• Yabancılara Türkçe Öğretimi
  • Yabanci Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Öğrenme Stratejilerine Dayalı Etkinliklerin Okuma Becerilerine Yönelik Başarıya Ve Kalıcılığa Etkisi

Yabanci Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Öğrenme Stratejilerine Dayalı Etkinliklerin Okuma Becerilerine Yönelik Başarıya Ve Kalıcılığa Etkisi

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Yabancı dilde okuma becerisi; bireyin ana dili yeterliği, ana dilinde sahip olduğu söz varlığı, kitap okuma alışkanlığı, bildiği diğer diller, ana dili ile hedef dilin alfabe uyumu, sesletim uyumu, hedef dile ait söz varlığı, zekâ gibi çeşitli unsurlardan etkilenmektedir. Bu bağlamda yabancı dilde okuma becerisinin bireyin ana dilinde okuma performansından ve hedef dilin sesletim / alfabe düzenine yakınlığından doğrudan etkilendiği ve bu açıdan ana dilinde okuma becerisinden ayrıldığı söylenebilir. Peki, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuma ile ana dilinde okuma becerisi arasında tanımsal bir farklılık var mıdır? Goodman’a (1967) göre okuma, metnin birebir çevrilmesinden ziyade metinden seçici bir işlem yapılarak bilgiyi anlamlandırma  sürecidir.  Grabe  ve  Stoller  (2001)  ise  okumayı,  bireyin  önceki  bilgileriyle bağlantı kurarak yazınsal metinden anlam çıkarması olarak tanımlamaktadır. Durmuş’a (2013) göre ise, okuma, bütün sözcükleri, cümleleri veya bir yazıyı, bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama ve anlamlandırma etkinliğidir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ise okuma becerisi, bireyin yazınsal metinde geçen düşünce veya olayın ne olduğunu doğru bir şekilde anlayabilmesi, özetleyebilmesi ve değerlendirebilmesidir. Hiç kuşkusuz bu bilişsel süreçler bireyin önceki bilgi birikimi ile duyuşsal hazırbulunuşluğundan etkilenmekte ve böylelikle okuma becerisine temel teşkil etmektedir. Bu bakımdan tanımlar arasında fark görülmemektedir. Günümüzde ana dili ve yabancı dil öğretiminde okuma becerisinde beklenen baĢarı, bireyin yazınsal metinde ihtiyaç duyduğu bilgiyi bulması, ana fikri bulup metni özetleyebilmesi ve okuma sürecini bilinçli bir şekilde sürdürebilmesidir. Goodman’a (1967) göre de iyi bir okur, yazınsal metinde bulunan pek çok bilgi yığını içinden önemli olanlara dikkat etmeli, önceki bilgilerini kullanarak metinle ilgili tahminlerde bulunmalı ve iyi  bir anlama için stratejileri  kullanmalıdır.


Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Loading...

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...