Almadan vermek Allah'a mahsus

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Dünyada her şey karşılıklıdır. Kişiler, toplumsal ha­yatın gereği olarak daima birbirlerine muhtaçtır.

Özel­likle modern dünyanın maddeci tutumu insanları her şeyde bir karşılık gözetmeye itmiştir. Yapılan her iş ve hatta iyilikten bile artık bir karşılık beklenir olmuştur. Bu düşünceye uygun olarak insanlar "Almadan vermek Allah'a muhsus" diyerek kendilerine pay çıkarırlar. Ni­tekim dünyada, iyiliklerin bile sonunda menfaat bekle­dir.OysaAllah'ın sınırsız hazineleri, ihsanı, keremi ve İlâhi takdiri, hiç karşılıksız insanoğluna ulaşır durur.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Yapılan bir iyilik veya yardımın karşılığı istenirken söylenir.

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...