Yaşam Boyu Öğrenme Kurslarında Yabancı Dil Olarak Türkçe (Edinburgh Üçüncü Yaş Üniversitesi Örneklemi)

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

 Bu araştırmanın amacı Edinburgh Üçüncü Yaş Üniversitesinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin öğrenme nedenlerini, Türkçelerini geliştirmek için nelere ihtiyaç duyduklarını, hangi dil becerilerini geliştirmek istediklerini, Türkçe hakkında düşüncelerini ve Türkçe öğrenenlerin artması için yapmamız gerekenler konusunda önerilerini belirlemektir.

Araştırma durum çalışmasıdır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ve gözlemlerle elde edilmiştir. Veriler betimsel analizle çözümlenmiştir. Araştırmanın örneklemi Edinburgh Üçüncü Yaş Akademisidir.

Grubun Türkçe öğrenme amacı Türklerle iletişim kurmaktır. Grup üyeleri, Türkçeyi zor bir dil olarak değerlendirmektedir. Türkçelerini geliştirmek için Türk kültürüyle iç içe olmaya, okuma kitaplarına ve orta düzey Türkçe kurslarına ihtiyaç duymaktadırlar. Türkçe öğrenenlerin artması için Türk kültürünü tanıtan etkinliklerin yapılmasını, her seviyedeki okullarda Türkçe dersleri açılmasını önermektedirler.

Dünyadaki ilk üçüncü yaş üniversitesi 1973'te Fransa'da Toulouse üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur1. Günümüzde Amerika ve Avrupa'da çok yaygın olan üçüncü yaş üniversitelerinde el sanatlarından akademik konulara uzanan çeşitlilikte bilgiler verilmektedir. "Öğrenmek için asla geç değil" sloganını benimseyen İngiltere Üçüncü Yaş Üniversitesi, emeklilik dönemindeki bireylerin tamamına açıktır. Katılımcıların sadece öğrenme zevki için buluştukları, üyelerin hem öğretmen hem de öğrenci oldukları bu eğitim ortamında dersler kütüphanelerde, evlerde veya okullarda yürütülmektedir. Birleşik Krallık'ta 363 binden fazla kişi bu kurslardan yararlanmaktadır2. Türkiye'de kurulan ilk üçüncü yaş üniversitesi ise Heredot Üçüncü Yaş Akademisidir. 2010'da Bodrum'da kurulan bu akademinin 300 üyesi bulunmaktadır3.

Birinci yaş dönemi okullarda devam eden eğitim yıllarını, ikinci yaş dönemi meslek hayatı ve çocukların büyütülmesi sürecini, üçüncü yaş dönemi ise emeklilik sürecini kapsamaktadır. Üçüncü yaş üniversiteleri boş zamanı olan, kendini geliştirmek isteyen yetişkinlere sunduğu çeşitli kurs olanaklarıyla bireylerin yeni şeyler öğrenmesine ve sosyalleşmesine katkıda bulunmaktadır.

Üçüncü yaş üniversitelerindeki kurslarda Türkçe öğrenen yabancılar, Türkçenin bir dünya dili olmasına katkı sağlamaktadırlar. Bu nedenle üçüncü yaş üniversitelerinde Türkçe öğrenenlerin öğrenme nedenlerini, Türkçelerini geliştirmek için nelere ihtiyaç duyduklarını, hangi dil becerilerini geliştirmek istediklerini, Türkçe hakkında düşüncelerini ve Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin artması için yapmamız gerekenler konusunda önerilerini öğrenmek önemlidir. Ayrıca bu araştırma, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde hayat boyu öğrenmeyi ilk defa ele alması bakımından özgündür. Bu bağlamda araştırmanın problem tümcesi "Edinburgh Üçüncü Yaş Üniversitesinde Türkçe öğrenen yabancıların Türkçe öğrenme nedenleri ve Türkçelerini geliştirmek için ihtiyaçları, Türkçe hakkındaki görüşleri ve Türkçe öğrenenlerin artması için önerileri nelerdir?" şeklinde belirlenmiştir. Konu aşağıdaki alt problemler çerçevesinde ele alınmıştır:

Edinburgh Üçüncü Yaş Üniversitesinde Türkçe öğrenen yabancıların;

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

1.     Türkçe öğrenme nedenleri nelerdir?

2.     Türkçelerini geliştirmek için nelere ihtiyaçları vardır?

3.     Geliştirmek istedikleri dil becerileri hangileridir?

4.     Türkçe hakkında görüşleri nelerdir?

5.  İskoçya'da Türkçe öğrenenlerin pek az olmasına ilişkin görüşleri ve Türkçe öğrenmenin yaygınlaşması için önerileri nelerdir?

Loading...

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...