Ak akça kara gün içindir

Para, mal-mülk ve dünya malı kötü günler için kaza­nılıp biriktirilir.

Sıkıntıya düşüldüğü zamanlarda sahip olunan şeyleri harcamaktan çekinmemelidir. İyi günle­rin, kötü günleri de olabilir. Keza yaşlılık veya hastalık gibi zamanlarda başkalarına el açmamak için tedbirli olmak gerekir. Zor günlerin güvencesi olacak parayı bi­riktirdikten sonra arta kalanını yoksullara ve muhtaçla­ra dağıtmak asil bir davranış biçimidir.

Sıkıntı anında malımızı harcamaktan çekinmemeyi ve tedbirli olmayı tavsiye ederken söylenir.

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...