anlatma

Divan ü Lugati't-Türk'te Anlama ve Anlatma Becerilerine İlişkin Örnekler

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

     Dil öğretimi, dil becerileri ile dil bilgisi kurallarının eşgüdümüyle gerçekleşen uzun bir süreçtir. Bu süreçte dil becerilerinden olan anlama (dinleme-okuma) ve anlatma (konuşma-yazma) becerilerinin birlikte yürütülmesi ve dil bilgisi kurallarıyla desteklenerek sürdürülmesi, dil öğretiminin başarısı açısından oldukça önem taşımaktadır. Bu çalışma doküman incelemesine dayalı olarak yapılmış, çalışmada Divânü Lûgati't-Türk'teki (DLT) dil becerileri tespit edilmeye çalışılmıştır. DLT'de sırasıyla dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geçtiği cümle ve madde başları taranarak incelenmiştir. Eserde, beceriler verilirken günlük konuşma dilindeki kelimelerin kullanıldığı belirlenmiştir.

1.Giriş

"Ana dili, başlangıçta anneden ve yakın aile çevresinden, daha sonra da ilişkili bulunulan çevrelerden öğrenilen, insanın bilinçaltına inen ve bireyin bir toplumla en güçlü bağlarını oluşturan dildir" (Aksan, 1975: 20). Başka bir tanımla ana dili, bir millettin varlığını kanıtlayan belgelerden biri olup milleti oluşturan ve bir arada tutan bağı taşıyan araç olarak dile getirilmektedir (Akarsu, 1984: 6, 20; Demir ve Yapıcı, 2007: 180; Kavcar, 1999: 143). Bu belgede toplumun yaşayış biçimi ve yaşama dair algıları görülmektedir. Ana dili, genelde toplumu özelde ise bireyi şekillendiren ve karakterize etme özelliği olan bir araç şeklinde tanımlanmaktadır. Birey doğuştan itibaren bu özellikleri edinmeye başlamaktadır (Aksan, 1999: 15; Tulasiewicz and Adams, 2005: 5). Bu aracın eğitimi ve öğretimi sistematik olabildiği gibi yaygın bir şekilde de yapılabilmektedir (Yalçın, 2002: 29. Ana dili öğretimini örgünleştiren ve belli bir plan dâhilinde öğretimini sağlayan unsurlardan biri de Türkçe öğretimidir. Bu öğretim, dil becerileriyle birlikte bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak yapılmaktadır (Özdemir, 1983: 24; Sever, Kaya ve Aslan, 2006: 13). Türkçe öğretimi okullarda bir ders olarak verilmekle birlikte, aynı mantıkla yabancılara dil öğretmek amacıyla da yapılma özelliği olan bir dil öğretim programıdır. Bu bağlamda yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla çeşitli materyaller geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmalar arasında ve ilk örneklerden biri olarak DLT adlı eser görülmektedir. Bu eser, Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmış, eserde dille ile ilgili örneklerin yanı sıra Türk kültürüne ait motifler de verilmiştir (Polat, 1999: 19). Eserde, dil öğretimi yapılırken olabildiğince soyut kurallardan kaçınılmıştır. Türk toplumuna ait güzel destan ve şiir örnekleri verilmiş, Türkçenin incelikleri bu örneklerden hareketle öğretilmeye çalışılmıştır. Kelimelerin anlamları verilirken sıklıkla diğer lehçelerdeki karşılıkları yazılmış ve dil öğretimini kolaylaştıran tekniklerden biri olan karşılaştırma tekniğine başvurulmuştur. Bu teknikle bir kelimenin farklı söyleyiş ve morfolojik özellikleri de göz ler önüne serilmiştir. Eserde, günlük konuşmalardan yararlanılarak dil öğretiminin nihai hedefi olan işlevsellik özelliği sürekli canlı tutulmuştur. Dil öğretiminde, öğretimi dil bilgisi kurallarına boğmak yerine örneklerle sık sık tekrarlara gidilmiştir. Dilin kuralları, ses ya da anlam değişimleri göz önünde bulundurularak açıklanmıştır.

DLT' de dil öğretimini güçlendiren en önemli bulgularından biri önceden verilmiş kuralların yeri geldiğinde tekrar ettirilerek öğrenmede kalıcılığı sağlama yöntemidir. Çalışmanın konusunu oluşturan dil becerileri de eserde bu anlayışla verilmiştir. Dil becerileri verilirken dinleme ile konuşma, yazma ile okuma bitişik ve birbirileriyle bağlantılı ve beceriler arasında anlamlı ilişki kurularak aktarılmıştır.

2.Yöntem

Bu çalışma betimsel olup doküman incelemesine dayalı olarak yapılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2006: 39). Çalışmanın amacı Divânü Lûgati't-Türk'teki (DLT) temel dil becerilerini (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) belirlemektir. Dil becerileri belirlenirken eserdeki madde başları ve buna ait örnekler dikkate alınarak tasnif edilmiştir.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

3.Dil Becerileri Açısından Divânü Lûgâti't-Türk

3.1. Dinleme

Ana dili öğretimi ya da dil öğretiminin en önemli becerilerden biri dinlemedir (Wacker -Hawkins 1996: 14-15). Bu beceri anne karnında başlar ve yaşam boyu devam etmektedir (Güneş, 2007: 73). Buna rağmen dinleme becerisi diğer dil becerileri arasında ihmal edilmiş bir beceri olarak nitelendirilmektedir (Thompkins Fried-Smith 1987: 30; Özbay 2003: 93). Dinleme becerisinin geliştirilmesinde birçok faktör etkili olabilmektedir (Harley, 2000: 772; Özbay, 2001: 13; Temur, 2001: 66). Yaşanılan çevre, aile yapısı ve sosyokültürel özellikler dinleme eğitim ve öğretimini şekillendiren birer nitelik olarak değerlendirilmektedir. Dinleme becerisinin doğru bir şekilde geliştirilmesinde konuşanın kullandıkları kelimeler buna bağlı olarak üslubu bu anlamda önemli bir unsur olduğu Kaşgarlı Mahmud tarafından her fırsatta örneklerle vurgulanmıştır. Eserde dil becerileri verilirken genel karşılaştırmalar yerine doğrudan güncel yaşamdan örnekler verilerek dil öğretimi gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.

Eserde yer alan dinleme becerisiyle ilgili örnekler aşağıda verilmiştir:

Devamını okumak için tıklayınız...

Temel Düzey Türkçe Yazılı Anlatım Soruları

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

1-Akşamları  neler  yapıyorsunuz ? Anlatınız ?

2-Bir  günde  neler  yapıyorsunuz ? Anlatınız ?

3-Kışa  hazırlık  için  neler  yapıyorsunuz ? Açıklayınız ?

4-Hafta  sonunda  neler  yapıyorsunuz ? Açıklayınız ?

5-Hangi  hayvanları  seviyorsunuz ? Niçin ? Açıklayınız ?

6-En  çok  hangi  mevsimi  seviyorsunuz ? Niçin ? Mevsimlerin ülkenizdeki  özelliklerini  anlatınız ?

7-Bayramlarda neler yapıyorsunuz ? Bir  bayramı  anlatınız ?

8-En çok  hangi  yemekten  hoşlanıyorsunuz ? Bu   yemeği  kısaca  tarif  ediniz ?

9-Nasıl  bir  işte  çalışmak  istiyorsunuz ? Niçin ?

10-Ülkenizde  yeni  yılı  nasıl  kutluyorsunuz ? Anlatınız ?

11-Şaka  yapmayı  seviyor  musunuz ? Niçin ? Bir  şakanızı  anlatınız ?

12-Anneler  Gününü  ülkenizde  nasıl  kutluyorsunuz ? Anlatınız ?

13-Nelerden  hoşlanıyorsunuz , nelerden  hoşlanmıyorsunuz ? Anlatınız ?

14-En  çok  hangi  sporu  seviyorsunuz ? Niçin ? Örneklerle  açıklayınız ?

15-En  çok  hangi  arkadaşınızı  seviyorsunuz ? Niçin ? Anlatınız ?

16-Örnek  bir  insan  olmak  için  neler  yapıyorsunuz ? Düşüncelerinizi  örneklerle  açıklayınız ?

17-Boş  zamanlarınızı  nasıl  değerlendiriyorsunuz ? Anlatınız ?

18-Türkiye  hakkında  neler  biliyorsunuz ? Anlatınız ?

19-Tasarruf  ne  demektir ? Siz  tasarruf  yapıyor  musunuz ? Örneklerle  anlatınız ?

20-Mesleğinizle  ilgili  neler  yapmak  istiyorsunuz ? Kısaca  açıklayınız ?

21-En  çok  kime  saygı  duyuyorsunuz ? Niçin ? Örneklerle  açıklayınız ?

22-Ailenizi , okul  hayatınızı , ve  arkadaşlarınızı  bir  mektupla  anlatınız ?

23-Bir  rüyanızı  anlatınız ?

24-Doğum  gününüzü  ya  da  mutlu  bir  gününüzü  anlatınız ?

25-Bir  arkadaşınıza  mektup  yazın  ve  hayatınızdaki  değişiklikleri  ona  anlatınız ?

26-Okul  yaşamınızdaki  ilk  gününüzü  ve  o  günkü  duygularınızı  anlatınız?

27-Başınızdan  geçen  bir  kazayı  nedenleri  ve  sonuçlarıyla  anlatınız ?

28-Şu  anda  hangi  şehirde  yaşıyorsunuz ? Arkadaşınıza  bir  mektupla  anlatınız ?

29-Bir  Türk  evine  gittiniz  mi ? Bu  evi  anlatınız ?

30-Çok  üzüldüğünüz  bir  gününüzü  anlatınız ?

31-En  son  tatilinizde  neler  yaptınız ? Anlatınız ?

32-İki  arkadaşınızı  birbiriyle  karşılaştırınız ?

33-İlk  öğretmeninize  bir  mektup  yazınız ?

34-Ülkenizdeki  düğün  geleneğini  anlatınız ?

35-Bilmemek  ayıp  değil ,  öğrenmemek  ayıptır. Bu  sözü  açıklayınız ?

36-Bugünün  işini  yarına  bırakma. Bu  atasözünü  örneklerle  açıklayınız ?

37-Arkadaşlık  nedir  örneklerle  açıklayınız ?

38-Büyüklere  saygı  gösterin , küçükleri  koruyun. Bu  sözden  ne  anlıyorsunuz  açıklayınız ?

39-Ailenizi  anlatınız ?

40-Evinizi  anlatınız ?

41-Bir  gezinizi  anlatınız ?

42-Ülkenizdeki  bir  şehri  anlatınız ?

43-Bize  ülkenizi  tanıtınız ?

44-Çocukluğunuza  ait  iyi  bir  anınızı  anlatınız ?

45-Çocukluğunuza  ait  kötü  bir  anınızı  anlatınız ?

46-Geçen  bayramda  neler  yaptınız  anlatınız ?

47-Yeni  yılda  neler  yaptınız  anlatınız ?

48-Rüşvet  nedir ? Rüşvetin  topluma  ne  gibi  etkileri  vardır ?Örneklerle  anlatınız ?

49-Yeni  bir  hayata  başlamak  zor  mudur ?  Niçin ? Örneklerle  anlatınız ?

50-Kötü  alışkanlıklar  nelerdir ? Örneklerle  anlatınız ?

51-Tutumluluk  nedir ? Hangi  alanlarda  tutumlu  olmak gerekir anlatınız ?

52-Günümüzde  yabancı  dil  öğrenmek  niçin  gereklidir ? Örneklerle  anlatınız ?

53-Doğa  sevgisi  sizce  nedir ? Doğayı  sevmek  kolay , ama  onu  korumak  zor .Bu  sözden  ne  anlıyorsunuz ?

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

54-Temiz  bir  dünya  ne  demektir ? Temiz  bir  dünya  için  neler  yapmalıyız ?

55-Sağlam  kafa,  sağlam  vücutta  bulunur .Bu  sözü  açıklayınız ?

56-Vatan  sevgisi  hakkında  neler  düşünüyorsunuz ? Örneklerle  açıklayınız?

57-Sevgi  ve  dostluk -  Bu  sözcükler size  neler  anlatıyor ?

58-Bu  sene  yılbaşında  neler  yapacaksınız ? Anlatınız ?

59-Gelecekte  neler  yapmayı  planlıyorsunuz ? Anlatınız ?

60-Bu  yaz  tatilinde  neler  yapacaksınız ? Anlatınız ?

61-Üniversitede  hangi  bölümde  okuyacaksınız ? Niçin  bu  bölümü  tercih  etmeyi  düşünüyorsunuz ?

62-Deniz  olan  bir  yerde  yaşamak  sizce  niçin  önemlidir açıklayınız ?

63-Hangi  ülkede  yaşamak  istersiniz ? Niçin ? Anlatınız ?

64-Aç  tavuk  kendini  buğday  ambarında  sanır . Bu  atasözünü  açıklayınız?

65-Arslan  yatağından  belli  olur .Bu  atasözünü  örneklerle  açıklayınız ? 66-Bakarsan  bağ , bakmazsan  dağ  olur . Bu  atasözünü  örneklerle  açıklayınız ?

67-Benim  en  iyi  dostum  kitaptır .Bu  sözü  açıklayınız ?

68-Birisi  size  dünyanın  herhangi  bir  yerine  gitmek  için  bir  uçak  bileti  veriyor. Nereye  gidersiniz ? Niçin  oraya  gitmek  istersiniz ? Orada  neler  yaparsınız ?

69-Bütün  insanlar  hayal  kurar , sizin  hayalleriniz  nelerdir ? Açıklayınız ?

70-Bencil  olmak  insana  neler  kazandırır , neler  kaybettirir ? Açıklayınız ?

71-Hobilerinizi  anlatınız. Bir  hobiyle  uğraşmak  insana  neler  kazandırır ? Açıklayarak  anlatınız ?

72-İnsanları  hayata  umut  ve  sevgi  bağlar. Bu  sözü  örneklerle  açıklayınız ?

73-Nasıl  bir  kişiyle  evlenmek  istersiniz ? Düşüncelerinizi açıklayınız ?

74-Sanatçı  olmak  ister  misiniz ? Bu  konudaki  düşüncelerinizi  yazınız ?

75-Varsayalım  siz  bir  sinema  oyuncususunuz. Bir  aşk  filminde  başrölü  oynuyorsunuz. Bize  bu  filmi  anlatır  mısınız ?

76-Ülkenizin  uygarlığı hakkında  neler  biliyorsunuz ? Anlatınız ?

77-Vatan  sevgisi hakkında neler  düşünüyorsunuz ?

78-Bize  yurt  hayatını  anlatır mısınız ? Yurtta  kalmanın olumlu  ve  olımsuz  yönleri  nelerdir ? Ev  ve  yurt  hayatını  karşılaştırınız ?

79-Benim  en  iyi  dostum  kitaptır. Bu  sözü  açıklayınız ?

80-Elinizde  yüksek  miktarda  para  var. Kendiniz ve  dünya  için  neler  yaparsınız ?

81-İyi  insan  olmak  nedir ? Siz  iyi  bir  insan  olmak  için  neler  yapıyorsunuz ?

82-Emek  olmadan  yemek  olmaz. Bu  atasözünü  açıklayınız ?

83-Kitapların  insan  hayatındaki  önemini  örneklerle  açıklayınız ?

84-İnsan  hayatının  en  güzel  dönemi  hangisidir ? Çocukluk mu , gençlik  mi , yaşlılık  mı ? Niçin ? Açıklayınız ?

85-Dostluk  ne  demektir ? Dost  acı  söyler. Bu  atasözünü  açıklayınız ?

86-Memleketinizi  gezmeye  gelen  turistlere  ne  gibi  tavsiyelerde  bulunursunuz ?

87-Üniversiteyi  bitirdikten  sonra  neler  yapmayı  planlıyorsunuz ? Anlatınız ?

88-Niçin  Türkçe  öğreniyorsunuz ? Türkçe  öğrendikten  sonar  neler  yapacaksınız ? Anlatınız ?

89-Yeni  yerler  görmek , yeni  insanlarla  tanışmak  inasana  neler  kazandırır ? Açıklayınız ?

90-Turizmin  insanlara  ve  ülkeye  ne  gibi  yararları  vardır ? Düşüncelerinizi  anlatınız ?

91-Alkollü  içki  kullanmanın  insan  üzerindeki  etkilerini  örneklerle anlatınız ?

92-Ülkenizdeki  aile  yapısını , ailenin  şeklini , ailede  bulunanların  sayısını  ve  kişilerin  görevlerini  anlatınız ?

93-Sanatçının  toplumdaki  görevi  nedir ? Açıklayınız ?

94-Bir  ülke  için  eğitimin  önemi  nedir ? Açıklayınız ?

95-Damlaya  damlaya  göl  olur.Bu  atasözünü  açıklayınız ?

96-Mutluluk , sevgi  ve  dostluk  sözcüklerinden  neler  anlıyorsunuz ? Açıklayınız ?

97-Güneş  girmeyen  eve  doktor  girer.Bu  sözden  ne  anlıyorsunuz ?

98-Yalan  söylemenin  insanlar  üzerindeki  etkilerini  örneklerle  açıklayınız?

99-Tembel  insanların  çevreye  ve  topluma  ne  gibi  etkileri  vardır  örneklerle  açıklayınız ?

100-Bulunduğunuz  şehirdeki  bir  müzeyi  ya  da  tarihi  bir  yeri anlatınız ?

101-Ülke  tanıtımında  sporun  yeri  ve  önemi  nedir ?  Örneklerle  anlatınız?

102-Gülü  seven  dikenine  katlanır. Bu  sözü  örneklerle  anlatınız ?

103-Köy  hayatı  mı  yoksa  şehir  hayatı  mı  daha  ilginçtir ? Olumlu  ve  olumsuz  yönlerini  anlatınız ?

104-Ülkenizde  en  iyi  meslek  hangisidir ? Niçin ? Anlatınız ?

105-Mutluluk  parayla  ilişkili  midir ? Niçin ? Anlatınız ?

106-Ülkenize  ait  bir  atasözünü  , bir  deyimi  ya  da  bir  hikayeyi  anlatınız?

Temel Düzey Türkçe Yazılı Anlatım Soruları

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

1-Akşamları  neler  yapıyorsunuz ? Anlatınız ?

2-Bir  günde  neler  yapıyorsunuz ? Anlatınız ?

3-Kışa  hazırlık  için  neler  yapıyorsunuz ? Açıklayınız ?

4-Hafta  sonunda  neler  yapıyorsunuz ? Açıklayınız ?

5-Hangi  hayvanları  seviyorsunuz ? Niçin ? Açıklayınız ?

6-En  çok  hangi  mevsimi  seviyorsunuz ? Niçin ? Mevsimlerin ülkenizdeki  özelliklerini  anlatınız ?

7-Bayramlarda neler yapıyorsunuz ? Bir  bayramı  anlatınız ?

8-En çok  hangi  yemekten  hoşlanıyorsunuz ? Bu   yemeği  kısaca  tarif  ediniz ?

9-Nasıl  bir  işte  çalışmak  istiyorsunuz ? Niçin ?

10-Ülkenizde  yeni  yılı  nasıl  kutluyorsunuz ? Anlatınız ?

11-Şaka  yapmayı  seviyor  musunuz ? Niçin ? Bir  şakanızı  anlatınız ?

12-Anneler  Gününü  ülkenizde  nasıl  kutluyorsunuz ? Anlatınız ?

13-Nelerden  hoşlanıyorsunuz , nelerden  hoşlanmıyorsunuz ? Anlatınız ?

14-En  çok  hangi  sporu  seviyorsunuz ? Niçin ? Örneklerle  açıklayınız ?

15-En  çok  hangi  arkadaşınızı  seviyorsunuz ? Niçin ? Anlatınız ?

16-Örnek  bir  insan  olmak  için  neler  yapıyorsunuz ? Düşüncelerinizi  örneklerle  açıklayınız ?

17-Boş  zamanlarınızı  nasıl  değerlendiriyorsunuz ? Anlatınız ?

18-Türkiye  hakkında  neler  biliyorsunuz ? Anlatınız ?

19-Tasarruf  ne  demektir ? Siz  tasarruf  yapıyor  musunuz ? Örneklerle  anlatınız ?

20-Mesleğinizle  ilgili  neler  yapmak  istiyorsunuz ? Kısaca  açıklayınız ?

21-En  çok  kime  saygı  duyuyorsunuz ? Niçin ? Örneklerle  açıklayınız ?

22-Ailenizi , okul  hayatınızı , ve  arkadaşlarınızı  bir  mektupla  anlatınız ?

23-Bir  rüyanızı  anlatınız ?

24-Doğum  gününüzü  ya  da  mutlu  bir  gününüzü  anlatınız ?

25-Bir  arkadaşınıza  mektup  yazın  ve  hayatınızdaki  değişiklikleri  ona  anlatınız ?

26-Okul  yaşamınızdaki  ilk  gününüzü  ve  o  günkü  duygularınızı  anlatınız?

27-Başınızdan  geçen  bir  kazayı  nedenleri  ve  sonuçlarıyla  anlatınız ?

28-Şu  anda  hangi  şehirde  yaşıyorsunuz ? Arkadaşınıza  bir  mektupla  anlatınız ?

29-Bir  Türk  evine  gittiniz  mi ? Bu  evi  anlatınız ?

30-Çok  üzüldüğünüz  bir  gününüzü  anlatınız ?

31-En  son  tatilinizde  neler  yaptınız ? Anlatınız ?

32-İki  arkadaşınızı  birbiriyle  karşılaştırınız ?

33-İlk  öğretmeninize  bir  mektup  yazınız ?

34-Ülkenizdeki  düğün  geleneğini  anlatınız ?

35-Bilmemek  ayıp  değil ,  öğrenmemek  ayıptır. Bu  sözü  açıklayınız ?

36-Bugünün  işini  yarına  bırakma. Bu  atasözünü  örneklerle  açıklayınız ?

37-Arkadaşlık  nedir  örneklerle  açıklayınız ?

38-Büyüklere  saygı  gösterin , küçükleri  koruyun. Bu  sözden  ne  anlıyorsunuz  açıklayınız ?

39-Ailenizi  anlatınız ?

40-Evinizi  anlatınız ?

41-Bir  gezinizi  anlatınız ?

42-Ülkenizdeki  bir  şehri  anlatınız ?

43-Bize  ülkenizi  tanıtınız ?

44-Çocukluğunuza  ait  iyi  bir  anınızı  anlatınız ?

45-Çocukluğunuza  ait  kötü  bir  anınızı  anlatınız ?

46-Geçen  bayramda  neler  yaptınız  anlatınız ?

47-Yeni  yılda  neler  yaptınız  anlatınız ?

48-Rüşvet  nedir ? Rüşvetin  topluma  ne  gibi  etkileri  vardır ?Örneklerle  anlatınız ?

49-Yeni  bir  hayata  başlamak  zor  mudur ?  Niçin ? Örneklerle  anlatınız ?

50-Kötü  alışkanlıklar  nelerdir ? Örneklerle  anlatınız ?

51-Tutumluluk  nedir ? Hangi  alanlarda  tutumlu  olmak gerekir anlatınız ?

52-Günümüzde  yabancı  dil  öğrenmek  niçin  gereklidir ? Örneklerle  anlatınız ?

53-Doğa  sevgisi  sizce  nedir ? Doğayı  sevmek  kolay , ama  onu  korumak  zor .Bu  sözden  ne  anlıyorsunuz ?

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

54-Temiz  bir  dünya  ne  demektir ? Temiz  bir  dünya  için  neler  yapmalıyız ?

55-Sağlam  kafa,  sağlam  vücutta  bulunur .Bu  sözü  açıklayınız ?

56-Vatan  sevgisi  hakkında  neler  düşünüyorsunuz ? Örneklerle  açıklayınız?

57-Sevgi  ve  dostluk -  Bu  sözcükler size  neler  anlatıyor ?

58-Bu  sene  yılbaşında  neler  yapacaksınız ? Anlatınız ?

59-Gelecekte  neler  yapmayı  planlıyorsunuz ? Anlatınız ?

60-Bu  yaz  tatilinde  neler  yapacaksınız ? Anlatınız ?

61-Üniversitede  hangi  bölümde  okuyacaksınız ? Niçin  bu  bölümü  tercih  etmeyi  düşünüyorsunuz ?

62-Deniz  olan  bir  yerde  yaşamak  sizce  niçin  önemlidir açıklayınız ?

63-Hangi  ülkede  yaşamak  istersiniz ? Niçin ? Anlatınız ?

64-Aç  tavuk  kendini  buğday  ambarında  sanır . Bu  atasözünü  açıklayınız?

65-Arslan  yatağından  belli  olur .Bu  atasözünü  örneklerle  açıklayınız ? 66-Bakarsan  bağ , bakmazsan  dağ  olur . Bu  atasözünü  örneklerle  açıklayınız ?

67-Benim  en  iyi  dostum  kitaptır .Bu  sözü  açıklayınız ?

68-Birisi  size  dünyanın  herhangi  bir  yerine  gitmek  için  bir  uçak  bileti  veriyor. Nereye  gidersiniz ? Niçin  oraya  gitmek  istersiniz ? Orada  neler  yaparsınız ?

69-Bütün  insanlar  hayal  kurar , sizin  hayalleriniz  nelerdir ? Açıklayınız ?

70-Bencil  olmak  insana  neler  kazandırır , neler  kaybettirir ? Açıklayınız ?

71-Hobilerinizi  anlatınız. Bir  hobiyle  uğraşmak  insana  neler  kazandırır ? Açıklayarak  anlatınız ?

72-İnsanları  hayata  umut  ve  sevgi  bağlar. Bu  sözü  örneklerle  açıklayınız ?

73-Nasıl  bir  kişiyle  evlenmek  istersiniz ? Düşüncelerinizi açıklayınız ?

74-Sanatçı  olmak  ister  misiniz ? Bu  konudaki  düşüncelerinizi  yazınız ?

75-Varsayalım  siz  bir  sinema  oyuncususunuz. Bir  aşk  filminde  başrölü  oynuyorsunuz. Bize  bu  filmi  anlatır  mısınız ?

76-Ülkenizin  uygarlığı hakkında  neler  biliyorsunuz ? Anlatınız ?

77-Vatan  sevgisi hakkında neler  düşünüyorsunuz ?

78-Bize  yurt  hayatını  anlatır mısınız ? Yurtta  kalmanın olumlu  ve  olımsuz  yönleri  nelerdir ? Ev  ve  yurt  hayatını  karşılaştırınız ?

79-Benim  en  iyi  dostum  kitaptır. Bu  sözü  açıklayınız ?

80-Elinizde  yüksek  miktarda  para  var. Kendiniz ve  dünya  için  neler  yaparsınız ?

81-İyi  insan  olmak  nedir ? Siz  iyi  bir  insan  olmak  için  neler  yapıyorsunuz ?

82-Emek  olmadan  yemek  olmaz. Bu  atasözünü  açıklayınız ?

83-Kitapların  insan  hayatındaki  önemini  örneklerle  açıklayınız ?

84-İnsan  hayatının  en  güzel  dönemi  hangisidir ? Çocukluk mu , gençlik  mi , yaşlılık  mı ? Niçin ? Açıklayınız ?

85-Dostluk  ne  demektir ? Dost  acı  söyler. Bu  atasözünü  açıklayınız ?

86-Memleketinizi  gezmeye  gelen  turistlere  ne  gibi  tavsiyelerde  bulunursunuz ?

87-Üniversiteyi  bitirdikten  sonra  neler  yapmayı  planlıyorsunuz ? Anlatınız ?

88-Niçin  Türkçe  öğreniyorsunuz ? Türkçe  öğrendikten  sonar  neler  yapacaksınız ? Anlatınız ?

89-Yeni  yerler  görmek , yeni  insanlarla  tanışmak  inasana  neler  kazandırır ? Açıklayınız ?

90-Turizmin  insanlara  ve  ülkeye  ne  gibi  yararları  vardır ? Düşüncelerinizi  anlatınız ?

91-Alkollü  içki  kullanmanın  insan  üzerindeki  etkilerini  örneklerle anlatınız ?

92-Ülkenizdeki  aile  yapısını , ailenin  şeklini , ailede  bulunanların  sayısını  ve  kişilerin  görevlerini  anlatınız ?

93-Sanatçının  toplumdaki  görevi  nedir ? Açıklayınız ?

94-Bir  ülke  için  eğitimin  önemi  nedir ? Açıklayınız ?

95-Damlaya  damlaya  göl  olur.Bu  atasözünü  açıklayınız ?

96-Mutluluk , sevgi  ve  dostluk  sözcüklerinden  neler  anlıyorsunuz ? Açıklayınız ?

97-Güneş  girmeyen  eve  doktor  girer.Bu  sözden  ne  anlıyorsunuz ?

98-Yalan  söylemenin  insanlar  üzerindeki  etkilerini  örneklerle  açıklayınız?

99-Tembel  insanların  çevreye  ve  topluma  ne  gibi  etkileri  vardır  örneklerle  açıklayınız ?

100-Bulunduğunuz  şehirdeki  bir  müzeyi  ya  da  tarihi  bir  yeri anlatınız ?

101-Ülke  tanıtımında  sporun  yeri  ve  önemi  nedir ?  Örneklerle  anlatınız?

102-Gülü  seven  dikenine  katlanır. Bu  sözü  örneklerle  anlatınız ?

103-Köy  hayatı  mı  yoksa  şehir  hayatı  mı  daha  ilginçtir ? Olumlu  ve  olumsuz  yönlerini  anlatınız ?

104-Ülkenizde  en  iyi  meslek  hangisidir ? Niçin ? Anlatınız ?

105-Mutluluk  parayla  ilişkili  midir ? Niçin ? Anlatınız ?

106-Ülkenize  ait  bir  atasözünü  , bir  deyimi  ya  da  bir  hikayeyi  anlatınız?

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...