video

Video Ders İşleme Yöntemleri ve Teknikleri

Video ile yapılan ders bir amaç doğrultusunda, planlı ve proğramlı olarak yapılmalıdır.

Video ile ders işleme herhangi bir boş zamanı değerlendirme olarak görülmemelidir. Öğretmen bu derse normal bir derse hazırlanır gibi hazırlanmalıdır.

Öğretmen herşeyden önce ;

-          Video kullanmasını iyi bilmelidir.

-          Filmi önceden seyretmeli gerekli düzenlemeleri yapmalıdır.

-          Seyrettirilecek film öğrencilerin seviyesinin üzerinde olmamalıdır.

-          Kaset,CD,DVD bozuk olmamalı, ses ayarı güzel olmalıdır.

-          Sınıfın ortamı,öğrencilerin oturma düzeni,televizyonu iyi görebilmeleri sağlanmalıdır.

TEKNİKLER

-          Seyrettirip özet yazdırma:

Videoda öğrencilere 5-10 dakika seyrettirdiğimiz film,haber,aktüalite gibi proğramların özetini isteyebiliriz.

-Sesi kısıp seyrettirme:

Bu teknikte öğrencilere filmi 2-3 dakika seyrettirip ne konuşuyorlar,nelerden bahsediyorlar gibi sorular sorup cevap alabiliriz.Daha sonra kaseti başa alıp tekrar sesli şekilde gösterip kimlerin doğru söylediğini söyleyebiliriz.

-Görüntüyü kapatıp sesi dinleme:

Görüntüyü kapatıp ögrencılere, konuşan insanların ne yaptığını,olayların nerede geçtiğini sorarak onları konuşturabiliriz.

-Özet yazıp film seyrettirme:

Öğretmen önceden 5-10 dakikalık bir bölümün özetinı çıkarıp öğrencilere dağıtır.Öğrenciler okuduktan sonra televizyonu açıp seyrettiririz.Öğrenci olacak olayları bildiği için yorum yapabilir.

-Doğru- yanlış :

Bu teknikte,film seyrettirildikten sonra öğrencilere önceden öğretmen tarafından film hakkında  hazırlanan sorular öğrencilere doğru – yanlış yöntemi ile sorulur.

Öğretmen bunu  notla değerlendirir.

-Filmin devamını tahmin edebilme:

Öğretmen belirli bir süre filmi seyrettirdikten sonra videoyu kapatır.Öğrencilere bundan sonra ne olabilir, ne yapılmalı gibi sorular sorup cevap alınır.

Bunlardan başka ;

-Öğretmen filmde geçen öğrencilerin bilmediği kelimeleri önceden çıkararak öğrencilere

dağıtır.Bu kelimeler öğrencilere ezberlettirilir.

-Günlük konuşma dilinde kullanılan bazı kalıp ve atasözlerinin ne anlama geldiği öğrencilere izah edilir.

Video Ders İşleme Yöntemleri ve Teknikleri

Video ile yapılan ders bir amaç doğrultusunda, planlı ve proğramlı olarak yapılmalıdır.

Video ile ders işleme herhangi bir boş zamanı değerlendirme olarak görülmemelidir. Öğretmen bu derse normal bir derse hazırlanır gibi hazırlanmalıdır.

Öğretmen herşeyden önce ;

-          Video kullanmasını iyi bilmelidir.

-          Filmi önceden seyretmeli gerekli düzenlemeleri yapmalıdır.

-          Seyrettirilecek film öğrencilerin seviyesinin üzerinde olmamalıdır.

-          Kaset,CD,DVD bozuk olmamalı, ses ayarı güzel olmalıdır.

-          Sınıfın ortamı,öğrencilerin oturma düzeni,televizyonu iyi görebilmeleri sağlanmalıdır.

TEKNİKLER

-          Seyrettirip özet yazdırma:

Videoda öğrencilere 5-10 dakika seyrettirdiğimiz film,haber,aktüalite gibi proğramların özetini isteyebiliriz.

-Sesi kısıp seyrettirme:

Bu teknikte öğrencilere filmi 2-3 dakika seyrettirip ne konuşuyorlar,nelerden bahsediyorlar gibi sorular sorup cevap alabiliriz.Daha sonra kaseti başa alıp tekrar sesli şekilde gösterip kimlerin doğru söylediğini söyleyebiliriz.

-Görüntüyü kapatıp sesi dinleme:

Görüntüyü kapatıp ögrencılere, konuşan insanların ne yaptığını,olayların nerede geçtiğini sorarak onları konuşturabiliriz.

-Özet yazıp film seyrettirme:

Öğretmen önceden 5-10 dakikalık bir bölümün özetinı çıkarıp öğrencilere dağıtır.Öğrenciler okuduktan sonra televizyonu açıp seyrettiririz.Öğrenci olacak olayları bildiği için yorum yapabilir.

-Doğru- yanlış :

Bu teknikte,film seyrettirildikten sonra öğrencilere önceden öğretmen tarafından film hakkında  hazırlanan sorular öğrencilere doğru – yanlış yöntemi ile sorulur.

Öğretmen bunu  notla değerlendirir.

-Filmin devamını tahmin edebilme:

Öğretmen belirli bir süre filmi seyrettirdikten sonra videoyu kapatır.Öğrencilere bundan sonra ne olabilir, ne yapılmalı gibi sorular sorup cevap alınır.

Bunlardan başka ;

-Öğretmen filmde geçen öğrencilerin bilmediği kelimeleri önceden çıkararak öğrencilere

dağıtır.Bu kelimeler öğrencilere ezberlettirilir.

-Günlük konuşma dilinde kullanılan bazı kalıp ve atasözlerinin ne anlama geldiği öğrencilere izah edilir.

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Video

Dünyada üç bine yakın dilin bulunmasına karşın ikinci dil olarak öğrenilen dillerin sayısı oldukça azdır. Bir dilin başka milletler tarafından öğrenilmesini önemli kılan ölçütlerin başında o dili konuşan ülkenin politik, kültürel, ticari ve ekonomik durumu gelmektedir. Dünyada en çok öğrenilen diller arasına Türkçe girmektedir. Yabancılara Türkçe öğretiminde farklı yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Bunlardan biri de video yöntemidir.

Metinde video, video dersinin tanımı, derste dikkat edilmesi gereken hususlar, işleme teknikleri ve bu yöntemin faydaları hakkında söz edilecektir.

Video ses ve görüntüyü bir bütün halinde veren görsel-işitsel araçlardan biridir. Video dersi, öğrencilerin görme ve işitme duyularına hitap edecek bir şekilde ses ve görüntüyü iletmek için yapılan planlamadır. Video dersinde, öğretmen ders sırasında filmle ilgili soracağı soruları, öğreteceği konu neyse, o konuyla ilgili olmak üzere ulaşmak istediği hedefleri, filmi durduracağı yerleri, filmde geçen yeni kelimeler varsa, bu kelimeleri belirlemeli vb hususlara da dikkat etmelidir.

Bu bildiride, video dersinde Görüntü Dondurma, Sessiz Seyretme, Sesli Fakat Görüntüsüz Seyretme, Hikaye Anlatma, Kültür Karşılaştırma, Seyret ve Yaz, Eksik Bırakılmış Kelimeler, Sahneleme gibi teknikler hakkında söz edilecektir.

Amacım, yabancılara video aracılığıyla Türkiye'yi ve Türkçeyi en güzel şekilde öğretmektir. Yabancı bir dil öğrenilirken hem görme hem de işitme çok önemlidir. Bu yöntemle Türkçeyi zevkli, eğlenceli, hızlı ve verimli bir biçimde öğretebileceğimizi düşünüyorum.

Dil, kültür, tarih ve din gibi konular bir milleti millet yapan önemli unsurlardır. Bir dilin başka milletler tarafından öğrenilmesini önemli kılan ölçütlerin başında o dili konuşan ülkenin politik, kültürel, ticari ve ekonomik durumu gelmektedir. Dünyada en çok öğrenilen diller arasına Türkçe girmektedir. Türkçe, kendinden önce varolan dillerden türememiş, en eski dillerin birisidir. Günümüzde Türk boyları birbirimizden coğrafi olarak uzak yaşasak da binden bire kadar bir bir olan ortak noktalarımız çoktur.

Türk dünyasındaki birliği sağlayacak ortak unsurların gerçekleşebilmesi için çağdaş iletişim ve eğitim araçlarından yararlanmak gerekir. Bu nedenle Türkçeyi (Türkiye Türkçesi) yabancılara öğretirken derslerin video ağırlıklı geçmesini tercih etmeliyiz.

Video, ses ve görüntüyü bir bütün halinde veren görsel-işitsel araçlardan biridir. Video dersi de, öğrencilerin görme ve işitme duyularına hitap edecek bir şekilde ses ve görüntüyü iletmek için yapılan planlamadır.

Yabancı bir dil öğrenilirken ses ve görüntünün ne kadar önemli olduğunu öğrenmek için yapılan araştırmalardan aşağıdakilere bakabiliriz. İnsan, Okuduklarının % 10'unu, İşittiklerinin %20'sini,

Gördüklerinin %30'unu,

Hem görüp hem işittiklerinin %50'sini,

Söylediklerinin %70'ini,

Yapıp söylediklerinin %90'ını hatırlamaktadır.

Türkçeyi yabancılara öğretirken en başta, her şeyden önce doğru bir yöntem seçilmelidir. Ancak, yöntem tek başına yeterli değildir. Çünkü yabancı dil öğretiminde sadece yöntem değil eğitim araçları, eğitim ortamı ve öğretim teknikleri de önemli unsurlardır. Yabancılara Türkçe öğretilirken video yöntemi günümüzün en son kullanılan yöntemlerindendir. Video dersinin dil öğretiminde çok faydası vardır.

Video Dersinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Öğretmen video (bilgisayar, projektör vb) kullanmayı iyi bilmelidir. Seyrettirilecek film bozuk olmamalı ve ses ayarı da güzel olmalıdır.

Öğretmenin öğretmek istediği konuyla ilgili hedefler belirlenmelidir. Hedef konu ne ise o konu üzerinde öğrencilerin yoğunlaşmaları sağlanmalıdır.

Örnek: yeni kelimeler, fiiller, zamanlar vb.

Öğrencilere izlettirilecek film öğretmen tarafından dersten önce izlenmeli ve kontrol edilmelidir. Film, Türkçe öğretiminde bir araçtır. Dolayısıyla film seçiminde çok titiz davranılmalıdır.

Seçilmiş filmin süresi uzun olmamalıdır. Filmin süresi uzun olursa öğrencilerle uygulama yapmak için zaman yetişmeyebilir. Dolayısıyla video dersi amacına ulaşmamış olur. Film süresi on dakika olabilir. Önemli olan çok aktivite az film süresi.

Öğretmen seyrettireceği filmle ilgili bir plan yapmalıdır:

Video dersi işleme teknikleri belirlenmelidir.

Sorulacak sorular önceden hazırlanmalıdır.

Filmde durdurulacak yerler belirlenlemelidir.

Filmde gerekli görülen ve öğrencilerin dikkatine sunulmak istenen bölümler not alınmalıdır.

Video dersi sırasında, film durdurularak önceden hazırlanmış sorular sorulur. Filmle ilgili sorular öğrencilerin daha dikkatli seyretmeleri için tahtaya yazılabilir veya fotokopi yoluyla öğrencilere dağıtılabilir.

Filmde geçen yeni kelimeler, kalıplar, deyimler, atasözleri varsa tahtaya yazılır, açıklanır ve cümle içinde kullandırılır.

Seyrettirilecek filmin dili sınıf seviyesine uygun olarak seçilmelidir.

Seyrettirilen film ödev olarak verilebilir. Örnek: kompozisyon yazdırılabilir, yeni kelimeleri kullanarak cümleler kurdurulabilir vb.

Video Dersi İşleme Teknikleri

Görüntü Dondurma Tekniği

Seyrettirilen filmin bir karesinin dondurularak onunla ilgili sorular sorulmasıdır. Bu tekniği kullanırken aşağıdakilere dikkat etmemiz gerekir:

-   Öğrencilere filmin belirli bir yerde durdurulacağı ve soru sorulacağı söylenerek dikkatli izlemeleri istenir.

-   Filmden seçtiğimiz kare anlamlı ve yoruma açık olmalıdır. Basit ve yoruma açık olmayan olaylar hakkında soru sorulmamalıdır.

-   Durdurulan yerden sonraki bir karakterin konuşması, bir olay vb şeyler sorulabilir.

Sessiz Seyretme Tekniği

Öğrenciler filmin sadece görüntüsünü görürler. Hareketlere, jest ve mimiklere, ifadelere, giyim-kuşama ve çevreye dayalı bir film hakkında beyinlerinde bir fikir oluşturulur. Bu durum öğrencilerin filmde konuşulanlar hakkında tahmin yapmasına ve fikir yürütmesine yardımcı olur.

Bu teknik uygulama olarak zor bir tekniktir. Öğretmen, filmi durdurup yada film bittikten sonra öğrencilere basit sorular sorabilir. Örnek: Bu teyze kim? O nerede çalışıyor? Amca ne yapıyor? Hangi hayvanlar var?... Bunun gibi soruları sorarak öğrencilerin Türkçe konuşmalarını, izlediklerini anlatabilmelerini sağlamak gerekir. Video ikinci defa sesli olarak çalıştırılır ve verilen cevaplar kontrol edilir.

TRT ÇOCUK'taki Bernard, Kuzular vb çizgifilmleri izletebiliriz. Bu çizgifilmler kısa ve komik olduğu için çocukların hoşlarına gider ve öğrenciler derste çok aktif olurlar.

Sesli Fakat Görüntüsüz Seyretme Tekniği

Bu teknikte bilgisayardan sadece sesin duyulması sağlanır. Böylece öğrenciler işitmiş oldukları konuşmalardan dolayı beyinlerinde bir görüntüyü hayal ederler. Daha sonra da öğrencilerden gördüklerini tahmin etmeleri istenir.

İşitilen nesnelerin sesi birbirine karışabileceği için beyindeki algılamalar farklı olabilir. Öğrencilere mümkün olduğu kadar basit ve anlaşılabilen sahneler dinlettirilmelidir.

Hikaye Anlatma Tekniği

Bu teknik, dil seviyesi ileri derecede olan öğrencilerle sohbet etmek için kullanılan en etkili bir yöntemdir. Burada öğretmen sonu sürpriz yada komik bir şekilde biten bir filmi konu olarak alabilir. Öğrencilerden filmin bu noktaya nasıl geldiği üzerine fikir yürütmeleri istenir. Filmin başı hakkında soru sorulabileceği gibi filmin başı izlettirilip sonu da sorulabilir.

Kültür Karşılaştırma Tekniği

Yabancılara Türkçe öğretiminde olmazsa olmazlarındandır. Filme göre kültürler karşılaştırılır. Bir-iki ülke olabileceği gibi ikiden fazla ülke içinde aynı anda yapılabilir. Ülkelerin selamlaşma kültürü, aile kültürü, yemek kültürü vb kültür konuları hakkında karşılaştırılma yaptırılır, benzerlik ve farklılıkları üzerinde durulabilir.

Seyret ve Yaz Tekniği

Seyrettirilen filmden bir bölüm seçilerek öğrencilerden bununla ilgili bir şeyler yazmaları istenilebilir.

Örnek: Bir trafik kazası sahnesi var. Öğrenciden gazeteci olduğunu düşünerek bununla ilgili bir haber yazmasını veya kaza geçirenlerle röpörtaj yapması istenebilir.

Eksik Bırakılmış Kelimeler Tekniği

Bu yöntem, öğrencilerin konuyu daha çok anlamalarını değil kullanılan dil incelemelerini teşvik eder. Seyredecekleri filmde geçen kelimeler alıştırma kağıdına yazılır. Öğrencilerden eksik bırakılan kısımları tamamlamaları istenir.

Boş bırakılmış yerleri öğrenciler film izlerken veya film bittikten sonra doldururlar. Veya filmi seyretmeden ellerine verilen soru kağıtlarını ferdi yada gurup halinde inceleyerek doldururlar. Öğretmen filmi başlatır ve öğrencilerden yazmış olduklarını kontrol etmeleri istenir. Böylece öğrencilerin dinlediklerini ne kadar anlayabildiklerini ölçeyebiliriz.

Sahneleme Tekniği

Öğretmen filmden bir bölüm izlettirir veya izlettirmeden önce kendisi o sahneyi anlatır. Öğrenciler, izledikleri veya dinledikleri bu sahnede geçen hareket, konuşma ve diyalogları ya kendi cümleleiyle yada filmdeki sahnenin aynısı olarak tekrar canlandırır. Fakat film kısa tutularak, öğrencilerin daha iyi anlamaları için tekrar izlettirilebilir. Öğretmenin soru soracağı sahne basit ve kolay uygulanabilir olmalıdır.

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Videonun Faydaları

Video görsel ve işitsel araçtır. Görüntüler istenildiği kadar kullanılabilir. Bu nedenle, yabancı dil öğretiminin kalitesi yükselir.

Video dersinde filmlerin sistemli olarak kullanılması öğrencileri daha başarılı yapar.

Video yabancı dil öğretimini zevkli, eğlendirici ve ilgi çekici duruma getirir. TRT, TRT ÇOCUK ve diğer kanallardan alınan Türkiye'yi ve Türk Kültürünü tanıtan filmler, diziler, klipler, çizgifilmler öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle izlenmektedir.

Öğrencilerin daha hızlı ve verimli bir şekilde öğrenmelerini sağlar.

Türkçe öğretirken video aracılığıyla Türk halkının sosyal hayatını, kültürünü ve tarihini en ince ayrıntılarıyla gösterebiliriz.

Bu eğitim, vurgu ve kelimeleri doğru telaffuz etmeyi  öğretmemize de yardımcı olur.

Film, öğrencilere tekrar anlattırılabilir. Türkçesi zayıf olan öğrenciler varsa basit sorular sorularak öğrencinin Türkçe konuşmasını sağlayabiliriz.

En önemlisi bilgisayar yorulmaz, tekrar tekrar aynı şeyi izletebiliriz. Bitmez tükenmez sabrı vardır. Özellikle çocukların sevdikleri Türk sanatçıların kliplerini izleterek şarkı ve şiir öğretmek de olur.

Öğrenenlerin yaşları değişik olsa da bu yöntem elverişlidir.

Öğrenciler hem izledikleri hem de dinledikleri için konuyu daha iyi kavrayabilirler.

Video, pratik ve kullanımı esnek bir araç olduğu için hem ders esnasında hem de ders dışı etkinliklerde kullanılabilir. Video dersinde her teknik uygulanmaz, hiçbir teknikle de sınırlandırılmaz. Derste bir soru sorup öğrenciyi zor duruma bırakmak değil öğrenci izlediklerini, dinlediklerini ve öğrendiklerini pratiğe geçirebilmelidir. Video dersi, öğretmenin hareketliliğine ve becerisine de bağlıdır.

Bazı öğretmenler dil bilgisi konularını öğrencilerin zor kavradıklarını, bu derste öğrencilerin sıkıldığını söyler. Çünkü her öğrenci yabancı bir dil öğrenmeye yatkın değildir, bazıları da konuşmaktan çekinirler. Bunun gibi durumlarda videoyu kullanarak öğrencilerimize yardımcı olabiliriz. Örnek: Türkçedeki bir zamanı anlattıktan sonra ekleri doğru kullanmak, Türkçe konuşturtmak için bir film açabiliriz ve filmi durdurarak veya durdurtmadan soru sorabiliriz: Bernard ne yaptı? Bernard ne yapacak? Bernard ne yapar? Bernard ne yapıyor?

Günümüzde pekçok ülkede video dersi kullanılmakta ve çok faydalı bir yöntem olduğunu ispat etmektedir. Yabancılara video aracılığıyla Türkiye'yi ve Türkçeyi en güzel şekilde öğretmek her Türkçe öğretmenin amacıdır. Yabancı bir dil öğrenilirken hem görme hem de işitme çok önemli bir unsurdur. Bu yöntemle Türkçeyi zevkli, eğlenceli, hızlı ve verimli bir biçimde öğretebileceğimizi düşünüyor ve Türkçe dünya dili olacağına inanıyorum.

 Dr. Anipa SAMATOVA

Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi

Kaynaklar

Aksan, D., Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, cilt I, TDK yay., Ankara 1977

Akyüz, K., Yabancılar İçin Türkçe Dersleri, Ankara 1971

Demircan, Ö., Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri, İstanbul 1986

Demirel, Ö., Yabancı Dil Öğretimi, İlkeler, Yöntemler, Teknikler, Ankara 1990

Hengirmen, M., Yabancı Dil Öğretim Teknikleri ve TÖMER Yöntemi, Engin yay., Ankara 1993

Koç, N., Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi, Türk Dilinin Öğretimi Toplantısı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri yay. Ankara 1986

Rıfat, M., Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları, Yazko yay., İstanbul 1983

Taşdemir, E., Bilkan, N., Can, H., Pratik Türkçe Öğretim Teknikleri, Zambak yay. İstanbul 2003

Yalın, H.İ., Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Nobel yay. 2006

Yeni Öğrenenlere Türkçe Öğretiminde Video Dersi Örnek Planı

Bu plan video filmindeki parçaların ders içerisinde detaya inmeden, bazı ipuçları vererek kullanılmasına yönelik bir plan niteliğindedir.

Bu ders planı öğretmenin video dersinde faydalanacağı bir kılavuzdur. Öğretmen bu ders planını kullanarak elde edeceği tecrübelerle bu planı daha da geliştirebilir.

Başarılı bir dersin anlatımındaki önemli faktör:

Bu durum özellikle video kullanımıyla ortaya çıkar. Fakat bu sırada öğretmen pedagojik ve teknik problemlerle karşılaşabilir. Çünkü ders anında video kullanımı diğer ders materyallerinin kullanımından daha zordur. Bununla birlikte biraz tecrübe ve ileriyi görebilme, video kullanımında öğretmene yardımcı olur.

Ön Hazırlık

Ön çalışmanın yapılması. Bu ön çalışmada öğrencilere ne kadar ön hazırlık ve kelime bilgisi gereklidir?

Bu ön çalışma ve kelime bilgisi kazandırma öğrencilerin seviyesine bağlı olarak değişebilir.

Kısaca video öğretimi öğrencilerin diğer ders materyallerine göre ipuçları yakalamasını sağlar.

Öğrenciler öğrenmek istedikleri ortamları, temaları daha önceden bilmek isterler. Bu da öğrencilerin video filmindeki olayların gelişimini anlamalarına sebep olur. Sonuç olarak öğretmenin öğrencilerle yapacağı ön çalışma gereklidir. Fakat bu ön çalışma dilin gramatik olarak öğretilmesi değil, videoyla hangi temayı öğretmek istediğimize yönelik bir araç olmalıdır.

Öğretmenin video filmindeki temaları kolaydan zora doğru basamaklara ayırarak vermesi öğrencilerin daha kolay ve iyi anlamalarına sebep olacaktır.

Ders planı hazırlamadan önce dersin üç ana bölümünü kafamızda tasarlamamız yararlı olacaktır.

1. BÖLÜM: Dersin Anlaşılması

1) Ortamın (ön çalışmanın) meydana getirilmesi.

2) Öğrencilerin aktif hâle getirilmesi.

3) Birinci izleme: Videonun bir ya da iki defa kesintisiz olarak izlenilmesi.

4) Aktif çalışma için cevapların çıkarılması.

2. BÖLÜM: Dil Çalışması

a) İkinci izleme: Videonun istenilen yerlerde durdurulması.

b) Üçüncü izleme: Bu video gösterimi kültürel olguların ve davranışların gözlenmesine ilişkindir.

3. BÖLÜM: Genişletme ve Aktarma

1) Videoda geçen olayların öğrenciler tarafından diyalog hâlinde gerçekleştirilmesi.

2) Öğrenilen bilgiler yardımıyla öğrencilerin okuma ve yazma kapasitesinin artırılması.

1. Bölümde öğrenciler dil öğreniminden önce videoda neler gösterileceğine aşina olurlar

2. Bölümde öğreteceğimiz temanın hassas bir şekilde açıklanması ve öncelikle videodan yararlanması.

3. Bölümde temanın, belli bir aralıklarla istenilen şekilde durdurularak; izlenilen olayların, davranışların öğrencilerle birlikte tartışılması. Buna ek olarak öğrencilerin rol alarak olayları dramatize etmesi.

Planlama ve Öğretme

İnsanlar televizyon izleme sırasında her zaman kendilerini televizyona veremezler. Gösterilen filme konsantre olamazlar. Öğretmenin öğrencilere videoyu izletmek için gerekli ortamın hazırlanmasında büyük bir çaba harcaması gerekir. Bu, öğrencilerin fiziksel olarak gergin duruma getirilmeleri demek değildir. Fakat zihinsel olarak uyanık durumda olmalarını sağlamaktır. Bunun da yolu öğrencilerin dikkatini, zihinlerini izledikleri şeyin odak noktasına çekmektir. Bunun yolu da, izledikleri şeyin basit bir televizyon ortamından farklı olmadığını çocuklara hissettirmektir. Bu yol öğrencilerin zihinlerini izledikleri şeye odaklamalarını sağlayacaktır.

Aktif görev dağılımında öğretmen öğrencilere videonun izlenmesini ve gerekli olan soruların cevaplanmasını anlatmalıdır. Daha sonra video izletilmeli ve kesintisiz olarak bir defa izlenmeli sorular öğretmen yardımıyla cevaplanmalıdır.

(*): Durdurmak için seçilmiş yerleri gösterir.

Bir kadın kütüphanede masa üzerinde çalışıyor.*   

Bu kadın kim?

Bu kadın nerede?


Bir genç adam raflardaki kitaplara bakıyor.*         

Bu adam kim?

Bu adam ne yapıyor?


Bu adam bir kaç kitap alır, oturmak için etrafa bakar. Kadının yanına gelir ve sorar:

Bu yer boş mu? Kadın, başını sallar; erkek oturur.*

Bu adam ne yapmak istiyor?

Bu adam ne söyleyebilir?

Bu kadın ne demeli?


Adam kitaplarını ve kağıtlarını dikkatli bir şekilde önüne koyar ve çalışmaya başlar.*   

Bu adam nasıl bir adam?


Kadın beslenme çantasını açar, yiyecekleri çıkartır ve yemeye başlar.*  

Bu kadın ne yapıyor?


Adam başını sallayarak ona kütüphanede yemek yenmesinin uygun olmadığını söyler. Kadın adamı umursamaz bir tavır takınır.* 

Adam bu durumda ne söylemeli?

Şikâyet: - Affedersiniz fakat korkarım ki kütüphanede yemek yemek uygun değil. Kadının bu olay karşısındaki tavrı nasıldır?


Basit konuşmaya dair öğretmenin yararlanabileceği 4 esas vardır

1. Esas: Hangisini gördünüz?

Aşağıdaki seçenekleri duyduğunuz ya da gördüğünüz şeye göre işaretleyiniz.

A) Kütüphane

B) Sınıf

C) Kırtasiye

D) Kitap

E) Makas

F) Yemek

Aşağıda bazı basamaklar verilmiştir:

1. Basamak: Öğrencilerin kelime ve cümleleri okuması.

2. Basamak: Öğrencilerin okumuş oldukları kelime ve cümleleri anladıklarından emin olmaları.

3. Basamak: Öğretmenin video parçasını bir defa izletmesi.

4. Basamak: Öğrencilerin video izlemeleri sırasında, ya da hemen, verilen sorulan işaretlemesi ya da doldurması.

5. Basamak: Öğrencilerin öğretmenle birlikte cevapları kontrol etmesi.

Öğrencilere yardım etmek, onları test etmek değildir. Onların test sayesinde Türkçeyi öğrenmelerini sağlamaktır. Öğrencilerin kelime hazinesini artırmak için öğretmen olayları direkt anlatmak yerine, onları problem çözücü etkinliklere yönlendirmelidir.

2. Esas: Ne Oldu?

Bu bölümde öğrenciler videoyla alakalı yerleri seçeceklerdir.

Örnek: Ne Oldu?

Aşağıda verilen olaylardan hangileri adamın canını sıkmıştır?

A) Kadının öksürmesi

B) Kadının erkeğin dirseğine çarpması

C) Kadının yemek yemesi

D) Kadının başka birisiyle konuşması

E) Kadının çok kitaplara sahip olması

F) Kadının elleriyle masaya vurması

3. Esas: Diyagram ve Kart

Bütün kelimeleri ezberlemek yerine aşağıda verilen örneği kullanarak kelimelerin daha kolay ezberlenmesini sağlamak.

Onlar kendilerini nasıl hissediyorlar?

   Kadın  Erkek
 Sinirli    
 Mutlu    
 Dostça    
 Aç    
 Meşgul    

4. Esas: Doğru Yanlış

Bu etkinlikte öğrenciler videoyla alakalı testleri okurlar ve daha sonra videoyu izlerler. Sonra verilen açıklamaların videoya göre doğru ya da yanlış olduğuna karar verirler. Karar verdikten sonra açıklamaların yanına "D" ya da "Y" sembollerini koyarlar.

Örnek: Aşağıda verilen bilgilerin yanma "D" ya da "Y" sembollerinden birini koyunuz.

1) Erkek ve kadın kafedeler

2) Erkek çalışmaya gayret ediyor.

3) Kadın öğle yemeği yiyor.

4) Erkek kadından bir parça ekmek istiyor.

5) Erkek çok sinirli.

Sıralı Alıştırmalar

Bu alıştırmanın amacı herhangi bir video filmi üzerinde tartışma ve gelişen olayları oluş sırasına göre muhakeme etmektir. Mesela, öğretmen video filminde geçen her bir olayın düzensiz olarak hazırlanmış cümlelerini yazarak öğrencilerden bunları düzenlemelerini ister.

Örnek: Aşağıdaki cümleleri olaylara göre sıraya koyunuz.

1) Yemeği bitirmeyi reddetti.

2) Yemeğine biber koydu.

3) Bir kadının tam karşısına oturdu.

4) Aceleyle ayrıldı.

5) Adamın biri kütüphanede kitap arıyor.

6) Kadına durmasını söylüyor.

7) Yemek yemeye başlıyor.

8) İnsanlar gürültüden şikayet ediyor.

9) Tekrar çalışmaya başlıyor.

Bu Alıştırmada Yapılacak İşlemler

1) Sınıf, ifadelere bakar ve anlamaya çalışır.

2) Videoyu tekrar izletmek gerekir. Öğrenciler bunu daha önce gördükleri gibi tekrar edebilirler.

3) Öğrenciler cümleleri uygun bir sıraya koyarak yazarlar. Bunu yaparken cümlelerin numaralarını kullanırlar.

4) Sonuçları arkadaşları ve öğretmeninkiyle karşılaştırılır.

5) Şayet sıraya koymada bir problem varsa öğretmen videoyu izleterek problemin ortaya çıktığı durumu öğrencilre tekrar gösterir.

Video İzletmede Dikkat Edilecek Genel Esaslar

1) Öğretmen dersten önce filmi mutlaka seyretmelidir.

Bu sırada öğretmen:

a) Video filmiyle ile ilgili soracağı soruları belirler.

b) Fiil öğretimi yapacaksa hedef fiilleri belirler.

c) Durdurma yapacağı yerleri belirler.

d) Bir dersten neyi, ne kadar verebileceğini belirler.

e) Gerekli gördüğü yerleri not alır.

f) Filimde geçen yeni kelimeleri belirler.

2) İzletilecek bölümler 10 dakikayı geçmemelidir.

Gerekli durdurmaların yapılması, soru sorulması, kelime öğretimi ve seyrettirilen filmin anlattırılması için veya ders sonunda test yapılabilmesi için bu gereklidir.

3) Öğrencilere öncelikle film bir defa sessiz olarak seyrettirilebilir.

Merak uyandırma, hayal güçlerini geliştirme ve bildikleri Türkçe kelimeleri kafalarında tasarlama imkânını vermesi açısından bu işlem önemlidir.

4) Sessiz izletmeden sonra öğrenciler seyrettikleri film hakkında konuşturulabilir.

Kafalarında tasarladıkları ifadeleri, sesli olarak, arkadaşları karşısında anlatmaları sayesinde kafalarında neler tasarlayabildiklerini ve bunları Türkçe olarak ne kadar aktarabildiklerini ölçülmüş olur.

5) Konuşmaların ardından film başa alınır ve sesli olarak seyrettirilir.

Sessiz seyretmeden sonra öğrenciler tarafından yapılmış olan anlatımların ne kadar doğru olduğu ortaya çıkmış olur. En yakın anlatımı yapan öğrenciye bir hediye veya not verilebilir. Bu etkinlik, sessiz öğrencileri konuşmaya teşvik açısından önemlidir.

6) Telaffuzu yerinde ve doğru öğrenebilmeleri için kelime öğretiminde geri almalar yapılabilir. Bu kelimeler tahtaya yazılmalıdır.

7) Zamanların kullanılmasına dikkat edilmelidir.

8) Filim ile ilgili sorular sesli gösterimden önce tahtaya yazılmalı veya fotokopi yoluyla öğrencilere dağıtılmalıdır. Bu sayede öğrencilerin dikkatlerini toplamaları, ilgileri ve derse katılımları artar.

9) Hazırlanan sorular sesli gösterimden sonra veya aralarda sorulabilir.

10) Seyrettirilen film bazı öğrencilere anlattırılabilir.

11) Ödev olarak öğrencilere filmden ne anladıklarını yazmaları istenebilir

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...