Dil Öğretim Yöntemleri - İletişimsel Dil Öğretimi-5-Ders Malzemesinin Rolü

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Ders Malzemesinin Rolü

Dil öğretimine iletişimsel yaklaşımı desteklemek amacı ile çok çeşitli malzeme kullanılmıştır. Toplu Dil Öğrenimi gibi güncel bazı yöntemlerin aksine, İletişimsel Dil Öğretimi dil malzemelerini sınıf içindeki karşılıklı iletişimin ve dil kullanımının kalitesini etkileme yolu olarak görmektedir. Bu nedenle malzemeler iletişimsel dil kullanımını ilerletmekte temel rollerdendir. Biz İletişimsel Dil Öğretimi'nde kullanılan üç tür malzemeyi göz önünde bulunduracak ve onları kitaba-dayalı, göreve-dayalı, ve gerçek malzeme olarak adlandıracağız.

KİTABA-DAYALI MALZEMELER

İletişimsel Dil Öğretimi'ni yönlendirmek ve desteklemek için oluşturulmuş sayısız ders kitabı vardır. Bazan içerik listeleri yapısal olarak düzenlenmiş kitaplardakine benzemeyen bir dil uygulaması sıralaması sergilerler. Aslında bunlardan bazıları iletişimsel yaklaşıma dayandıkları iddialarını haklı çıkarmak için ufak tefek yeni düzenlemelerin yanısıra daha geniş bir yapısal program etrafında yazılmış kitaplardır. Ancak, diğerleri önceki dil öğretim kitaplarından çok farklıdır. Örneğin, Johnson'ın Communicate (1979) adlı kitabı alışılagelmiş diyalog, yapı tekrarı, ya da tümce kalıpları içermez ve konuşmayı başlatmak için görsel ve duyusal imajlar, resimler ve tümce parçacşklarş sağlar. Watcyn-Jones'un Pair Work (1981) eseri ikili çalışma için iki ayrş kitaptan oluşur ve herbirinde rol üstlenmeyi ve diğer ikili çalışma aktivitelerini gerçekleştirmeyi gerektiren farklı bilgiler mevcuttur. Malezya'daki İngilizce Dil Programı'nı (1975) desteklemek için yazılmış olan kitaplar da aynı şekilde geleneksel ders kitaplarından uzaklaşmayı temsil etmektedirler. Tipik bir ders bir tema (örneğin bilgi nakletme), temaya dayalı gelişme için bir görev analizi (örneğin, mesajı anlama, iyi anlam için sorular sorma, daha fazla bilgi için soru sorma, not tutma, bilgiyi düzenleme ve sunma), bir alıştırma durumu tanımı (örneğin, "Müdürünüzle görüşmek isteyen biri var. Randevusu yok. Ondan gerekli bilgileri topla ve bunu müdürüne aktar".), bir dürtü sunumu (bir önceki durumda yazılmış ve teybe kaydedilmiş bir büro konuşmasının başı), kavramaya yönelik sorular (örneğin, "Bu kişi neden bu büroda?"), ve açıklama alıştırmaları.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

GÖREVE-DAYALI MALZEMELER

İletişimsel Dil Öğretimi'ni sınıflarda desteklemek amacı ile bir çok oyun, rol dağılımı alıştırması, durum belirtme alıştırması, ve göreve-dayalı iletişim alıştırması hazırlanmıştır. Bunlar tek bir türe dayalı malzemeler şeklindedir: alıştırma el kitapları, rol kartları, ikili iletişim için alıştırma malzemeleri, ve karşılıklı iletişim için alıştırma kitapçıkları. İkili iletişim malzemelerinde bir çift öğrenen için iki set malzeme vardır ve her bir set farklı türden bilgiler içerir. Bazan bu bilgilerin tamamlanması gereken ve öğrenenler ikili gruplarda kendi parçalarını katarak bir bütün ortaya çıkarırlar. Diğerleri ikili grup öğrenenlerinden farklı rol ilişkileri beklerler (örneğin, bir mülakatta iki taraf). Daha başkaları karşılıklı iletişim formunda yapı tekrarı ve alıştırma malzemesi sağlarlar.

GERÇEK MALZEME

İletişimsel Dil Öğretimi'ni savunan pek çok kimse "otantik", "gerçek yaşamdan alınma" malzemelerin sınıfta kullanımını savunmaktadırlar. Bu malzemeler işaretler, dergiler, ilanlar ve gazeteler gibi dile dayalı gerçek malzeme içerebileceği gibi haritalar, resimler, semboller, grafikler ve tablolar gibi grafik ve görsel özellik taşıyan malzemeler çevresine de iletişimsel aktiviteleri oturtabilir. İletişimsel alıştırmaları desteklemek için farklı türden nesneler, örneğin yönleri anlatmak için plastik bir model, kullanılabilir.

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...