Malını yemeyen (zengin) her gün züğürt

Toplumda bazı cimri zenginler vardır ki mallarını ih­tiyaç anında bile harcamaktan çekinirler.

Sahip olduğu maldan gerektiği gibi yararlanmayan kişi ile; elinde hiçbir şeyi olmayan fakir arasında bir fark yoktur.

Bir mal, sahibine yarayışlı ise ve sahibi tarafından kullanı­yorsa iyidir.

Biriktirme hırsı ile kendisine ve çevresine cimri davranan kişi, sonunda bu işten zararlı çıkar.

Çünkü mezara mal ile girilmez. O hâlde ne cimri ne de müsrif olmamak gerekir.

Elinde imkân olduğu hâlde bu imkândan yararlanmak hususunda cimri davranan kişiler hakkında söylenir.

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...