• Yabancılara Türkçe Öğretimi
  • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yunus Emre Enstitülerinin Yeri (Ürdün, Mısır, Lübnan Yunus Emre Enstitüleri Örnekleri)

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yunus Emre Enstitülerinin Yeri (Ürdün, Mısır, Lübnan Yunus Emre Enstitüleri Örnekleri)

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Son yıllarda yaşanan siyasi gelişmelerle birlikte Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi büyük önem kazanmıştır. Önceleri çok talep görmeyen T ürkçeye ilgi her geçen gün artmaktadır. Dünyanın dört bir tarafında T ürkçeye olan talebin artması yabancı dil olarak Türkçe öğretimine büyük önem verilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu bağlamda 2009 yılında kurulan Yunus Emre Enstitüsü dünyanın dört bir tarafında Türk medeniyet ve kültürünü tanıtmaya yönelik faaliyetlerini sürdürmekte ve Türkçe öğretimini yaygınlaştırmaktadır. 5 yılda 30 ülkede 38 Türk Kültür Merkezi açan Yunus Emre Enstitüsü 15000 kişiye Türkçe öğretmiş olup bu alandaki çalışmalarına devam etmektedir. Bu çalışmada ise Ürdün, Mısır ve Lübnan Yunus Emre Enstitüleri örnekleri baz alınarak Yabancılara Türkçe Öğretimi'nde Yunus Emre Enstitüleri'nin yeri ele alınacaktır. Yunus Emre Enstitüsü'nün kuruluşundan günümüze kadar gelişimi incelenecek olup enstitülerin faaliyetlerini daha iyi bir şekilde sürdürmesi için önerilerde bulunulacaktır.

Dil, toplum içi iletişimde ya da toplumların birbirleriyle iletişiminde önemli rol oynamaktadır. Dilsiz bir toplum ya da toplumsuz bir düşünülemez. Bu nedenle dil toplumların kalkınmasında olmazsa olmazlardandır. Yabancı dil ise farklı dili konuşan toplumlar arasında iletişimi sağlamak için önemli bir görev üstlenir. Yabancı dil bilmek diğer toplumlarla iletişimi sağlamasının yanı sıra o dilin kültürünü tanımayı ve o dilde bilimsel, kültürel ve ticari faaliyetlerde bulunma imkânı sağlar. (Kılınç, Şahin ve diğerleri, 2011). Bu nedenle küreselleşen dünyada yabancı dil bilmek bir gereklilik olmaktan çıkmış bir zorunluluk haline gelmiştir. Her alanda kendini geliştirmek isteyen bir toplum yabancı dil eğitim ve öğretimini desteklemeli ve bireylerini yabancı dil öğrenmeye teşvik etmelidir. Çünkü yabancı dil bilmek diğer toplumlarla iletişimin anahtarıdır. Diğer toplumlarla iletişim ise toplumun gelişimini ve kalkınmasını sağlayan önemli unsurlardandır. Bu yüzden yabancı dil bilmenin gerekliliği toplumlar tarafından dikkate alınmalı ve gereken önem verilmelidir (İşcan, 2011).

Bu bağlamda dünya ülkeleri diğer ülkelerle kültürel etkileşimlerini artırmak, kendi dillerini kültürlerini uluslar arası mecraya taşımak amacıyla adeta yarış içerisindedirler. Dünya ülkeleri bu amaçlar doğrultusunda dünyanın çeşitli ülkelerinde enstitüler açmakta, üniversitelerde kendi dilleriyle ilgili bölümler açmakta ve bunların yanı sıra çeşitli kültürel faaliyetlerde bulunmaktadırlar (Öğüt, 2009).

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde başta dil öğretimi faaliyetleri olmak üzere çeşitli kültürel faaliyetlerde bulunmak üzere dünyanın önde gelen ülkelerinden Almanya Goethe Enstitüsünü, İngiltere British Councili, Fransa Fransız Kültür Merkezini, İspanya Cervantes Enstitüsünü kurmuştur(Öğüt, 2009). Türkiye ise bu amaçla 05/05/2007 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu'na istinaden 2009 yılından itibaren Yunus Emre Enstitülerini kurmaya başlamıştır (Yunus Emre Enstitüsü, 2015).

18 Mayıs 2007 tarih ve 26526 sayılı resmi gazetede yayınlanan Yunus Emre Vakfı Kanunu'nun amacı Türkiye'yi, kültürel mirasını, Türk dilini, kültürünü ve sanatını tanıtmak, Türkiye'nin diğer ülkeler ile dostluğunu geliştirmek, kültürel alışverişini artırmak, bununla ilgili yurt içi ve yurt dışındaki bilgi ve belgeleri dünyanın istifadesine sunmak, Türk dili, kültürü ve sanatı alanlarında eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek, Türkiye'de Yunus Emre Araştırma Enstitüsü ve yurt dışında Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri açmak için merkezi Ankara'da olan Yunus Emre Vakfının kurulmasına ilişkin esas ve usûlleri belirlemektir. (Resmigazete, 2015)

 Devamını okumak için tıklayınız…

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...