sayı

Kesir Sayı Sıfatları

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Tanım: İsimlerin parçalarını bildiren sıfatlardır.

1/3                   Üçte bir                        (Bir bölü üç)

2/8                   Sekizde iki                   (İki bölü sekiz)

1/2                   Yarım                           (Bir bölü iki)

1/4                   Çeyrek                         (Bir bölü dört)

5/5                   Tam                             (Beş bölü beş)

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

 

Not: Aşağıdaki kullanımlara dikkat ediniz. 

% 80                80/100                          Yüzde seksen

Sınıfın yüzde sekseni sınavı kazandı.

%50                 50/100                          Yüzde elli

Ülke insanların yüzde ellisi üniversiteyi bitirmiş.

Sıra Sayı Sıfatları

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Tanım: Nesnelerin sırasını ve derecesini belirten kelimelere Sıra sayı sıfatları denir.  Sonu sessizle biten kelimeye –ıncı, –inci, –uncu, –üncü sonu sesliyle biten kelimeye –ncı, –nci, –ncu, –ncü eki getirilir.

Kullanımı: Önüne geldikleri kelimelerin sırasını bildirir.

İkinci sınavda birinci oldu.

Evimiz beşinci kattadır.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Dördüncü ay Nisan ayıdır.

Ahmet Bey üçüncü odadadır.

Not: Sıra sayı sıfatlarından sonra gelen kelimeler çoğul eki alabilirler.

Üçüncüsınıflar dışarı çıksın.

Üleştirme Sayı Sıfatı

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Tanım:Bir bölme, bir ayırma, bir paylaştırma, bir dağıtma ifade eden sıfatlara üleştirme sayı sıfatları denir. Asıl sayı sıfatlarına -ar, -er eki getirilerek yapılır. Sonu sessizle biten kelimeye -ar, -er sonu sesliyle biten kelimeye -şar, -şer eki getirilir.

 

İkişer saat nöbet tutacağız.

Her sınıf birer takım oluştursun.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Herkese ikişer elma düştü.

Not: Üleştirme sayı sıfatları ikilemeler halinde de kullanılır.

Bütün öğrenciler ikişer ikişer sıra olsun.

Üçer üçer buraya gelin.

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...