Yabancılara Türkçe Öğretiminde Çok Duyulu (Multisensory) Metodunun Kullanımı

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

İnsanlar düşündüklerini, duyduklarını ve hissettiklerini bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları uzlaşıdır dil. İnsanlar yaşayış biçimlerini, inançlarını, kültürlerini nesilden-nesile dil ile aktarırlar. Günümüz teknoloji dünyasında devletlerarasında siyasi,ticari,ekonomik, kültürel ve diğer alanlarda ilişkiler kurulmaktadır. Bu ilişkilerin daha sağlam zemine oturması ve artması adına, ülkeler arasında bir birlerinin dillerini öğrenmeleri kaçınılmaz olur.

Türkiye'nin Avrupa, Amerika, Afrika, Asyave özellikle Türk cumhuriyetleriyle yaptığı ticari, ekonomik ve diğer bağlantılarının devamında, Türkçenin önemi de artar. Yabancı ülkelerde Türkçe öğrenme gereksinimi ortaya çıkar. Türkiye'den dünyaya Türkçe öğretimi faaliyetleri başlar nacak bu konuda yapılan açılımda yetersizlikler görülür. Materyal ve Metot yönünden eksiklikler baş gösterir

Yabancılara Türkçe öğretimiiçin sağlıklı, etkili, kalıcı ve kolaylaştırıcı uygulamaların değerlendirilipicraata geçirilmesi gerekir. Bu sebeple yabancılara Türkçe öğretimde, çok duyulu (multisensory)öğretim metoduve kullanımının önemi üzerinde durulur. Bu metotla yabancıların Türkçeyi daha kolay öğrenmeleri ön görülmektedir.

 1. Çok Duyulu (Multisensory) ÖğretimMetodu ve Önemi

İnsanlar birbirleriyle iletişimlerini dil vasıtasıyla sağlarlar. İnsanların kendi dillerinden başka yabancı dil öğrenme gereksinimini duyarlar. Özellikle günümüz dünyasında adeta zaruri bir ihtiyaç konumuna gelmiştir. "Yabancı dil öğretimini önemli kılan şeyler ticari, dinî, askerî, kültürel ve bilimsel faaliyetler ve bunlara dönük gereksinimlerdir" (Şengül, 2014: 325-326). Bu sebeple her ülkenin yabancılara dillerini öğretme ve kendilerinin de yabancı bir dili öğrenmeleri kaçınılmazdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve özel teşebbüsler tarafından yurtdışı açılımları ticaret, eğitim, sanat, kültür ve diğer alanlarda girişimler yapılır. Bundan dolayı Türk dili yabancıların ilgisini çeker. Türk cumhuriyetleri başta olmak üzere diğer yabancı devletlerdeki elçilik bünyesinde açılan Türkçe kursları, Türkiye merkezli özel okul veya kurslardayabancılara yönelik, üniversite okumak için Türkiye'yi tercih eden yabancı öğrencilere, kayıt yaptırdıkları üniversiteler tarafından TÖMER merkezlerinde Türkçe öğretilir. Dil eğitiminde materyal ve yöntem önemli bir yer teşkil eder. Kaliteli ve sağlıklı bir dil eğitimi, her yönden ihtiyaçları giderilmiş az sorunla yapılanöğretimlerdir.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

"Bu gün yabancı dil olarak Türkçe, geleneksel yöntemler bir kenara bırakılarak çağdaş yaklaşım, yöntem ve tekniklerin kullanımına dayalı, uygun materyallerle zenginleştirilmiş ve kültürel unsurlarla desteklenmiş çok uyaranlı öğretim ortamlarında gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır" (Göçer, Moğul, 2011: 808). Yabancılara Türkçe öğretimde, teknolojik imkânların yanı sıra geliştirilmiş dil öğretim metotlarının kullanımı da önemlidir. Çok duyulu öğrenme metodu, beşduyuya hitap edengenel bir öğrenmeyi sağlayan, öğrenci merkezli ve farklılıklara duyarlı öğrenme kuramlarıdır.

AmerikadaTexas Üniversitesinde yapılan bir araştırmaya göre insanlar okuduklarının %10 unu,işittiklerinin %20sini, gördüklerinin %30unu, görüp işittiklerinin %50 sini,söylediklerinin %70 ini, yapıp söylediklerinin %90ını hatırlamaktadırlar. (Arslan,Adem, 2010: 65). Bu analize göre insanlar öğrenme işinebir den çok duyularıyla katılırlarsa, kısa sürede ve kalıcı bilgi edinme görülür.

İnsanlar öğrenim yoluyla edindikleri bilgileri tam olarak algılayamadıkları için kısa süre içerisinde unutabiliyorlar. Hafızada bilgi kalıcılığı için çok duyulu öğrenim metodunun kullanımı önem arz etmektedir. Bu metot diğer dil öğrenimleri içinde uyarlanıp kullanılabilir. Duyularımıza hitap eden bu öğrenme yöntemini kullanarak yabancılara Türkçe öğretimini, görerek, duyarak, koklayarak, dokunarak ve tat alarak öğretilir.

İnsanlar öğrenim yoluyla edindikleri bilgileri tam olarak algılayamadıkları için kısa süre içerisinde unutabiliyorlar. Hafızada bilgi kalıcılığı için çok duyulu öğrenim metodunun kullanımı önem arz etmektedir. Bu metot diğer dil öğrenimleri içinde uyarlanıp kullanılabilir. Duyularımıza hitap eden bu öğrenme yöntemini kullanarak yabancılara Türk diligörsel, işitsel, dokunsal, tatsal ve kokusal duyularına hitap eden çok duyulu öğretim metodu kullanılarak sağlıklı ve kalıcı olacak şekilde öğretilir.

Devamını okumak için tıklayınız...

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...