Mahkeme kadıya mülk değil

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

(Kadı: Yargıç)

Kamu hizmetinde çalışan kişiler bulundukları ma­kam ve mevkilerde sürekli değildirler.

Kişiler gibi gö­revler de geçicidir.

Bu bakımdan devlet işinde çalışan kişiler, bulundukları görevin geçici olduğunu düşüne­rek hareket etmek zorundadırlar.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Hele devletin makam ve yetkilerini şahsî çıkarları için kullanmak da asla uy­gun bir yöntem değildir.

Böyle bir tutum, o mevkiyi da­ha çabuk kaybetmeye yol açar, üstelik bir gün bunun hesabı da sorulur.

Geçici yetkilerini, kişisel çıkarları için kullanan kişile­rin bu kötü hareketlerini tenkit ve sonunda her maka­mın terk edileceğinin bilinmesini tavsiye için söylenir.

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...