• Yabancılara Türkçe Öğretimi
  • Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Yaşam Alanlarından Hareketle Bilgisayar Destekli Bir Kaynak Önerisi: Görsel Senaryo

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Yaşam Alanlarından Hareketle Bilgisayar Destekli Bir Kaynak Önerisi: Görsel Senaryo

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Hayatın her alanında kullanılabilir bir boyuta ulaşan teknoloji, eğitim sürecinin de vazgeçilmez tamamlayıcılarından biri olmuş, eğitimde hem araç hem de amaç haline gelmiştir. Eğitim amaçlarını gerçekleştirmek için teknoloji destekli materyaller ve etkinlikler tasarlanmaya başlanmıştır. Öğretme sürecinin temeli olan “Kime, neyin, nasıl" öğretileceği sorularının cevabı verilirken, “nasıl" sorusunu cevaplandırmada bilişim teknolojilerinden alınabilecek birçok cevap bulunmaktadır (Büyükaslan, 2007). Buna rağmen teknolojinin eğitim ortamlarındaki kullanımının sınırlı olduğu görülmektedir. Eğitimde teknoloji kullanımının önem kazandığı fakat uygulama ve materyal oluşturma bakımından eksikleri bulunan alanlardan biri de Türkçenin yabancı dil olarak öğretimidir. Bu amaçla çalışmada Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine katkıda bulunacağı düşünülen bilgisayar destekli bir materyal önerisi sunulmuştur. Görsel senaryo adı verilen bu materyalin oluşturma ve uygulama boyutu ele alınmıştır. Görsel senaryonun, öğrencinin derse etkin olarak katılımını sağlaması ve öğrenci gelişiminin süreç içerisinde değerlendirilerek geri bildirimin sağlanması bakımından öğrenmeyi olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir (Hakkari, Kantar, Bayram, İbili ve Doğan, 2009: 275). Materyal, web tabanlı bir site aracılığıyla hazırlanmıştır. Çalışma için hazırlanan görsellerin kullanılabilirliğine yönelik Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında fiili olarak görev yapan üç uzman görüşüne başvurulmuştur. Materyalin uygulaması Gürcistan/Tiflis - Yunus Emre Enstitüsünde öğrenim gören A1 seviyesindeki iki sınıf üzerinde yapılmıştır. Materyalin uygulanabilir olduğu, derse yardımcı bir materyal niteliği taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Teknoloji, hayatın her alanında kullanılabilir bir boyuta ulaşmıştır. Bu alanlardan biri de eğitimdir. Teknoloji eğitimde hem amaç hem de araç olarak kullanılmaktadır. Teknoloji tabanlı materyaller, eğitim amaçlarını gerçekleştirmek üzere araç haline gelmekte böylelikle materyaller her an her yerde kullanıma hizmet edebilmektedir. Materyallerin bu özelliği, onları eğitimin her alanında etkili ve kullanıma açık hale getirmektedir. Çağın gereklerine göre gelişmeye ve değişmeye açık olan dilin öğretiminin de teknolojik gelişmelere karşı duyarsız olması düşünülmemelidir. Bilgisayar desteğiyle oluşturulan kısa filmler, videolar, flaş kartlar, karikatürler, posterler gibi materyaller dil öğretiminde kullanılmaktadır. Görsel senaryo da dil öğretiminde teknolojiden destek alarak kullanılabilecek materyallerden biridir. Görsel senaryo, dil öğretenlere farklı bir kaynak olmasının yanı sıra kişiye özgür bir şekilde kendi materyalini hazırlayabilme imkânı sunmaktadır.

İnsanoğlunun doğal ve sosyal çevresine hâkim olma isteğinin en büyük yardımcısı eğitim ve teknolojidir. Yaşamın her adımını yönlendiren eğitim, teknoloji ile zenginleşmekte, günün koşulları eğitim istemlerini artırdıkça eğitimin bilim ve teknolojiden yararlanması neredeyse zorunlu hâle gelmektedir (Keser, Şen, Göçmenler ve Demirel Kalfa, 2002: 189). Bilgiyi olabildiğince kısa sürede elde etmek ve böylelikle zamandan tasarruf sağlayarak eğitim kalitesini artırmak amacıyla teknolojiden faydalanmak oldukça önemlidir. Teknolojiyi insanla buluşturan, kullanım alanı en yaygın ve en gelişmiş araçlardan biri bilgisayardır.

Bilgisayarların eğitim-öğretim sürecinin her aşamasında kullanılması, bilgisayar destekli eğitimi ifade etmektedir. Bilgisayarın; sınıf içinde öğretmene yardımcı olacak şekilde derste işlenecek konular için hazırlanan ses, görüntü, video gibi ders materyallerin sunulması ya da uzaktan eğitim yoluyla verilen derslerin sınıfa ulaştırılmasında kullanılması ise bilgisayar destekli öğretimi ifade etmektedir (Sülükçü, 2011: 101).

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Öğretme sürecinin temeli olan "Kime, neyin, nasıl" öğretileceği sorularının cevabı verilirken, "nasıl" sorusunu cevaplandırmada bilişim teknolojilerinden alınabilecek birçok cevap bulunmaktadır (Büyükaslan, 2007). "Nasıl" sorusunun cevabı öğretim alanının amaçlarına göre değişiklik göstermektedir. Örneğin; Türkçe öğretiminde bilgi teknolojilerinin kullanılması ile bilginin sesli, görüntülü ve metin tabanlı sunulması olanaklı hale gelmektedir. Görerek, duyarak, uygulayarak öğrenmenin sağlanması, tüm öğrencilere hitap eden bir öğrenme sürecinin oluşmasını sağlamaktadır (Açık Önkaş, 2010). Öğretme sürecindeki "kime" sorusunun cevabı ise; eğitimi alacak olan kitlenin özelliklerinin bilinmesinin yanı sıra, teknolojiden faydalanma boyutunu etkileyecektir. Bu bağlamda hem hedef kitle hem de hedef kitlenin özelliklerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Örneğin; bir dilin ana dili veya yabancı dil olarak öğretiminde tasarlanacak materyallerin farklı özelliklerde olması beklenir.

Özellikle Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde materyal kullanımı oldukça önemlidir. Her seviyeye (A1, A2, B1, B2, C1, C2) uygun, sürekli geliştirilebilir materyaller hazırlamak için en önemli araç bilgisayar olduğundan dil öğreticilerinin de bilgisayar destekli materyal hazırlamayı bilmeleri yararlı olacaktır (Sülükçü, 2011: 112). 

Bilgisayar destekli materyaller her duruma, konuya, seviyeye, öğrenme alanına uygun olarak bulunmamaktadır. Öğreticilerin kendi amaç ve hedefleri doğrultusunda materyal oluşturabilecekleri internet siteleri ya da bilgisayar programları bulunmaktadır. "Storyboard" adı verilen görseller bu materyallerden biridir. Ancak "Storyboard", çalışmada kullanılma amacı ve çalışma alanının Türkçe olmasından dolayı "Görsel senaryo" olarak adlandırılmıştır.

 

Loading...

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...