• Yabancılara Türkçe Öğretimi
  • Türkiye'de Öğrenim Gören Suriyeli Öğrencilerin Türkçe Öğrenmede Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği

Türkiye'de Öğrenim Gören Suriyeli Öğrencilerin Türkçe Öğrenmede Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Arap Baharı, 21. Yüzyılın en büyük olaylarından birdir. Başka bir ifade ile Arap Dünyasında yaşanan en büyük toplumsal gelişim ve değişim hareketidir. Birçok Arap ülkesinde baş gösteren bu hareket, iç ve dış göçlere yol açmıştır. Sadece Suriye'de yaklaşık nüfusun 1/3'ü yerinden yurdundan olmuştur. Suriye'den dış göç daha çok komşu ülkelere (Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Irak) olmuştur. Türkiye hariç diğer komşu ülkelerde Arapça konuşulduğu için Suriyeli sığınmacılar dil konusunda pek sıkıntı yaşamamış olabilir. Ancak, Türkiye'ye sığınan yaklaşık 2.000.000 Suriyeli günlük hayatlarında önemli ölçüde dil sorunu ile yüz yüze gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Suriyeli sığınmacılara barınma, beslenme, sağlık vb. gibi insani yardımların yanında, eğitim konusunda da çok büyük destek vermektedir. Suriyeli göçmenler özellikle sınır illerimizde bulunan Üniversitelerimizde hem uluslararası öğrenci olarak hem de özel öğrenci olarak eğitim-öğretimlerine devam edebilmektedirler. Bu öğrencilerin en büyük sorunu dil (Türkçe) olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunu aşmak için Kilis 7 Aralık Üniversitesi Dil Uygulama ve Öğretim Merkezi (DÖMER) kurarak, özellikle Suriyeli öğrencilere dil eğitimi vermektedir. Bu araştırmada, Kilis 7 Aralık Üniversitesinde öğrenim gören Suriyeli öğrencilere yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde ve öğreniminde karşılaşılan sorunlar anket yolu ile tespit edilecek ve ortaya çıkan sorunlara çözüm önerisi getirilmiştir.

Günümüz dünyasında ikinci dil büyük bir önem kazanmıştır. Globalleşen dünyada insanlar çalışma alanları ne olursa olsun yabancı dil hatta ikinci bir yabancı dil öğrenme ihtiyacım duymaktadırlar. Bir yabancı dil bilmenin ayrıcalık olmaktan çıkıp, herkesin sahip olması gereken bir özellik olduğu günümüzde yabancı dil eğitiminin önemi de artmıştır (Göçer, 2009:28).

Günümüz dünyasında insanlar kendilerini küresel bir etkileşim içerisinde bulmaktadırlar. Bu etkileşim insanların ikinci dil öğrenme ihtiyacını artırmaktadır. Bu küresel etkileşimin gerçekleştiği ulusların dilleri haliyle büyük bir önem kazanmaktadır. Ülkemiz de bulunduğu konum itibariyle önem arzetmektedir. Özellikle son yıllarda Arap baharı olarak adlandırılan ve Arap ülkelerinde baş gösteren akımdan sonra ülkemiz daha önemli bir rol üstlenmiştir. Yaşanan kötü şartlar nedeni ile vatanlarını terketmek zorunda kalan ülke Suriyeli vatandaşlar için ülkemiz kapılarını açmış ve yaklaşık iki milyon Suriyeli sığınmacı ülkemize yerleşmiştir. Yurdumuza yerleşen bu insanlar gerek günlük yaşamlarını sürdürmek, gerekse eğitim hayatlarını idame ettirmek için Türkçeyi öğrenmi çabası içerisine girmişlerdir. Bu durum Türkiye ve Türkçenin öneminin artmasına ve yabancı dil olarak öğretimine duyulan önemi ortaya koymaktadır. Nitekim bu sosyal durum dilimizin Araplara öğretimi anlamında daha çok telif ve akademik çalışmaların üretilmesine aracı olmuştur.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Dilimizi öğrenmeye çalışan Suriyeliler de birçok yabancı gibi zorluklar yaşamaktadır. Bu durum Özkan tarafından (1992: 13) da “...yabancıların Türkçeyi öğrenirken yanlış yapmalarının en önemli sebebi kendi ana dilleri ve Türkçenin farklı yapıda olmasıdır. Türkçenin bağlantılı bir dil oluşu, eklerin üst üste yığılması, onlar için farklı bir durumdur.” şeklinde ifade edilmiştir. Yabancıların Türkçe öğreniminde karşı karşıya kaldıkları zorluklarla ilgli farklı çalışmalar ortaya konulmuştur. (Polat, 1998; Ayaz ve Akkaya, 2010; Akış, 2010; Yıldırım, 2011)

Devamını okumak için tıklayınız…

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...