Müflis bezirgân eski defterlerini karıştırır

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

(Bezirgan:Tüccar)

Belli bir yaştan sonra insanlar hatıralarıyla yaşarlar.

Bir dönemde önemli mevkilerde bulunmuş kişiler de çok zaman o günleri anlatarak övünür ve kendilerine eski saygınlıklarının verilmesini arzu ederler.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Bunların duru­mu iflâs etmiş o tüccarlara benzer ki "Acaba birilerinde alacağım kalmış mı?!.." diye eski defterleri karıştırmak­tadırlar.

Geçmişteki başarı ve mevkileri ile övünen kişiler hakkında söylenir.

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...