kliplerin

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Alt Yazılı Kliplerin Yeri

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

 

Özet

     Görsel ve işitsel araçlarla dil öğretimi daha kalıcı ve zevkli olmaktadır. Hem görsel hem işitsel bir araç olan alt yazılı klipler yabancılara Türkçe öğretiminde etkin olarak kullanılmaktadır. Bu tür alt yazılı kliplerle yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler hızlı ve kalıcı olarak Türkçeyi öğrenebilmektedirler.

     Yabancılara Türkçe öğretiminde müzik önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu alanda yabancılara Türkçe öğretim kitaplarında, özellikle ilköğretime yönelik hazırlanan kitaplarda konulara uygun bestelerin yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmalar sayesinde yabancı dil olarak Türkçeyi öğrenen öğrencilerin öğrenme isteği daha da artmaktadır. Ancak profesyonel manada bu tür çalışmaların daha çok yapılması gerektiği görülmektedir.

    Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılmak üzere alt yazılı kliplerden faydalanmak isteyen öğretmenler, bu konuda kullanabilecekleri materyallere ulaşmakta zorluk çekmektedirler. Bazı öğretmenlerin şahsi gayretleriyle hazırlanan amatör çalışmalar bulunmaktadır. Bu tür kliplerin hazırlanması için profesyonel bir çalışma yapılması gerekmektedir. Bu çalışmaların yapılmasıyla alt yazılı kliplerden daha etkin bir şekilde kullanıcılar istifade edebileceklerdir.

     Bu çalışmayla alt yazılı kliplerin yabancılara Türkçe öğretiminde kullanımı açıklanmış ve bu çalışmada örnek uygulamalara yer verilmiştir. Yabancılara Türkçe öğretenler benzer uygulamalar hazırlayarak Türkçe öğretiminde alt yazılı kliplerden faydalanabilirler.

Giriş

      Günümüzde görsel ve işitsel araçlar dil öğretiminde etkili bir biçimde kullanılmaktadır. Bu tür çalışmalar dil öğrenenlerin dikkatini çekmekte ve öğrendiği dile karşı ilgisini artırmaktadır. Bunun yanında şarkıların kullanılmasıyla oluşturulan yabancı dil öğretim faaliyetleri özellikle dil öğrenenlerin telaffuz ve dil becerilerini geliştirmektedir (Keskin 2011:378) .

      Koç’a (2011) göre dil öğrenenen kişilerin, öğreneceği yabancı dili iyi öğrenebilmesi için sevmesi gerekir. Türkçe bir sevgi dilidir. Türkçe öğrenenlerin öğrenme isteklerini artıran en önemli etkenlerden biridir sevgi. Bu sevginin oluşması için müzik çok önemli bir araçtır. Özellikle derslerin son 5-6 dakikasında alt yazılı kliplerle hem öğrencinin motivasyonu artırılır hem de kültürümüze yansıtan motifler klipler aracılığıyla gösterilmiş olur.  Bu tür çalışmalarla öğrencilerin Türkçe’yi daha çok sevmeleri sağlanır.

      Çoklu zeka kuramına göre müziksel zekâ dil öğretiminde büyük önem arz etmektedir. Farklı zekâ türüne sahip olan öğrencilerin yer aldığı bir sınıfta, müziksel zekâya sahip öğrenciler de bulunabilmektedir. Müziksel zekaya sahip öğrenciler, şarkılarla daha hızlı ve daha zevkli bir biçimde hedef dilleri öğrenmektedirler. Ayrıca yabancılara Türkçe öğretiminde müzikli etkinlikler öğretimin daha kalıcı olmasını sağlamaktadır (Çangal 2012:11) .

     Görme ve işitme yetilerine hitap eden uygulamalar her zaman dil öğrenenlerin dikkatini çekmekte ve öğrenmeyi daha kalıcı daha etkili kılmaktadır. Çünkü bu iki yetiye sahip olan kişi öğrendiklerini daha hızlı bir şekilde kavramaktadır. Alt yazılı klipler hem görsel olarak hem işitsel olarak her iki yetiye hitap etmekte ve motivasyonu artırmaktadır.

    Yabancılara Türkçe öğretiminde anlatılan konulara uygun bestelenmiş şarkıların ve bu şarkıların animasyon kliplerinin ders kitabını destekler biçimde hazırlanması çok önemlidir. Bu tür çalışmalar, ilköğretim dönemindeki öğrencilerin Türkçe’yi öğrenmelerini kolaylaştırmakta  ve kalıcı hale getirmektedir.

1.1 Alt Yazılı Kliplerin Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanımı

      Yabancılara Türkçe öğretilirken, sınıfta şarkıları kolaylıkla akıllarında tutabilen müziksel zekâya sahip öğrencilerin de bulunabileceği düşünülmeli, dahası diğer öğrenciler için de müzikle eğitimin zevkli ve eğlenceli olduğu göz önünde bulundurularak farklı etkinliker uygunlanmalıdır (Artuç 2011).

     Alt yazılı klipler yabancılara dil öğretiminde kullanılan etkili araçlardandır. Yabancılara Türkçe öğretiminde de alt yazılı klliplerden faydalanılmaktadır. Alt yazılı kliplerle yabancı dil öğrenenler derse daha iyi motive olabilirler. Bu tür çalışmalarla öğretmen, dersin bazı bölümlerini daha renkli hale getirebilir. Dersin başında dikkat çekme veya dersin ortasında dikkat toplama unsuru olarak da alt yazılı klipler kullanılabilir.  Öğretilecek konuyla alakalı hazırlanmış alt yazılı bir kliple öğrencilerin derse olan ilgileri artırılabilir. Örneğin, derste sebze isimlerini anlatacak olan öğretmen, Barış Manço’nun “Domates Biber Patlıcan” şarkısıyla o günkü dersi daha etkili ve kalıcı hale getirebilir. Öğretmen, klibi sınıfta mevcut olan bir televizyon ya da projeksiyon aleti aracılığıyla öğrencilere izletir.  Öğrenciler öncelikle sadece klibi izlerler. İkinci izlemede öğrenciler şarkıcıya eşlik ederler. Bu şekilde öğretilen konunun kelimeleri pekiştirilmiş olur. Öğrenciler hedef kelimelerin telaffuzlarını da daha iyi öğrenmiş olurlar. Birkaç defa farklı zamanlarda aynı klip izletilerek öğrencilerin bu uygulamayı tekrarlamaları sağlanır. Böylelikle müziksel, işitsel ve görsel zekaya sahip öğrenciler hedef kelimeleri alt yazılı kliplerle daha hızlı ve kalıcı olarak öğrenmiş olurlar. Bu farklı etkinlikle sınıfın derse olan motivesi de artırılarak dersi daha çok sevmesi sağlanır. Bu tür çalışmalar öğrenciler tarafından çok beğenilmektedir.

domatesbiber2 

Resim 1 Domates biber patlıcan klibinden bir görüntü.

1.2 Alt Yazılı Klipleri Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar ve Öneriler

      Alt yazılı kliplerdeki şarkılar yabancı dil olarak Türkçe öğrenen sınıfın yaş grubuna uygun şarkılar olmasına dikkat edilmelidir. Öğrencilerin beğendikleri müzik türü sınıfta bir anketle belirlenmeli veya öğrencilere Türk müziğinden farklı şarkılar dinletilerek uygun şarkılar tespit edilmelidir. Öğrencilerin beğendikleri şarkılar tesipit edilip alt yazılı klip haline getirilirse derse olan motive ve ilgi daha çok artmaktadır.

     Alt yazılı klipler, orjinal olan uygun video kliplerden de oluşabilir. Bu tür kliplerin sadece alt yazıları yazılarak derste kullanılmaya hazır hale getirilir. Öğrencilerin seviyelerine ve ilgilerine uygun video klipler seçilmelidir. Bu tür orjinal klipler de öğrencilerin dikkatini çekmektedir.

 ayyuzlum2

                                             Resim 2 Ayyüzlüm klibinden bir görüntü.

        Alt yazılı kliplerin orjinal video klipleri yoksa şarkının içeriğine uygun resimler veya görüntüler toplanır ve bu resimlerin veya görüntülerin üzerlerine şarkı sözleri yazılmak suretiyle alt yazılı klip hazırlanır. Klipte, şarkının sözleri resimler veya görüntülerin üzerine şarkıcının söylediği ana muvafık şekilde yazılması dikkat edilecek önemli bir noktadır.

arkadasimessek2

                                     Resim 3 Arkadaşım Eşek klibinden bir görüntü.

        Alt yazılı klipler öğretmen tarafından basit bilgisayar programlarıyla hazırlanabileceği gibi bilgisayar becerisi iyi olan öğrencilere proje ödevi verilerek de öğretmen kontrolünde hazırlatılabilir. Bu projeyi hazırlayan öğrenci, hazırladığı projedeki şarkının sözlerini ve anlamlarını daha iyi öğrenebilmektedir. Öğrenci projeyi hazırlarken şarkıyı çok defa dinlediği için kelimelerin telaffuzlarını iyi kavramış olur. 

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

2.Konulara Uygun Bestelenmiş Şarkılar

      İlköğretim çağı çocuğunun yaşamında müziğin çok önemli bir yeri vardır (Uçan 1999:6). Yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Dilset Yayınları tarafından hazırlanmış Sevgi Dili Türkçe Ders Kitabı 1 adlı kitapta konulara uygun bestelenmiş şarkılar bulunmaktadır. Bu kitap ilköğretim çağındaki yabancılara Türkçe öğretmek için hazırlanmış. Her konunun bestelenmiş şarkıları bulunmaktadır. Bu tür bestelenmiş şarkılar ilköğretim çağındaki öğrencilere Türkçe’yi öğretme adına çok önemlidir. Bu dönemdeki öğrencilerin dinleme ve görme becerileri daha ön plandadır. Bu tür uygulamalardan lise çağındaki öğrencilerin faydalanması amacıyla uygun konuların güfte ve besteler hazırlanmalıdır.

sevgidili2 

Resim 4 Sevgi Dili Türkçe 1 bestelenmiş şarkı klibinden bir görüntü.

2.1 Konulara Uygun Bestelenmiş Şarkıların Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanımı

        Öğretmen konunuyu anlattıktan sonra anlatılan konunun içinde geçen kelimeler ve cümlelerden hazırlanmış olan şarkının klibini sinevizyon aleti veya televizyon aracılığıyla öğrencilere izletir. Öğretmen ikinci defa klibi izletirken öğrencilerin şarkı sözlerini tekrar etmelerini ister. Öğretmen bu şekilde birkaç defa bu uygulamayı devam ettirir. Öğrenciler bu şarkılarla konuyu hem tekrar etmiş hem de pekiştirmiş olur.

Sonuç ve Öneriler

       Görsel ve işitsel araçlarla yapılan Türkçe öğretiminin daha etkili olduğu görülmektedir. Bu araçlardan biri olan alt yazılı klipler, yabancılara Türkçe öğretiminde etkin olarak kullanılmaktadır. Alt yazılı klipler, öğrencilerin Türkçe dersine olan ilgisini ve motivasyonu artırmada önemli bir etkendir. Bundan dolayı alt yazılı klip çalışmalarının daha profesyonel biçimde yapılması gerekmektedir. Şu an için profesyonel manada hazırlanmış yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılabilecek alt yazılı klipler bulunmamaktadır. Öğretmenlerin kendi gayretleriyle hazırladıkları kliplerle yabancılara Türkçe öğretiminde bu tür etkinlikler yapılmaktadır. Yabancılara Türkçe öğretmek üzere kitap hazırlayan yayınevleri ders kitaplarındaki ünitelere paralel alt yazılı klipler hazırlamalı ve öğrencilerin kullanımına sunmalıdır.

       Yabancılara Türkçe öğreten öğretmenler, hazırladıkları alt yazılı klipleri meslektaşlarıyla bir paylaşım sitesi aracılığıyla paylaşmalıdır. Bu tür çalışmaların bir arşivde depolanması için paylaşım sitesi oluşturulmalıdır.

     Yabancılara Türkçe öğretim kitapları hazırlayan yayınevleri tarafından, değişik yaş gruplarına hitap edebilecek, konulara uygun, kaliteli, derste öğrencinin ilgisini çekebilecek bestelenmiş şarkılara kitaplarda yer verilmelidir. Bu şarkıların alt yazılı klipleri veya aninasyon klipleri profesyonel kişiler ve şirketler tarafından hazırlanmalı ve kullanıcıların istifadesine sunulmalıdır.

      Son zamanlarda Türk diline artan talebin bu dil üzerinde farklı çalışmaları gündeme getirmesi beklenmektedir (Kırılmış, T. İlknur). Dünyanın en çok konuşulan 5. Dili olan Türkçe’nin yabancılara öğretilmesi amacıyla daha kaliteli yayınların ve alt yazılı kliplerin hazırlatılmasında TÖMER gibi dil öğreten kurumlarımız daha aktif rol oynamalıdır.

Ahmet GÜRDAL

Bosna Sema Eğitim Kurumları

Sarajevo Koleji Türkçe Öğretmeni

 Kaynaklar

1. ARTUÇ, Seda (2011). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Barış Manço Şarkılarıyla Üst Seviyeye Türk Kültürüne Ait Değerlerin Kazandırılması. Http://www.turkocagi.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=3156:yabanclara-tuerkce-oeretiminde-bar-manco-arklaryla-uest-seviyeye-tuerk-kueltueruene-ait-deerlerin-kazandrlmas&catid=28:makale&Itemid=241. Erişim Tarihi: 05.05.2012

2. ÇANGAL, Önder (2012). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Taşıyıcısı Olarak Türküler. Gazi Üniversitesi Türkçe Araştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi. Yıl:2, sayı 2.

3. Domates Biber Patlıcan Klip. Http://www.youtube.com/watch?v=bYe-ADMlGRY. Erişim Tarihi: 05.05.2012

4. KESKİN, Funda (2011). Using Songs As Audio materials İn Teaching Turkish As a Foreign Language. Eğitim Teknolojileri Online Türkçe Dergisi. Ekim 2011, cilt: 10, Sayı 4.

5. KIRILMIŞ. T. İlknur( 2012 ).  “Dilim Seni Dilim Dilim Yerim” Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Edebiyattan Faydalanma. Http://www.turkcede.org/yabancilara-turkce-ogretimi/520-dilim-seni-dilim-dilim-yerim-yabanci-dil-olarak-turkcenin-ogretiminde-edebiyattan-faydalanma.html. Erişim Tarihi: 05.05.2012

6. KOÇ, Ali (2011).  Almanya’da Müzikle Türkçe Öğretimi. Http://www.ahmetler.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1103:almanyada-muzikle-turkce-ogretimi&catid=56:ali-koc&Itemid=124. Erişim Tarihi: 05.05.2012

7. ÖZTÜRK, T., AKÇAY, S., GÜN, S., TAŞDEMİR, E. (2009). Sevgi Dili Türkçe 1 Animasyon Cd’si. Dilset Yayınları. İstanbul.

8. Türkçe Alt Yazılı Klip Ayyüzlüm. Http://www.youtube.com/watch?v=b5YkQGO_e1g Erişim Tarihi: 10.05.2012

9. Türkçe Alt Yazılı Klip Arkadaşım Eşek. Http://www.youtube.com/watch?v=E5i6KY3sLkA. Erişim Tarihi: 10.05.2012

10. UÇAN, A., GÖKAY, Y., BAYRAKTAR,  E. (1999). İlköğretimde Müzik öğretimi. İlköğretimde Etkili öğretme ve öğrenme  Öğretmen El Kitabı. Burdur. MEB. S. 103.

 

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...