Yabancı Dilde Kelime Öğretiminde Resimlerin Seviye Ve Taksonomiye Uygun Kullanımı

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Yabancı dil öğretiminde kelime hazinesi dil becerilerinin gelişiminde etkilidir. Öğretilecek kelimelerin seçimi seviyeye uygun kullanılabilirliğine ve seviyeye uygun öğrenilebilirliğine göre gerçekleşmektedir. Bu çalışmada dil becerilerinden biri olan konuşma becerisi ele alınmıştır. Konuşma becerisinin geliştirilmesi için özellikle kelime hazinesinin zenginliği önemlidir. Zengin kelime varlığı konuşma becerisinin geliştirilmesinde etkili olacaktır. Böylece birey temel seviyeden itibaren kendini ifade yolu bulacak ve öğrenme isteği artacaktır. Kelime öğretimi için kullanılan en etkili araçlardan biri resimlerdir. Ancak kullanılacak resimlerin hedef ve seviyeye uygun olması gerektiği bilinmektedir. Bir resmin her seviyede farklı amaçlarla kullanılabileceği bilinmektedir. Bu çalışmada amaçlanan, kelime öğretimi aracılığıyla beceriyi geliştirme etkinliğinin sadece bir resim kullanılarak dil seviyesi ve taksonomik sınıflamaya uygun kullanımını örneklendirmektir. Bu amaç doğrultusunda uygulama örneğinde Avrupa Ortak Dil Kriterlerindeki seviyeler ve bilişsel alan için belirlenen Bloom taksonomisindeki sınıflandırma dikkate alınmıştır.

Dil, iletişim kurmayı sağlayan temel araçtır. Toplumların iletişime geçmesi ile yabancı dil öğrenimine ihtiyaç duyulduğu tahmin edilmektedir ancak yabancı dil kavramının ortaya çıkış zamanı ile ilgili kesin bilgiler bulunmamaktadır. Yazının bulunması dönemine varana kadar dil ve yabancı dil öğretiminin sözel gerçekleştiği var sayılmaktadır.

Yabancı dil öğretiminde temel hedef, bireyde dil becerilerini geliştirerek etkili iletişim kurmalarını sağlamaktır. Dil öğretimi, dört temel dil becerisinin kazandırılmasını kapsar niteliktedir. Dil becerilerini kısaca şöyle özetlemek mümkündür;

  • Dinleme, işitsel olarak gelen mesajların anlamlandırılarak yorumlanabilmesine yönelik beceridir.
  • Konuşma, mesajın tasarlanması, düzenlenmesi ve iletilen hedefin çözümleyip algılayabileceği sözel biçimle aktarılmasına yönelik beceridir.
  • Okuma, yazı (görsel yolla) aracılığıyla gelen mesajların alınarak, çözümlenmesi, algılanıp anlamlandırılmasına yönelik bir beceridir.
  • Yazma, bireyin mesajlarını çözümlenmesi, algılanıp anlamlandırması için yazı aracılığıyla hedefe göndermesine yönelik bir beceridir.

Dil becerileri yukarıdaki gibi dört beceri olarak kabul edilse de Avrupa Birliği, üyesi olan 45 ülkeyle birlikte dil eğitiminde ortak bir tutum geliştirebilme adına yaptığı çalışmalarda becerileri beş ana başlık altında ele almaktadır.

Avrupa Ortak Başvuru Metninde dil öğrenmeyi de içine alan dil kullanımı, hem genel anlamda yetenekler hem de özel olarak iletişimsel dil yetenekleri geliştiren bireyler ve sosyal aktörler olarak şahıslar tarafından gerçekleştirilen eylemleri kapsamaktadır (2001, s. 7).

Dil öğretimini bütün olarak ele alan Auckland Üniversitesi dil edinimi alanından Ellis (2010), başarılı dil öğretiminin geniş yabancı dil girdisi, aynı zamanda çıktı için fırsatlar gerektirdiğini ve yabancı dilde etkileşim fırsatının yabancı dil yeterliklerinin geliştirilmesi için temel olduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda eğitim sürecinde öğrenciye konuşma fırsatı yaratacak eğitim etkinlikleri bireyde, temel düzeyde sınırlı da olsa, iletişim kurabilme adına özellikle konuşma becerisini geliştirmeye dönük etkili ve geliştirici olacak, öğrenme isteği uyandıracaktır.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Dil öğretiminde eğitim ortamı oldukça önemlidir. Sınıf ortamı dil öğretimi için her zaman yeterli olmamaktadır. Dil, kullanıldığı sürece daha hızlı ve etkili öğrenileceği için özellikle dil öğretimi sınıflarına hedef dilin kullanıldığı ortamları yansıtabilmek faydalıdır. Bu bağlamda dil öğretim sınıfları aslında günlük hayat ortamlarının oluşturulmasına uygun olmalıdır. Hedef dilin konuşulduğu ortamı sınıfa taşımada kullanılan en kolay araçlar ise resimlerdir. Resimler, doğal olmayan sınıf ortamına hedef dilin kullanım ortamını taşırlar (Hill, 1990, s. 1).

Bireyde konuşma becerisini geliştirme amacıyla kullanılabilecek araçlardan olan resimler genellikle her seviye ve duruma uygundur. Ancak bireyin, temel seviyede bile bunu gerçekleştirebilmek için yeterli kelime bilgisine sahip olması gerekmektedir. Bu bağlamda ilk günden eğitim sürecinin sonuna kadar bireye gerekli olan kelime hazinesinin zenginleştirilmesi hedefe ulaşabilmek için bir zorunluluktur.

Dil Öğretiminde Kelime Hazinesi

Dil öğretiminde kelime hazinesinin zenginleştirilmesi oldukça önemlidir. Birey, zihninde var olan kelimeler oranında düşünebilme kapasitesine sahiptir. Düşünceleri oluşturan dildir. Dili oluşturan ise büyük oranda kelimelerdir. Dilbilgisi kuralları dilin iskeletini oluşturuyor dersek kelimeler de dilin hayati organları ve iskeleti saran etidir (Harmer, 1993, s. 153).

Dil öğrenim süreci aslında zihinsel bir sözlük oluşumuyla başlamaktadır. Süreç boyunca zihinde toplanan kelimeler ilişkilendirilerek gruplandırılıp depolanır. Zihinsel gruplandırmalar yapılırken kelimenin anlamına, yapısına, ses veya sözdizimsel özelliklerine, kültürel bağlamına göre ayrıştırmalar yapılır. 

Devamını okumak için tıklayınız...

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...