Zürefânın düşkünü, beyaz giyer kış günü

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Yoksul duruma düşen zenginler, eski hayatlarını de­vam ettirme gayretiyle topluma, modaya, hayata uy­mayan işler yaparlar.

Aslında içine düştükleri hayatı bilmiyor oluşları ve o şartlara uygun hayat biçimini tam anlayamamış olmaları sebebiyle bazı garip davra­nışlara, hazmedilememiş alışkanlıklara tutulurlar.

Söz­gelimi eski ihtişam özlemiyle ve eski titizlikleriyle giyi­nir; ama yokluktan dolayı mevsime uygun giyinemezler.

Davranışlarında da durum aynıdır ve konumlarına göre herkese garip gelen şeyler yaparlar.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Belki önceleri ayıpladığı hallere düşüp tenkit ettikleri şeyleri yapma­ya başlarlar.

İşte bunun içindir ki insan "Ne oldum?" dememeli, "Ne olacağım?" demelidir.

Kişilerin, içinde bulundukları ortama uymayan dav­ranışları görüldüğünde tenkit için söylenir.

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...