Akıllan pazara çıkarmışlar; herkes kendi aklını beğenmiş

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

İnsanlar, kendi düşüncelerini daima en tutarlı düşü­nüş biçimi olarak görürler.

Kendine güven duygusun­dan ayrı olan bu duygu aslında insanların kendi tutum ve davranışlarının başkalarından üstün olduğunu san­malarından ileri gelir. Bir çeşit kendini beğenmişlik kabul edilebilecek bu tutum, çeşitli sakıncalar doğura­bilir.

Kişi hangi yaş ve eğitim düzeyinde olursa olsun, öğit dinlemekten hoşlanmaz. Bunun istisnası pek azdır. Çünkü insanların, davranış biçimleri ile diğerlerinden ayrı olmaları hoşlarına gider. Bu nedenle kendi ürettik­leri düşünce ve davranış biçimine çok güvenirler.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Herhangi bir konuda gerçekleri görmek istemeyen sa az konuşup çok dinlemenin pek çok yararları vardır. Gerekmedikçe konuşmamak bir saadet, çok dinlemek de bir erdemdir. Herkesin bu kurala uyması gerekir.

Çok konuşanlara tembih, yetişme çağındaki insanla­ra tavsiye için söylenir.

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...