Merhametten maraz doğar

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

(Maraz: Hastalık, aksaklık, rahatsızlık verici şey) Merhamet en güzel ve yüce duygulardan biridir. An­cak ceza verilmesi gereken kişiye merhamet etmek de bir merhametsizliktir. Çünkü böyle durumlarda o kişi kuvvet bulur ve daha kötü suçlar işler, topluma daha zararlı olur; en azından kötü örnek teşkil eder. Sözgeli­mi bilinçli suç işlemiş bir mahkumu affetmek, onun da­ha büyük suç ve cinayetler işlemesine fırsat vermektir, insanoğlu kendisine açındığını ve affedildiğini hisse­derse bunu kötüye kullanıp daha azgın hâle gelir. Nite­kim kendisine açındığı için iyilik yapılan insanların çoğu nankörlük edip iyilik gördükleri kişiye zarar vermiş­lerdir. İyiliği ve merhameti kötüye kullanmak asla mertçe bir hareket değildir. Toplum huzuru genellikle yersiz acıma duygusunun çoğalmasından bozulur.

Cezayı hak eden kişilere acımamak gerektiğini vur­gulayan çok yerinde ve tutarlı bir sözdür.

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...