Ağlamayan çocuğa meme vermezler

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.


İnsanlar, hakları olan şeyleri almak için bazen müca­dele etmek zorunda kalabilirler.

Dünyanın hak ve adaletten uzaklaştığı çağımızda gerçekten de sesini yük­seltmeyenler, haklarını alamamaktadırlar. Ne yazık ki sesi çıkmayan kişilere kimse dönüp bakmamakta, bila­kis onun hakkını gasp etmenin yollarını aramaktadırlar. Nitekim tarih boyunca birçok haklar ve özgürlükler kendiliğinden değil, birtakım mücadeleler ve gürültü patırtılar sonucu elde edilebilmiştir.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Birisine, hakkını araması gerektiği anlatılırken söy­lenir.

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...