kolay

Arnavutların Türkçe Öğreniminde Kolay Ve Zor Olarak Değerlendirilen Yönler

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

          1991 yılında önceki devlet sisteminin devrilmesinin ardından Arnavutluk'ta Türkçe öğretimi veren okullar açılmıştır. 22 yıllık süre boyunca bu okulların sayısı sürekli artış göstermektedir. Türkçe yabancı dil olarak ilk ve orta öğretim, lise, devlet ve özel üniversitelerde veya çeşitli dil kurslarında basamaklı kur sistemiyle öğretilmektedir. Uzun tecrit döneminde yabancı dillere susamış Arnavutlar, günümüzde Türkçeye büyük ilgi göstermektedirler.

Bu bildiride, Arnavut öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçe öğrenme esnasında karşılaştıkları sorunlar ele alınırken ayrıca öğrenmeyi kolaylaştırıcı faktör olarak Arnavut ve Türk dilinin ortak yönleri incelenmiştir. İki dilin ses düzeni, sözdizimi, biçimi kıyaslanarak Arnavutların Türkçe öğreniminde kolay ve zor olarak değerlendirilen yönlerin bir kısmı tespit edilmiştir.

Yapılan analizler kaynak eserlere ve alandaki kişisel tecrübelerime dayanmaktadır.

Bu bildiri iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, 1993 yılından bugüne kadar Türkçenin öğretildiği okullar ve üniversitelerin kısa tarihçesi ele alınmaktadır. İkinci bölümde ise Arnavutların Türkçeyi öğrenirken karşılaştıkları kolaylıklar ve zorluklar incelenmektedir.

1.BÖLÜM

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

a) "Gülistan" Eğitim Kurumları

b) Tiran Üniversitesi, Yabancı Diller Fakültesi, Türkoloji Bölümü

1996 yılında eğitime başlamış olan Türkoloji bölümünde ilk dokuz yılında lisans eğitimi 4 yıllık sisteme göre verilmiştir. Son dokuz yılda ise Tiran Üniversitesinde Bolonya sürecinin uygulanmasıyla Türkoloji bölümü de diğer bölümler gibi 3 yıllık-Bachelor sisteminde eğitim vermeye başlamıştır. Bu sistemden mezun olan öğrenciler Türkoloji bölümünde yüksek lisans programının olmamasından dolayı eğitimlerine devam etmek istemleri durumunda Arnavut dilinde ya da diğer alanlarda yüksek lisans yapmak zorundalardı. İmkan bulabilenler ise Türkiye'deki üniversitelerde yüksek lisanslarını tamamlıyorlardı. Son yıllarda ise Türkoloji bölümünde turizm ve çevirme alanlarında yüksek lisans programları açılmıştır.

Yıllarca bazen dört yıllık sisteme, bazen 3 yıllık-Bachelor sistemine uyum sağlanmaya çalışılırken ders programında sık sık çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Değişikliklerin başka bir nedeni ise ilk kayıt esnasında öğrencilerin Türkçe bilgileri ile ilgilidir. Bölümün ilk yıllarında Türkçe eğitim programları daha spesifikti. O zamanlar Türkçe, Türk kolejlerinden mezun olan, yani belli bir seviyede Türkçe bilen, kullanan ve seven öğrenciler tarafından tercih ediliyordu. Öğrencilerin üniversiteye kabulü sınavla yapılıyor ve Türkçeyi yüksek düzeyde bilmeleri zorunlu tutuluyordu. Dolayısıyla ders programlarında sesbilimi, yapıbilgisi, sözdizimi, leksikoloji, eski Türk edebiyatı, yeni Türk edebiyatı, modern Türk edebiyatı, Türk tarihi vb. derslere önemli bir yer veriliyordu.

Devamını okumak için tıklayınız...

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...