Balık baştan kokar

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Toplumları yönetenler adaletsiz davranır ve görevle­rini gerektiği gibi yapmazlarsa; yetkilerini kötüye kul­lanır ve eşit durumdaki kişilere farklı davranırlarsa, toplumda düzen bozulur ve daha alt kademedekiler da­ha fazla yolsuzluğa meyledebilirler.

Bu durumda karga­şa başlar ve hiçbir iş doğru yapılamaz.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Yönetenlerin dürüst olmaları ve hatasız çalışmaları için bir ikaz; alt kademelerde yolsuzluk yapanlar tara­fından da bir sığınma ve savunma sözü olarak söylenir ki çok yanlıştır.

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...