• Yabancılara Türkçe Öğretimi
 • Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Başarılarına Etki Eden Nedenler Ve Bu Nedenler Arasında Teknolojinin Yeri

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Başarılarına Etki Eden Nedenler Ve Bu Nedenler Arasında Teknolojinin Yeri

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Son yıllarda Türkiye'deki üniversitelerin sayılarının ve eğitim kalitesinin gözle görülür derecede artmasıyla beraber, üniversitelerimizde eğitim gören yabancı öğrenci sayısında da ciddi oranda bir artış gözlenmiştir. Ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrenciler üniversitelerin bünyesinde bulunan Türkçe Ögretimi Uygulama ve Arastirma Merkezlerinde (TÖMER) Türkçe eğitimi almaktadırlar. Bu çalışma Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi TÖMER ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi TÖMER dil kurslarında Türkçe öğrenen ve kendisini başarılı gören öğrencilein başarılarına etki eden nedenleri ve özellikle teknolojinin bu nedenler arasındaki yerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamasında 15 yabancı uyruklu öğrencimizle 3 farklı grupta odak grup görüşmesi yapılmış, başarılarına etki eden nedenler üzerinde konuşulmuştur. Daha sonra bu görüşmelerden elde edilen verilerle bir anket oluşturulmuş ve bu anket toplam 143 öğrenciye uygulanmıştır. Uygulanan anketler SPSS veri analizi programı yardımıyla analiz edildiğinde katılımcıların başarılarını etkileyen faktörler olarak «ilgi», «gelecek planları», «öğrenme stratejileri» ve «çaba gibi «içsel» boyuttaki faktörleri ileri sürdükleri görülmüştür. Başarıyı getiren faktörler arasında «teknoloji kullanımı» kendisine son sıralarda yer bulabilmiştir.

Atıf teorisi farklı araştırmacılar tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. Heider (1958) bir olayı sebepleriyle ilişkilendirme olarak, Weiner (1974) bireylerin başarı ve başarısızlıklarını atfettikleri nedenler olarak, Harvey vd. (2009) ise belirli bir olayın neden meydana geldiğini ve sebepsel durumları olarak tanımlamışlardır.

Alderman (2004) atıf sürecinin insanların her gün başvurduğu bir olay olduğunu belirtir. Atıf teorisinin bilişsel bir teori olduğunu, kişilerin meydana gelen olayların sebepleri hakkındaki inanışları ve bu inanışların kişinin davranışlarını ve beklentilerini nasıl etkilediğini ele aldığını belirtir.

Nedensel Atıf Faktörleri ve Atıf Boyutları:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Weiner (1974) kişilerin, başarı ve başarısızlık durumlarında en çok şu dört nedensel faktöre atıfta bulunduklarını belirtir:

 1. Yetenek
 2. Çaba
 3. Ödevin/işin zorluğu (T ask difficulty)
 4. Şans
 5. Yetenek faktörü: Tekrarlanmış başarı veya başarısızlık kişinin yeteneğini veya yeteneksizliğini gösterir. Örneğin; yüksek notlar öğrencinin zeki olduğunun göstergesi olarak kabul edilir.
 6. Çaba faktörü: Bir amaca ulaşabilmek için ne kadar çok çalıştığımızın göstergesidir. Genel bir kanı olarak başarılı olan insanların, başarısız olan insanlara göre daha çok çaba harcadığı kabul edilir.
 7. Ödevin/işin zorluğu faktörü: Ödevin/işin ne kadar zor veya kolay olduğu hakkındaki inanışımızdır.
 8. Şans faktörü: Bir sonuç üzerindeki kişinin kontrolünün bulunmayışı olarak tanımlanabilir.
 9. Nedenselliğin Kaynağı (The Locus of Causality Dimension)
 10. Devamlılık/Kalıcılık (The Stability Dimension)
 11. Kontrol Edilebilirlik (The Controllability Dimension) 
  1. Devamlılık Boyutu: İkinci boyut başarı veya başarısızlığa yapılan nedensel atıfların kalıcı/değişmezveya geçici/değişkendeğişir veya değişmez olduğunu belirtir.
  2. Kontrol Edilebilirlik Boyutu: Üçüncü boyut olan kontrol edilebilirlik boyutu başarı ve başarısızlığa atfedilen nedenlerin kişi tarafından kontrol edilebilirveya kontrol edilemez
  3. başarılarına etki eden nedenleri, ve özellikle
  4. teknolojinin kullanımının başarıya etki ettiği düşünülen nedensel faktörler arasındaki yerini, araştırmak amacıyla yapılmıştır.
   1. 1.Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrenciler başarılarını hangi faktörlere atfediyorlar?
   2. 2.Teknoloji kullanımının bu faktörler arasındaki yeri nedir?

Bu nedensel atıf faktörlerini kısaca tanımlamamız gerekirse (Weiner, 1974):

Weiner'in (1974, 1979) atıf teorisine göre kişilerin başarı ve başarısızlıklarına yaptıkları nedensel atıflar üç boyuta göre sınıflandırılabilir. Bu üç boyut:

 Devamını okumak için tıklayınız…

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...