Dilin Türleri

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Bir de insanların, uzun bir yaşantı sonunda, ortak sembollerle, ortak kalıplarla, evrende, doğada ve eşyada manalandırdıkları, özel anlamlar aşılaladıkları, dolaylı birer bildirişim aracı olarak kullandıkları işaretler ve sesler var ki bunlardan da sembolik, artistik bir dil oluşabiliyor; (yağmurun dili, denizin dili, göklerin dili, güllerin dili) gibi.

Bizim konumuz (insan dili)dir. Bunun için dilin, dar, bilimsel bir tanımını yapacağız. İnsanların aralarında anlaşmaya, kendilerini ifade etmelerine araç olan dil, bir gramer sistemi içinde örgütlenmiş, düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan ses, işaret ya da hareketlerin bütünüdür.

İnsan anlatım ve bildirişim için ya hareket eder (jest), ya da ses çıkarır (konuşma) ya da belirli işaretler çizer (yazı). Konuşma dili, yazı dili, hareket dili, (insan dili)nin üç ayrı görüntüsüdür.

Kaç türlü dil vardır? (Dil)i, değişik özelliklerine

göre genel olarak nasıl sınıflandırabilirsiniz?

I- DOĞAL BAKIMDAN:

1-   Doğa dili

2-   Hayvan dili

3-   İnsan dili

II- TEKNİK BAKIMDAN:

1-   Hareket dili

2-   Konuşma dili

3-   Yazı dili

III- COĞRAFYA BAKIMINDAN:

1-   Yabancı dil

2-   Milli dil

IV- TARİH BAKIMINDAN:

1-   Ölü dil

2-   Canlı dil

3-   Uygarlık dili

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

V- ANLATIM DÜZEYİ BAKIMINDAN:

1-   Günlük dil

2-   Halk dili

3-   Elit dili

VI- ANLATIM BİÇİMİ BAKIMINDAN:

1-   Bilim dili

2-   Sanat dili

3-   Teknik dili

4-   Kitlesel haberleşme dili:

a) Basın dili

b) Radyo-Televizyon dili

5-   Edebiyat Şiir dili

6-   Müzik dili

7-   Mekanik dil

VII- DİL BİLİM BAKIMINDAN:

1-   Benzer dil

2-   Devrik dil

3-   Analitik dil

4-   Sentetik dil.

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...