Sinek küçüktür; ama mide bulandırır

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

 

Değersiz, kötü, kirli ve kusurlu şeylerle bir arada bu­lunan veya kendisinde bunlardan birini taşıyan küçük bir aksaklık, çok zaman kişilerin yapması gereken şeyle­ri yapmamasına yol açar.

 

Her şeyin düzgün olma ihti­mali var iken küçücük de olsa aksayan bir yan veya le­ke, insanın içine kurt düşürür, o işi kabullenemez hâle getirir.

 

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Nitekim bir tabak yemeğin içine düşen bir sinek aslında bir kaşıklık yeri kirletir; ama yine de insanın o tabaktaki yemekten midesi bulanır, yiyesi gelmez.

 

Küçük bir kusur yüzünden büyük bir çalışmanın so­nuçsuz kalması veya terk edilmesi üzerine söylenir.

 

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...