimi bölümlerinde kurulması gerekli görülen ana bilim dallarından birisi de "Yabancılara Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı" olarak önerilmektedir. Bu sayede yabancılara Türkçeyi öğretecek nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesi sağlanacaktır.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

      Yabancılara Türkçe yurt içinde ve yurt dışında öğretilmektedir. Yabancılara Türkçe öğreten başlıca kurumlar; akademiler, enstitüler, dernekler, vakıflar, kolejler, kültür merkezleri, özel kurslar, büyükelçilikler, Türkoloji merkezleri ve üniversite merkezlerinde kurulan TÖMER'lerdir. Son dönemde kurulan Yunus Emre Enstitüsü'nün, dünyanın dört bir tarafına açtığı Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri, Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine yeni bir boyut kazandırmakta ve bu merkezlerin sayısı her geçen gün artarak bu alanda önemli işler gerçekleştirmektedir. Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri; "Avrupa Birliği Ortak Dil Programı"na uygun olarak yabancılara Türkçe öğretmekte, Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesindeki çeşitli eksiklikleri tamamlamakta, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini uluslararası boyutta gerçekleştirmekte, Türk dilini ve kültürünü daha geniş bir coğrafyada tanıtmaktadır.

Yabancılara Türkçe öğretiminde başvurulacak kaynaklar önemlidir. Konunun akademik olarak da ele alınması bilimsel kriterler ile araştırma yapılmasına ve daha verimli kaynakların üretimine katkı sağlayacaktır. Dil öğretiminde temel kitaplar, ders kitabı, çalışma kitabı, dil bilgisi kitapları, sözlükler, konuşma kılavuzları, destek hikâye kitapları, seviyelere göre düzenlenmiş okuma kitapları, temel söz varlığını içeren resimli sözlükler gibi birçok kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır.

Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda geçmişten günümüze birçok eser verilmiştir. Ancak bu eserler, değişen talepleri karşılamakta yetersiz kalabilmektedir. Nitelikli eser, materyal vb. doküman oluşturmak için yapılan çalışmaların dikkate alınması gerekir. Bu çalışmayla "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi" alanında çalışmak isteyen akademisyenlere, bu alanda yapılan çalışmaları toplu olarak sunmak amaçlanmıştır. Bu çerçevede Ömer Demircan, Murat Özbay, İlhan Erdem gibi değerli akademisyenlerin bu alanda ortaya koydukları çalışmalar ile bunların yayımlanmasından sonra yapılan önemli kitap, makale, tez ve bildiriler derlenerek kaynakça zenginleştirmesi yapılmıştır.

Bu çalışmanın, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini yürüten öğretmenlere, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında çalışacak araştırmacılara, Türkçe öğrenmek isteyen yabancılara yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

Devamını okumak için tıklayınız...

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...