Aptala malûm olur

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

(Aptal/abdal: Ermiş, Tann eri, manevî sırları bilen derviş)

Abdallar keramet gösterip olacakları önceden bilebi­lirler. Her insanın akıl erdiremeyeceği sırlar onlara açılır.

Abdallar gezginci dervişler idi. Bu bakımdan nerede akşam, orada sabah yaşar ve bir hırka bir lokma ile ge­çinirler, kimsenin işine karışmaz, dünyalık hiçbir hu­susta fikir beyan etmezlerdi.

Bu yüzden abdal sıfatı son zamanlarda kötü ve olumsuz bir anlam kazanmıştır. Bugün "saf, bön, ahmak" anlamında "aptal" diyoruz.

Saf insanların olaylar hakkındaki isabetli görüşleri ile alay etmek için kullanılır.

Ana gibi yâr (Bağdat gibi diyar) olmaz:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Annelerin evlatlarına yandığı kadar hiç kimse bir di­ğerine yanamaz.

Her türlü zor şartlar altında en fazla özveriyi anneler gösterir. En candan dost annedir.

Bağdat tarih boyunca Şark âleminin en gözde ilim, kültür ve medeniyet merkezlerinden birisi olmuştur.

Bu bakımdan diğer şehirler içinde Bağdat ne denli üs­tün ise, sevdiklerimiz içinde annemiz de bize o denli yakındır.

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...