Para ile imanın kimde olduğu bilinmez

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Para ile imanın ortak sıfatı, kişilere özel ve gizli oluşlarıdır. Hiç kimse parasını ortaya döküp teşhir et­mez. Ancak lazım oldukça çıkarıp harcanır. Keza para nakit olmayabilir. İhtiyaç anında nakde çevrilir. Top­lumda pek çok cimriler vardır ki yığdıkları paranın he­sabını kendileri dahi bilmezler. Buna karşılık nice cö­mert insanlar vardır ki ellerinde ne varsa dağıttıkları için neredeyse fakir sayılırlar. Dıştan bakıldığında in­sanların zengin veya fakir oluşları anlaşılamaz. Bu du­rum tıpkı kişilerin inançlarının da dışarıdan anlaşılma­ması gibidir. Herkesin Allah'a ne derecede inandığını kimse bilemez. Ancak dışarıdan görülen bazı alâmetler bize ipucu verebilir. Bu da tıpkı zengin ile fakir arasın­daki davranış, giyim kuşam gibi ipuçlarına benzer. An­cak buna da güvenmemek lâzımdır. Sahtekâr, hilekâr, ikiyüzlü ve gösteriş meraklısı kişilerin ne olduğunu hiç kimse anlayamaz.

Dış görünüşe aldanmamak gerektiğini vurgulamak için veya, fakir görünüşlü bir zenginden bahsedilirken söylenir.

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...