Yabancılara Türkçe Öğretimi İle İlgili Kaynak Sitelerin İncelenmesi

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Bu araştırmanın amacı, İnternet üzerinde Yabancılara Türkçe Öğretimine yönelik kaynakları barındıran sitelerin incelenmesidir. Yabancılara Türkçe öğretimi alanında çalışan kişilere yardımcı olması amacıyla hazırlanan siteler, sahip oldukları kaynaklar [bilimsel çalışmalar (makale, tez, bildiri), görsel-işitsel materyaller (film, kısa film, video, klip, animasyon), görsel materyaller (resim, fotoğraf, karikatür, poster, şekil, tablo, harita), işitsel materyaller (ses dosyaları, müzik dosyaları, radyo tiyatrosu) ve sitelerin özellikleri [iletişim, üyelik isteme durumu, site açılışında müzik ilgili bağlantılar , tartışma platformu ,e-posta olanağı, reklam, site içi arama motoru, site haritası, mobil kullanılabilme durumu, sosyal medya bağlantıları ve karekod uygulamaları] bakımından değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında Yabancılara Türkçe öğretimine yönelik hazırlanmış ve İnternet üzerinden erişim sağlanan toplam 7 site incelenmiştir. Araştırma sonucunda incelenen sitelerin içerik ve sahip oldukları özellikler açısından Yabancılara Türkçe öğretimi alanına katkı sağlayacak durumda oldukları, buna karşın sitelerin her birinin çeşitli açılardan eksiklikler barındırdığı tespit edilmiştir. Bu sonuç doğrultusunda Yabancılara Türkçe öğretimi alanına yönelik hazırlanacak sitelerin daha etkili olması için araştırmacılara gerekli öneriler sunulmuştur.

1990'lı yıllardan itibaren bilgisayarlar günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri olmuştur. Sürekli gelişim gösteren bilgisayar teknolojileri 2000'li yılardan itibaren internetle bütünleşerek insan hayatında daha fazla yer almaya başlamıştır. Günümüzde hemen hemen her alanda kullanımına rastladığımız internet, eğitimde de kendini göstermeye başlamış ve internet kullanıcıları internet aracılığıyla bilgiye daha kolay ve daha hızlı kavuşma imkânına sahip olmuşlardır. İnternet aracılığıyla eğitim, fiziksel ortamlardan bağımsız olarak gerçekleştirilebilir bir hâle gelmiştir (Tuncer ve Taşpınar, 2007, 113).

Eğitim amacıyla internet kullanımı çeşitli şekillerde yapılabilmektedir. İnternet üzerinden uzaktan eğitim verme, eğitim ve öğretim ortamlarında bilgisayar, ses, görüntü, animasyon, ağ gibi yeni kavram ve teknolojiler kullanma (Alakoç, 2003) veya internet aracılığıyla eğitim amaçlı paylaşma eğitimde internet kullanma amaçlarının başında gelmektedir. İnternet üzerinde bireylerin bilgi veya materyal paylaşımına imkân sağlayan araçlar web siteleridir. Web sitesi, web üzerindeki sayfalar; metin, görsel ve animasyon şeklinde ziyaretçisine bilgi aktaran veya hizmet sunan sayfaların tümünü kapsayan bir doküman topluluğu olarak tanımlanmaktadır (Vikipedi, 2015). Kullanıcılar, bu doküman topluluğu aracılığıyla pek çok bilgiye ulaşabilmekte ve pek çok bilgiyi karşı tarafa ulaştırabilmektedir.

Web sitelerin önemi her geçen gün artmaktadır. Bu ifadeyi yıllar içerisinde internet üzerinde yer alan web sitelerinin sayısına bakarak söylemek mümkündür. 1994'te dünyada 800 web sitesi varken bu sayı 2002 yılında bir milyonu aşmıştır (Ergün ve Ergün, 2008). Netcraft (2003) araştırmasına göre 2003 yılında internet üzerinde yer alan site sayısı 35.863.952'dir. Yine Netcraft (2007) araştırmasına göre 2007 yılında internet üzerinde yer alan site sayısı 155.230.051'dir. Yine Netcraft (2011)'a göre 2011 yılında internet üzerinde yer alan site sayısı 555.482.744'tür. İçinde bulunduğumuz yılda ise internet üzerinde yer alan site sayısı 863.105.652'dir (Netcraft, 2015). Ülkemizde ise 2015 yılı itibariyle internet üzerinde 20 milyondan fazla web sitesi olduğu bilinmektedir. Web site sayılarının yıllar içerisindeki artışına bakıldığında sürekli olarak artış gösterdiği açıkça görülmektedir. Bundan hareketle günlük hayatta internet kullanımının da arttığını söylemek mümkündür.

İnternetin etkili olarak kullanılabileceği alanlardan biri de yabancılara Türkçe öğretimi alanıdır. Özellikle bu alanda kaynakların sunumu, kaynakların paylaşımı, yapılan örnek uygulamaların diğer uygulayıcılarla paylaşımı ve internet üzerinden Türkçe öğretimi gibi pek çok açıdan internet büyük bir öneme sahiptir. Son yıllarda Türkçeye olan ilginin artışı ile birlikte yabancılara Türkçe öğretimi alanında hızlı gelişmeler yaşanmakta, yeni yöntem- teknik ve araç-gereçler geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışan eğitimcilerin ve bu alana yönelik yöntem veya materyal tasarlayan uzmanların en büyük yardımcılarından biri de internettir. Özellikle internet üzerinde yer alan ve yabancılara Türkçe öğretimi kaynak sitesi olarak adlandırılabilecek bu siteler aracılığıyla bu alana yönelik içerik sunulmakta ve kullanıcılar ya bu içeriğe katkı sağlayarak ya da kendi öğretim ortamlarında bu içeriği kullanarak kaynak sitelerden yararlanmaktadırlar.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Kaynak siteler bir şahıs ya da bir kurum/kuruluş tarafından içeriği düzenlenen sitelerdir. Özellikle yabancılara Türkçe öğretimi alanına gönül vermiş, bu alanda çalışan veya çalışmayı düşünen kişilerce ya da bu alanda hizmet veren kurumlarca bu siteler kullanıcılarına ulaşmaya çalışmaktadır (Alyaz, 2002). Siteleri hazırlayanların farklı oluşu, her sitenin içeriğinin birbirinden farklılık göstermesini de beraberinde getirmektedir.

Kaynak sitelerde içerik, yabancılara Türkçe öğretimi alanına yönelik bilgi, yöntem ve materyal odaklı oluşturulmaktadır. Sitelerde yer alan içeriğin genel olarak bilimsel materyaller (makale, tez, bildiri), görsel-işitsel materyaller (film, kısa film, video, parça, klip, animasyon), görsel materyaller (resim, fotoğraf karikatür, poster, şekil, tablo, harita), ve işitsel materyaller (ses dosyaları, müzik dosyaları, radyo tiyatrosu) şeklinde hazırlandığı görülmektedir. Bundan farklı olarak kimi sitelerde drama, kitap tanıtımı ve kültürel tanıtım köşeleri biçiminde çeşitli materyaller de sunulmakta ve gün geçtikçe bu sitelerin içerikleri gelişmektedir.

Yabancılara Türkçe öğretimi alanında bilişim teknolojilerinin verimli kullanılmasıyla ilgili yapılacak ciddi çalışmalara ihtiyaç duyulduğu açıktır (Büyükaslan, 2007). Dolayısıyla bu alana gönüllü olarak hizmet etmeyi misyon edinmiş web sitelerin incelenmesi, geliştirilmeleri amacıyla çalışmalar yürütülmesi ve gerektiğinde alan uzmanları tarafından desteklenmesi büyük önem taşımaktadır (Yorulmaz, 2000).

Devamını okumak için tıklayınız…

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...