Müzikli Eğitim Örneği

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Müzik, öğrencilerin motive edilmesinde kullanılan araçlardan biridir. Monotonlaşmış ve öğrenci için sıkıcı olmaya doğru gitmiş bir ders için, müzik, öğretmenin imdadına yetişen ve öğrenciyi yeniden sınıfa getiren enerji verici bir araçtır.

Öğretmen için vazgeçilemeyecek  kadar önemli olan müziği etkili bir biçimde kullanmak, yine öğretmenin maharetine ve bilgisine kalmıştır. Eğitimde önem arz eden müzik, öylesine kullanılan ve planlanmadan öğrenciye sunulan bir çalışma olmamalıdır.

Eğitim için değer ifade eden,  müziğin öğretimde etkili ve planlı bir biçimde kullanılmasıdır. Yukarıda da ifade edildiği üzere, müziğin etkili bir biçimde kullanılması, öğretmenin bilgi ve maharetine bağlıdır. Öğretmen, bu konu hakkında bilgilenmeli, edindiği bilgiyi en güzel bir biçimde öğrenciye sunabilmelidir.

Müziğin etkili olarak kullanılması için öğretmen aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir:

 1. Konuya uygun olacak bir parça seçmelidir.
 2. Seçtiği müzik parçası, öğreteceği parçaya uygunluk arz etmelidir. Sözgelimi, geniş zamanı anlatıyorsa, öğrenciye sunacağı parça geniş zamanlı fiillerin geçtiği bir parça olmalıdır.
 3. Parça, öğrencinin seviyesine uygun olmalıdır.
 4. Parça, öğrencinin anlayabileceği (kelimeleri yakalayabileceği) bir ritimde olup ne çok hareketli ne de çok yavaş olmalıdır.
 1. Parçayı seslendiren şarkıcının diksiyonunun düzgün olmasına dikkat edilmelidir.
 2. Müzik parçası anlaşılır olmalıdır.
 3. Müzik parçasının amacına ulaşıp ulaşmadığına dair bir değerlendirme sınavı yapılmalıdır.

Bu hususlar dikkate alınarak planlanmış bir parçanın dinletilmesi öğretmen için vazgeçilmez bir faaliyet olurken, öğrenci için de eğlenceli ve bilgi verici bir uğraş olacaktır.

Aşağıda müzikli eğitim etkinliklerinde, öğretmen tarafından hedeflenen davranışların ne denli gerçekleştiğini ölçmek maksadıyla bir örnek çalışma verilmiştir.

Örnek değerlendirme formu:

1. Aşağıda  verilen kelimeleri kullanarak boşluğu uygun şekilde doldurunuz.

Gülünce           açar                  seni      biz

Gelince            gelir     gül       sevinirdik

Dereler                            pembe

Sen .............................. güller ................................. gül pembe

Bülbüller ........... söyler ............... dinlerdik ................. pembe

Sen ..................................... bahar gelir gül ..............................

................................. seni çağlar .............................. gül pembe

2. Şarkıyı dinleyip aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

Dudağımda ........................................ bir türkü gül pembe

....................... hep seni söyler seni ................... gül pembe

................ yağmurlarıyla bir gün göçtün ...........................

İnanamadık gül pembe

............... iller ......................... bizim iller ............................

Olamadı gül pembe

Dudağımda .............................................. bir türkü gül pembe

.................... hep seni .................. seni .................... gül pembe

3. Şarkıyı tekrar dinleyip yazdıklarınızı kontrol ediniz.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

4. Aşağıdaki kelimeleri şarkıya uygun olacak şekilde eşleştiriniz.

A) Güz yağmurlarıyla             1) gül pembe

B) Bizim iller sessiz                 2) bizim iller sensiz

C) Olamadık                           3) bizim iller sensiz

D) İnanamadık                        4) bir gün göçtün gittin

5. Şarkıyı dinleyiniz ve yanlış yazılan kelimelerin doğrusunu yazınız.

Dudakımda son bir kürkü gül pembe

Hâlâ  hep beni söyler beni bağırır gül pembe

Sözlerimde son bir bulut gül pembe

Hâlâ  hep seni bekler seni söyler gül pembe

6. Aşağıda verilen kelimeleri şarkıya göre sıralayıp numaralandırınız.

 1. Sevinirdik                    (           )
 2. Bülbüller                     (           )
 3. Yağmurlarıyla             (           )
 4. Göçtün                                    (           )
 5. Bahar                           (           )
 6. Dereler                                    (           )
 7. Çağlar                          (           )
 8. Sensiz                          (           )
 9. Olamadı                      (           )
 10. İnanamadık                 (           )

7. Dinleyiniz ve karışık halde verilen kelimeleri düzenleyerek şarkıya göre yeniden yazınız.

açar  - güller  -    sen -  gül -  gülünce -  pembe

söyler  –  gül  –  seni -  bülbüller -  dinlerdik  -  pembe  -   biz

gelir -  bahar -  sen -  pembe -  gelince -  gül

pembe -  sevinirdik -  çağlar -  dereler -  gül -  seni

8. Dinleyiniz ve şarkıda yer almayan kelimeyi çiziniz.

Dudağımda yine son bir türkü gül pembe

Hâlâ  hep seni söyler seni çağırır şimdi gül pembe

Güz yağmurlarıyla bir gün geldin göçtün gittin

İnanamadık buna gül pembe

Bizim iller sessiz bizim iller sensiz bizim iller sahipsiz

Olamadı gül pembe

9. Şarkıyla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 • Dinlemiş olduğunuz şarkı hakkında ne düşünüyorsunuz?
 • Sizce bu şarkı kim için bestelenmiştir?
 • Şarkıyı besteleyen müzisyen, şarkıyı bestelemiş olduğu zaman neler düşünmüş olabilir?

10. Parçada kullanılan zamanları ve fiilleri yazınız.

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...