kulübünün

Türkçe Kulübünün Amaçları ve Planı

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
NİÇİN KULÜPLER?

Gelişen ve değişen dünya da yeni bir insan tipine ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni insan tipi her yönüyle kendini gerçekleştirmiş,yetenek ve ilgilerinin farkında vatanına ve milletine bağlı bir insan tipidir. Yapılan araştırmalar okulda derslerde öğrenilen bilgilerin daha okulda iken unutulduğunu göstermiştir. Dolayısıyla derslerin insanı hayata  hazırladığı varsayımı sağlam temellere dayanmamaktadır. İnsanın kendi yetenek ilgi ve değerlerine uygun bir alanda faaliyet göstermesi kişiyi hayata daha iyi hazırlamaktadır. Bu yönüyle kulüpler  bireylerin yetenek ilgi ve değerlerini ortaya çıkaracak ve yeni insan tipine uygun bireyler yetiştirmeye yardımcı olacaktır.

KULÜP ÇALIŞMALARININ AMAÇLARI

.............. Okullarındaki Kulüp faaliyetlerinin genel amacı,..............Bilim Bakanlığının genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak, öğrencilerin devlet bilim siyasetine bağlı,................olmanın gururunu duyan vatan ve milletini seven, milli, ahlaki, ve insani değerlere sahip, demokrasi ilkelerini benimsemiş, yapıcı, hür ve ilmi düşünce ve sorumluluk duygusuna sahip kişiler olarak yetişmelerine, milli ve sosyal hayata  etkin bir şekilde katılabilmelerine yardımcı olmak için öğrencilere:

ü  Kendilerini anlayabilme, yeteneklerini geliştirebilme ve toplum yararına kullanabilme

ü  Planlı çalışma alışkanlığı kazanabilme

ü  Ferdi girişimde bulunup bunu başarı ile sürdürebilme

ü  Yeni durum ve ortamlara uyum sağlayabilme

ü  Kendine ve başkalarına güvenebilme

ü  Boş zamanlarını yararlı bir şekilde değerlendirebilme

ü  Başkalarını istek ve dikkatle dinleyebilme

ü  Kendi görüşlerini başkalarına etkili bir şekilde anlatabilme

ü  Farklı görüş, anlayış ve çalışmaları hoşgörüyle karşılayabilme

ü  Sosyal ilişkilerinde anlayışlı, saygılı ve ölçülü olabilme

ü  Grupça verilen görevleri tamamlamak için istekli çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme

ü  Kendi okulumuz dışındaki okulların öğrencileri ile diyalog kurabilme

ü  Devlet yetkilileri ve Velilerle diyalogu sağlama

ü  Ferdi ve guruplar halinde çevresindeki sorunlarla ilgilenebilme , bunları çözücü  fikirler geliştirebilme davranışlarını kazanmaya katkıda bulunmaktır.

KULÜP ÇALIŞMALARININ TEMEL İLKELERİ

ü  Kulüp çalışmaları tüm öğrencilere açıktır.

ü  Kulüp çalışmaları gönüllülük esasına dayanır.

ü  Öğrencilerin okul hayatına mümkün olduğu kadar geniş ölçüde katılmaları ve kendilerini yönetmeye çalışmaları esastır.

ü  Kulüp çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde öğrencilerin özellikleri  ilgi, yetenek ve ihtiyaçları  ile çevrenin imkan ve şartları göz önünde bulundurulmalıdır.

ü  Kulüp çalışmalarının yürütülmesi için belli süre ayrılır. Bu süre öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirecek şekilde olur.

ü  Genel müdürlük tarafından bir genel mesul belirlenir.

ü  Okul İçi kulüpler ile ilgili komisyon oluşturulur

ü  Her kulüp için uygun rehber öğretmen tespit edilir.

ü  Okul kulüp mesulleri ile genel kulüp mesulü belirli aralıklarla toplantı yapar.

ü  Her kulüp değişik dönemlerde faaliyetler yapar

ü  İnternette bir web sayfası oluşturulup yeni çalışmalar buraya eklenir.

KULÜP REHBER ÖĞRETMENİNİN GÖREVLERİ

ü  Kulüp genel kurulunu toplamak

ü  Genel kurulun çalışmalarını izlemek

ü  Yıllık çalışma programının hazırlanmasına rehberlik etmek

ü  Yıllık programda belirtilen faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak

ü  Kulüple ilgili gelir ve giderleri belirlemek

ü  Yıl sonu çalışma raporunu kurula sunmak

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

TÜRKÇE KULÜBÜNÜN AMAÇLARI

1. Değişik aktivitelerle Türkçe dersinin sevdirilmesi;

2. Türkçe dersinin her zaman güncel olmasını sağlamak;

3. Zayıf olan öğrencilerin yetişmelerini sağlamak;

4. Görsel ve işitsel araçlardan faydalanarak ders dışında öğrencilerin farklı sesler duymalarını sağlamak;

5. Türkçe kulübüne katılan öğrencilere pratik yapma imkanı sağlamak;

6. Türkçe şarkı, şiir, tiyatro öğretmek;

7. Sınıflar arasında bilgi yarışmaları düzenleyerek Türkçeye karşı ilgi uyandırmak;

8. Türkçe olimpiyat öğrencilerini yetiştirmek;

9. Bilim fuarında Türkçe için stant hazırlamak;

10. Sınıflar arası kompozisyon, şiir ve şarkı yarışmaları ile Türk Dilinin sevdirilmesi ve öğrencilerin Türkçelerinin geliştirilmesi;

11. Türkçenin reklamını yapmak;

TÜRKÇE KULÜBÜNÜN YAPILANMASI

ü  Okul Gazetesi: Her çeyrek gazete çıkarmak

ü  Duvar gazeteleri. Duvar gazetesi çalışmaları

ü  Kütüphane sorumluları. Kitap ve CD dağıtımı  ve kitap okuma kampanyasının takibi.

ü  Sosyal faaliyetler. Yarışmalar, film ve Türkçe haftası .

1. Bilgi yarışmaları

2. Dilset yarışmaları

3. Türkçe yarışmaları

4. Gazeteler

2005-2006 ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE KULÜBÜ YILLIK FAALİYET  PLANI

Eylül:

 1. 1. Kulüp üyelerinin seçimi
 2. 2. Olimpiyat öğrencilerinin seçilmesi ve olimpiyat çalışmalarını n başlatılması
 3. 3. Hazırlıklar arasında proje yarışması

Ekim:

 1. 1. Türkçeden başarısız öğrencilere ek ders programının düzenlenmesi.
 2. 2. Kitap okuma kampanyasının başlatılması.
  1. 3. Öğretmenler Günü’yle ilgili etkinlikler ( Şiir ve kompozisyon yarışması)
  2. 4. Kelime yarışması

Not: Çeyrek tatilinde olimpiyat çalışması

Kasım:

 1. 1. Dil Fuarına projeler hazırlanması
 2. 2. Resimlendirilmiş metinlerin okunması
  1. 3. Türkçe film gösterimi
  2. 4. Olimpiyat sınavı

Aralık:

 1. 1. Tersten yazı yazma
 2. 2. Kelime yarışması
  1. 3. Bilgi yarışmaları
  2. 4. İsim Şehir Oyunu
  3. 5. Olimpiyat sınavı

Not: Çeyrek tatilinde olimpiyat çalışması

Ocak:

 1. 1. Dil gecesi2. Olimpiyat sınavı
  1. Folklor
  2. Şarkı yarışması
  3. Şiir yarışması
   1. Tiyatro

Şubat:

 1. 1. Olimpiyat sınavı

Mart:

 1. 1. Sınıflar arası her çeyrek düzenlemek üzere konuları çeyreğin gündemine uygun olmak koşuluyla sınıflar arası en güzel gazete yarışmasının düzenlemek.
 2. 2. Adres Tarifi
 3. 3. Şifreli yazı yazma
 4. 4. Kelime yarışması
  1. 5. Olimpiyat sınavı

Not: Çeyrek tatilinde olimpiyat çalışması

Nisan:

 1. 1. Türkçe olimpiyatı
 2. 2. Şiir Gecesi
 3. 3. Kim 500 milyar ister
 4. 4. Bir kelime bir işlem
 5. 5. Ortak değerlerimiz

Mayıs:

 1. 1. Ülke bul ve Ülke bilgisi
 2. 2. Bilmeceler ve Yanıltmacalar
 3. 3. Takvim ve Türklerin kullandıkları alfabeler
 4. 4. Kelime yarışması

TÜRKÇE KULÜBÜ

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...