Her horoz kendi çöplüğünde öter

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Kişiler bulundukları makam ve çevreye göre söz sa­hibi olurlar. İçinde bulunduğumuz çevre çok önemlidir. Rahat çalışabilmek, güvence içinde olmak, meşru yol­dan istediğimizi yapabilmek ve yaptırabilmek için ken­di muhitimiz en elverişli ortamdır. Sözgelimi bir valinin başka bir şehirde icraat yapması mümkün değildir.

Yetkili olmadığı mahalde sözünün dinlenmesini iste­yenlere karşı söylenir.

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...