İranda Türkçe Öğretimi

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

       Bu çalışmada; İran'da Türkçe öğretiminin tarihçesi, İran'da Türkçenin öğretildiği mekanlar, Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçiliği bünyesindeki Türkçe Öğretim Merkezi, bu merkezde yapılan faaliyetler, Tahran Allame-i Tabatabai Üniversitesi'ndeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, bu bölümün kuruluş tarihçesi, bölümün kurulması ile ilgili olarak Türkiye ve İran arasında yapılan mutabakat metni, bölümün resmi olarak açılışı esnasında İran'da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in Allame-i Tabatabaî Üniversitesi Fars Edebiyatı ve Yabancı Diller Fakültesini ve bünyesindeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü ziyareti esnasında dile getirdiği duygu ve düşünceleri, yine bölümün kurulması sırasında ve daha sonrasında karşılıklı yardımların yapılması amacıyla Ankara Üniversitesi ile Allame-i Tabatabaî Üniversitesi arasında yapılan Akademik İşbirliği Protokolü, bölümün öğrenci durumu, bölümde okutulan dersler, bölümde görev yapan öğretim elemanları gibi konulara değinilmiştir.

İran'da Türkçe Öğretiminin Tarihçesi

   İran'da resmî olarak Türkçe öğretimi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliği'nin kançılaryasında 1993 yılında "Ferdowsi Ave. No: 337 Tahran" adresinde Türkçe Öğretim Merkezi'nin kurulmasıyla başlar.

Bu Türkçe Öğretim Merkezi iki derslik, bir öğretmenler odası, bir sosyal salon (kütüphane, dinlenme salonu, televizyon), bir çay ocağı ve iki lavabodan (bay-bayan) meydana gelmektedir.

2006-2007 öğretim yılında, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçiliği Türkçe Öğretim Merkezi'nde görevlendirilmiş üç öğretmen hizmet vermektedir. 2006-2007 öğretim yılına kadar adı geçen bakanlık tarafından bu merkeze görevlendirilen öğretmenlerşunlardır: Tuğrul Karapınar, Muhtalip Nuh Özcan, Mustafa Arı ve HüseyinTalih.

2006-2007 öğretim yılına kadar toplam yedi Türkçe öğretmeni/okutmanı burada İranlılara ve az da olsa bazı yabancılara Türkçenin öğretimi konusunda görev yapmışlardır. Her yıl ortalama 300 kişinin Türkçe öğrenmek ve Türk kültürüyle tanışmak için kayıt yaptırdığı bu merkezde; hizmete girdiği yıldan beri yaklaşık 4000 kursiyer, Türkçe kurslarından yararlanmıştır. Burada görev yapan öğretmenler, Türkçe öğretiminin yanında, yabancılara ve ilgilenenlere Türk kültürü, Türkiye'deki yüksek öğretim sistemi, yüksek öğretim kurumları, bu kurumlara yabancı öğrenci kabul şartları, yabancı öğrencilere Türkiye'de verilen burslar, ÖSYM tarafından yapılan YÖS gibi sınavlar ve benzeri konularda rehberlik yapıyorlar ve imkanlar ölçüsünde materyal desteğinde bulunuyorlar.

Türkçe Öğretiminin Başlama ve Bitiş Tarihleri:

Türkçe Öğretim Merkezi'nde birinci yarıyıl öğrenci ve kursiyer kayıtları, eğitim-öğretim yılının başında (25 Şehriver — 9 Mihr/ 16 Eylül- 01 Ekim tarihleri arasında) yapılmaktadır. Dersler, Mihr ayının ikinci/ Ekim ayının ilk haftasından itibaren başlamaktadır. İkinci yarıyıl öğrenci ve kursiyer kayıtları ise ocak ayında gerçekleştirilmektedir. Sınıflar, öğrenci sayılarına ve kursiyerlerin Türkçe bilgilerine göre oluşturulmaktadır. Bu kurslara kayıtta, Lisans mezunlarına öncelik verilmektedir. Lise mezunları ise kurslardan imkanlar ölçüsünde yararlandırılmaktadır.

Altı kurdan oluşan kurslar, 18 hafta devam etmektedir. Sınıflarda en az 15 ve en çok 25 kursiyer, Türkçe öğrenmektedir. Kurslar her sınıf için haftada bir gün (üç saat) olarak düzenlenmektedir. Dersler, sabahleyin 10.00-13.00 saatleri arasında, öğleden sonraları ise 13.00 -16.00 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir. Her gün üç sınıf olmak üzere, haftada on beş sınıf değişik kurlarda Türkçe kursuna devam etmektedir.

Her öğretmenin yaklaşık beş sınıfı ve yüz kursiyeri vardır. Yaşları 18 ila 55 arasında değişen kursiyerler, liseyi bitirmiş veya bir yüksek öğretim kurumunda öğrenci ya da bir yüksek öğretim kurumundan mezun kişiler ile akademisyen, öğretmen, mühendis, doktor, iş adamı, hemşire, sekreter gibi çeşitli meslek gruplarından oluşmaktadır. Bu meslek gruplarının içinde akademisyenler, ilk sırayı almaktadırlar. Azerî, Türkmen, Kaşkay, Şahseven, Halaç, Afşar, Arap, Fars ve benzeri gruplardan meydana gelen İran halkının etnik yapısı dikkate alındığında; Azerî Türklerinin, kurslarından yararlananların büyük çoğunluğunu oluşturduğu görülmektedir.

Türkiye medyasını ciddî şekilde izleyen İranlı Türklerin, özellikle Azerîlerin ve Türkmenlerin bu kurslarda iyi sonuç aldıklarına; bunun yanı sıra Türkçeyi hiç

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

bilmeden gelen Fars kökenli İranlıların da iyi başarı gösterdiklerine şahit olunmaktadır. İranlı Türkler, Türkçe kelimelerin telaffuzunda ve belirtili nesne eklerinde (-ı, -i, -u, -ü) problem yaşarken; diğer İranlılar, daha çok ğ, ı, ö, u, ü harflerinin söylenişinde ve bu harflerin yer aldığı kelimelerin konuşulmasında zorlanmaktadırlar.

Türkçe Öğretim Merkezi'nde Türkçe kurslarına katılan kursiyerlerin Türkçeyi öğrenme amaçları, Türkiye ile bağlantılı olarak çalışan şirketlerde iş bulmak; Türkiye'de yüksek öğrenim görmek ve lisansüstü eğitim yapmaktır.

Türkçe Öğretim Merkezinin Kütüphanesi ve Ders Materyalleri

Bu kütüphaneden daha çok Türkiye ile ilgilenen öğrenciler, Türkiye hakkında yüksek lisans ve doktora düzeyinde çalışma yapan araştırmacılar, gazetelerde makale yazan ve Türkçe kitapları Farsçaya çevirmek isteyen İranlılar, istifade etmektedir. Yaklaşık 2500 kitabın yer aldığı bu kütüphanenin salonu, sanatçılar tarafından sergi amaçlı da kullanılmaktadır. Türkçe öğretim merkezinde ders araç ve gereçleri olarak TÖMER'in Hitit ve TİKA'nın Orhun serisi Türkçe öğrenim kitaplarından yararlanılmaktadır.

İran'da resmî olarak Türkçe ve Türk edebiyatının öğretiminin yapıldığı ikinci mekan, Tahran Allame-i Tabatabâî Üniversitesi Fars Edebiyatı ve Yabancı Diller Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüdür.

Özgün adıyla; Tehran, Danişgâh-i Allame-i Tabatabâî, Danişkede-i Edebiyât-i Farisî ve Zebânhâ-yi Hâricî, Gurûh-i Zebân ve Edebiyât-i Turkî İstânbûlî.

Adresi: Tehrân, Saadet-âbâd, Hiyâbân-i Allâme-i Cenûbî, Rûberû-yi Dânişgâh-i İmâm-i Sâdik.

Üniversite Hakkında Bilgiler

Allame-i Tabatabâî Üniversitesi, sosyal bilimlerle ilgili altı fakülteden oluşmaktadır. Burada daha çok Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün bağlı olduğu Fars Edebiyatı ve Yabancı Diller Fakültesi'nden bahsedilecektir. Zengin bir kütüphanesi, okuma salonu, konferans salonu, küçük bir kantini, özel günler için akademik personele ait yemek salonu, öğrenci yemekhanesi, kapalı spor salonu, öğrenci toplulukları için bürosu, internet salonu, sesli ve görüntülü dersler için laboratuar ve video salonları, fotokopi merkezi ve benzeri sosyal mekanlara sahip olan fakülte binasının beşinci katı, akademik personele ve bölümlere hizmet vermektedir. Beş katlı binanın diğer katları dersliklere ve idari personele tahsis edilmiştir. Bu fakülte, yabancı diller ağırlıklı bir okuldur ve bünyesinde şu bölümler bulunmaktadır (alfabetik sırayla):

Devamını okumak için tıklayınız...

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...