Duvar Gazetesi,Okul Gazetesi ve Dergi

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Duvar Gazeteleri, Okul Dergi ve Gazeteleri öğrencilerin öğrendiklerini ve ürettiklerini büyüklerine gösterebilme imkanı buldukları alanlardır. Gazeteler, dergiler de çoğu zaman Türkçe öğretmenlerinin sorumlulukları arasına girmektedir.

Duvar gazetesi her sınıfa veya her eğitsel kola (klübe) ait olabilir ve nasıl bir periyotla çıkarılacağı konusunda da net bir şey söylemek zordur. Belli aralıklarla çıkarılabileceği gibi, belli gün ve haftalar dolayısıyla da çıkarılabilir.

Bu konuda üzerinde durulması gereken bir konu öğretmenin veya belletmenin duvar gazetesi dahil bu tür yayınlarda rolünün ne olduğu / olması gerektiği meselesidir. Öğretmenin bu işe hiç karışmaması da gereğinden fazla karışması da maalesef bazı problemleri beraberinde getirebilmektedir. Öğretmen hiç karışmazsa öğrenciler bu konuda öğretmenin rehberliğinden mahrum kaldıkları için istenen düzeyde çalışmalar yapamayabilirler. Bir de denetim şarttır. Öğrenciler hem dil açısından hem de ele aldıkları konular ve ele alış şekilleri açısından kontrol edilmelidirler. Kırıcı şakalara yer verilmemeli, bulunulan yerin siyasetiyle, milli manevi değerleriyle ilgili hassasiyetleri göz ardı edilmemelidir. Bununla beraber, tamamıyla öğretmenin yaptırdığı, sen şunu yaz, sen bunu yaz dediği çalışmalar pek makbul değildir. Böyle bir yol tercih edilirse, herşeyden önce öğrenciler o yayına sahip çıkmayacaklardır.

Basit bir duvar gazetesi de olsa, elli-yüz tirajlı bir okul dergisi de olsa, mutlaka daha adından başlayarak öğrenciler işin içine çekilmelidir. Bir çok duvar gazeteleri görürüz, öğrenciler o gazetenin isminin kelime olarak anlamını bile bilmiyorlardır. Sınıf öğretmeni ya da belletmeninin koyduğu iddialı isimler. Öğrenciler kendilerine hitap etmeyen, kime hitap ettiği de belli olmayan bu çalışmalara pek de ilgi göstermezler tabii olarak.

Öğretmen yol göstermeli, yazıları seçip düzeltmeli, rehberlik etmeli ama mümkün mertebe esas yükü öğrencilerin omzuna yüklemeye çalışmalıdır.

Duvar gazetelerinde çıkan yazılar basit bir çalışmayla dergi şekline de getirilebilir. Günümüzde fotokopi imkanı olmayan yer ya çok azdır ya da yoktur sanırım. Yazıcıdan çıkarılmış bir minyatür dergiyi fotokopiyle çoğaltarak 50-60 tirajlı bir dergi çıkarmak hiç de zor bir şey değildir. Böyle basit bir dergide de olsa yazısı yayınlanan çocuğun yazma hevesi artacak, kompozisyon dersleri daha zevkli geçmeye başlayacaktır. Öğrenci duvar gazetesini eve götürüp yakınlarına gösteremez, hatıra olarak saklayamaz ama küçük bir dergi bütün bunlar için çok uygundur.

 

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Basit bir minyatür derginin hazırlanışı:

 

Burada basit bir minyatür derginin hazırlanışını anlatmakta yarar var. İmkanı olanlar veya masa üstü yayıncılıkla ilgili programları kullanmayı bilenler elbette daha iyisini yapabilirler.

  • Bir derginin malzemesi word belgesi şeklinde hazırlanır. Başka bir proğram kullanamayanlar için vord yeterlidir. Resim, çizgi, metin kutusu, wordart  ekleyebilirsiniz mesela.
  • Sayfa sayısını belirlerken dördün katları şeklinde düşünmek gerekir. Bence 20 veya 24 sayfa yeterlidir. Eğer daha fazla malzeme toplayabilirim diyorsanız periyodu sıklaştırın, mesela dergiyi aylık çıkarma yerine iki haftada bir çıkarabilirsiniz.
  • Dört A4 kağıdı önlü arkalı yapıştırılırsa önlü arkalı bir A3 kağıdı elde edilmiş olunur. Mesela 20 sayfalık bir dergi için birinci ve yirminci sayfalar dışa ikinci ve on dokuzuncu sayfalar içe gelecek şekilde yapıştırılır.
  • A3 kağıdının yaklaşık %70 küçülterek fotokopisini çekerseniz A4 kağıdı elde etmiş olursunuz. A4’ü ikiye katlarsanız normal kitap ebadında sevimli bir minyatür dergi elde edersiniz.
  • Dış sayfayı ya da kapağı renkli kağıda basabilirsiniz. Fotokopi renkli olmadığı halde fonun renkli olması dergiye sanki matbaadan çıkmış gibi bir hava verecektir.
  • Eğer bu şekilde önce A4 üzerinde hazırlayıp daha sonra küçülterek sayfaları A5 ebadına indirecekseniz, yerine göre 14 veya 16 punto kullanmanız uygun olur. Metin 10 puntoluk karakterlerle yazılmışsa ve bir de %70 küçültülürse metnin okunması iyice zorlaşacaktır. Zaten burada amaç çok bilgi vermek değildir. Eğer öyle olsaydı sayfa sayısını arttırabilir ya da periyodu sıklaştırabilirdiniz.

 

Duvar Gazetesi ve Dergi Çıkarılırken Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar:

 

  • Mutlaka öğretmenlerden bir kontrol mekanizması kurulmalıdır. Çıkarılacak veya duvara asılacak malzeme ne kadar basit de olsa kontrol şarttır. Metinler hem dil, hem de içerik olarak incelenmelidir. Bu işi Türkçe öğretmeninin takip etmesi ama kurulda idareden birinin de olması yerinde olur.
  • Edebi ahlak üzerinde durulmalı, öğrencilere bu konunun ciddiyeti aşılanmalıdır. Öğrencinin bir gazeteden dergiden aldığı yazıların altına kendi ismini yazması hoş görülmemeli, bunun bir çeşit hırsızlık olduğu izah edilmelidir. Eğer iktibas edilecekse bunun nasıl yapılması gerektiği, öğrencinin adının ancak hazırlayan şeklinde kullanılabileceği anlatılmalıdır.
  • İktibasçılığa hiç girilmese daha iyi olur. Öğrencilerin kendi alın teri olmayan, sağdan soldan toplama metinlerle güzel bir dergi çıkarmalarındansa kendi emeklerinin ürünü olan basit bir dergi çıkarmaları daha iyidir.
  • Bununla beraber tercüme ya da aktarma faaliyetlerine ağırlık verilebilir. Öğrencilerin tercüme edecekleri metinler konusunda öğretmen yardımcı olabilir. Tercüme faaliyetleri öğrencilerinin hem kaynak dili bilişlerini, hem hedef dilde düşüncelerini anlatabilişlerini müsbet olarak etkileyecektir. Tercüme metinler verilirken de metnin yazarı ve nereden alındığı mutlaka verilmeli, tercüme edenin adı da yazarın arkasından zikredilmelidir. Sadece Filan tercüme etti demek yeterli ve uygun değildir.

 

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...