Yabancılara Türkçe Öğretiminde Çizgi Film Kullanımı

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Araştırmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde çizgi filmlerin işlevsel olarak kullanımının öğrenci başarısına etkisinin ne yönde olduğunun tespit edilmesidir. Nitel olarak tasarlanan araştırmada tek grup son test modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu Uluslararası Antalya Üniversitesi TÖMER'de yabancı dil olarak Türkçe Al-başlangıç düzeyinde öğrenim görmekte olan 15 kursiyer oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplamak amacıyla Oskar Çöllerde adlı çizgi film ile ilgili soruların yer aldığı soru kâğıdı kullanılmıştır. Katılımcılar Oskar Çöllerde adlı kısa çizgi filmi iki kez seyretmişlerdir. Seyredilen görselden soru sorulan yere ait ekran fotoğrafları Power Pointe aktarılmıştır. Katılımcılar her bir cümle ile ilgili hatırlatıcı işleve sahip fotoğrafları Power Point ekranında görmüşlerdir. Çalışma sonucunda yabancılara Türkçe öğretiminde çizgi film gibi doğru görsel materyallerin yaşa ve seviyeye uygun bir biçimde kullanıldığı zaman işlevsel-yararlı oldukları görülmüştür. Çizgi filmlerin ve diğer görsellerin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dersin zevkli geçmesine yardımcı olduğu; dersin daha iyi anlaşılmasını sağladığı tespit edilmiştir.

Yabancılara Türkçe öğretiminde (YTÖ) son yıllarda hızlı bir gelişme kaydedilmektedir. Bu gelişmenin altında dünyadaki küreselleşme durumunun payı büyüktür. Teknolojik gelişmeler ve bu gelişmeler ışığında dünyanın bir köy hâline gelmesi, önceden ulaşılması zor olan bilgiye insanların anında ulaşılabilmesi ve meydana gelen olaylar ile insan hareketliliğinden haberdar olması, eğitim ve öğretimde ülkeler arası değişim programlarının yaygınlaşması, dil öğretiminin önemli hale gelmesini ve yaygınlaşmasını sağlamıştır. Dil öğretiminde bütün bu gelişmelerin, dilin kısa sürede öğrenilmesi noktasında görsel araçlar ve materyallerin önemini de beraberinde getirdiği görülmektedir.

Dil öğretiminde önemli kaynaklardan biri de dil öğretimi sürecinin aktarılması noktasında büyük payı olan materyal kullanımıdır. Özellikle (okuma, dinleme, konuşma, yazma) görsel, işitsel ve etkileşimli ders araçlarının hazırlanması dil öğretimi açısından faydalı olmaktadır (Duru, 2002). Görsel araçlar ve materyaller dil öğretiminde yaygın kullanılan öğretici tekniklerden biri olmakla birlikte, bu araçlar ve materyallerin kolay ulaşılabilir olması da önemli olmaktadır. Yalın'a (1999) göre, görsel araçlar ve materyallerin belli başlı kullanım amaçları bulunmaktadır. Görsel araçlar ve materyallerin;

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

  • Dil öğretirken bir noktayı vurgulama
  • Dil öğretme esnasında dilin bazı durumlarını açıklığa kavuşturma
  • Zihinsel bazı tasarımları görselleştirme
  • Anlatılan iletileri destekleme
  • Dil öğrenen katılımcıların dikkatini çekme
  • Ortaya konan sayısal verileri anlaşılır kılma
  • Dil ile ilgili kavramları açıklama
  • Öğretim sürecinde önemli noktaları vurgulama
  • Kıyas ve karşılaştırmalar yapma

gibi amaçları, dil öğretiminde hedeflenen bazı amaçlardandır. Yabancılara Türkçe öğretiminde önemli bir yeri olan görsel araçlar ve materyaller, özellikle dil öğretiminde birçok açıdan fayda sağlamaktadır. Soyut durumların ve içeriğin somutlaştırılmasında, her öğrencinin anlama durumları dikkate alındığında anlama yönünden eksiklikleri olanların tekrar için bu materyalleri yeniden kullanabilmesinde, zamandan tasarruf etmede, derslere ilginin artırılmasında bu araç ve materyallerin önemli bir yer tuttuğu görülmektedir (İzci, 2006).

Devamını okumak için tıklayınız…

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...