• Yabancılara Türkçe Öğretimi
  • Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarının Sözcük Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarının Sözcük Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Dil öğretiminin amacı, bireylerin dört temel dil becerilerini geliştirerek çevreleriyle sağlıklı iletişim kurmalarını sağlamaktır.Türkçe öğrenen bireylerin iletişim sürecini eksiksiz devam ettirebilmeleri ve topluma uyum sağlayabilmeleri için, dört temel dil becerisinin gelişimine ek olarak zengin bir söz varlığına sahip olmaları da gerekmektedir. Bireyin öğrendiği dille ilgili sözcük hazinesini geliştirmesi, hem dili aktif ve doğru kullanmasını sağlayacak, hem de düşünme becerisini geliştirecektir. Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan temel kaynaklar ders kitaplarıdır. Öğrencilerin sözcük hazinelerini geliştirmede kitaplarda bulunan sözcük öğretimi etkinlikleri ve bunların niteliği önemli bir yer tutmaktadır. Bu araştırmada, iki farklı yayınevi tarafından hazırlanan temel dil kullanıcı düzeyi ders ve çalışma kitapları doküman analizi yöntemiyle incelenerek bağımsız sözcük öğretimi etkinlikleri sayısal açıdan ve kullanılan etkinlik çeşitliliği açısından değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda, incelenen kitaplarda bağımsız sözcük öğretimi etkinlik sayı ve oranlarının birbirine yakın (Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe: % 12, İstanbul Yabancılar İçin Türkçe: % 16) olduğu görülmüştür.Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Kitaplarında 11 farklı etkinliğe, İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Kitaplarında ise 14 farklı etkinlik türüne yer verildiği tespit edilmiştir. Her iki yayınevi tarafında hazırlanan etkinlik türlerinden 10'unun ortak olması belli türde etkinliklere odaklanıldığının göstergesidir.

Yabancı dil bilmek gelişen ve değişen dünya şartlarında, çeşitli sebeplerle pek çok kişi için bir zorunluluk hâline gelmiştir. Bugün pek çok insan, iyi bir eğitim almak, dil politikasındaki evrensellik, değişik kültürleri tanımak, göçler, ticaret ve turizm gibi sebeplerle yabancı dil öğrenmektedir (Barın, 1992; Akt. Büyükikiz ve Hasırcı, 2013). Yabancı dil öğrenmeye artan ilgi sonucunda, faklı kültürlerden gelen toplulukları aynı iş, eğitim ve diğer ortak paylaşım alanlarında bir araya geldiklerinde anlama ve anlaşma seviyesini en üst düzeye çıkarmak amacıyla (Uysal, 2009) Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni hazırlanmıştır. Metinde, dil düzeyleri belirlenmiş ve her düzey için bireylerin bütün dil becerilerinde elde edecekleri kazanımlar da açıkça belirtilmiştir.

Yabancı dil öğretimiyle ilgili yapılan çalışmalara paralel olarak, dünyada en çok konuşura sahip dillerden biri olan Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde de önemli gelişmeler olmuştur. Türkiye'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde Türkçe Öğretim Merkezleri açılmış, öğretime yönelik materyaller hazırlanmıştır. Şüphesiz ki, ders kitapları dil öğretim sürecinin en önemli materyallerinden biridir. Ders kitaplarıyla, öğrencilerin temel dil becerilerini geliştirmeleri, dili hem günlük hayatta hem de akademik ortamlarda kullanabilmeleri amaçlanmaktadır. Bu amacın gerçekleşmesi için, dil becerileri eğitiminin yanında, hedef dile ait söz varlığı ile ilgili bir eğitim de verilmelidir. Bu nedenle Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi için hazırlanan ders kitaplarının, öğrencilerin yeni sözcükleri etkili bir şekilde öğrenmelerine imkân verecek şekilde düzenlenmiş olması önemlidir.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi için hazırlanan kitaplar incelendiğinde öğretimin dört temel dil becerisi ve dil bilgisi öğretimi üzerine şekillendiği görülmektedir. Sözcük öğretimi için yapılan çalışmalar bazen dört temel dil becerisi ile ilişkilendirilmiş bazen de sadece sözcük öğretimi üzerine şekillendirilmiştir. Örneğin, öğrencinin dinlediği bir metinde sıfatların hangi kişilerle ilgili olduğunu belirlemesi hem dinlediğini anlamayla hem de sıfatın anlamını öğrenmeyle ilgiliyken, bir tabloda sözcüklerin anlam özelliklerine göre eşleştirilmesi bağımsız bir etkinliktir.

Devamını okumak için tıklayınız...

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...