Dünyayı sel bassa ördeğe vız gelir

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Her olayın içinde o olayla ilgili birtakım kişiler var­dır. Ancak bu olayların insanları etkileme dereceleri farklıdır.

Toplumun büyük kesimini ilgilendiren bazı olumsuz hadiseler karşısında birtakım insanların gayet rahat davrandıkları ve olayla hiç ilgilenmedikleri de olur.

Özellikle rind, kalender, vurdumduymaz ve başına buyruk kişilerin hiçbir olaydan etkilenmedikleri vâkidir.

Bu bir yaşayış biçimidir. Olağanüstülükleri kabulle­nemezler. Belki de günümüzde tercih edilebilir bir fel­sefedir.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Bazı insanlar da olaylar karşısında alınması ge­reken tedbirlere sahip olmak açısından rahat ve vur­dumduymaz davranabilirler.

Çevrede olup biten olaylara ilgisiz kalan kişiler hak­kında kullanılır.

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...