Doğru söz yemin istemez

Yemin, bir sözün doğruluğunu ispatlamak üzere çok gerekli hâllerde başvurulan bir ahittir.

İnsanlar yalan söylemedikleri zaman yemine ihtiyaç kalmaz. Bu ba­kımdan Türk-İslâm töresinde yemin hoş karşılanmamaktadır.

Doğru söz, başka olaylarca da desteklenir. Oysa bir sözün yalan olması, ilgili olaylarla da ortaya çıkabilir.

Bu bakımdan asla yemine ihtiyaç duymayacak kadar dürüst olmak gerekir.

Zira sözlerini yemin ile kuvvetlendirmek isteyen kişilere şüpheyle bakılır.

Ken­disine saygısı olan insanlar ise zaten yemine ihtiyaç duymazlar.

Bir sözün doğru olduğunu ispatlayan belirtilerin or­taya çıkması üzerine söylenir.

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...