kiplik

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenler İçin Kiplik Öğretimi Üzerine Materyal Geliştirme

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

      Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler İçin kiplik öğretimi üzerine İşlevsel materyal geliştirmeyi amaçladığımız bu çalışma aşağıdaki sorulara yanıt aramaktadır:

       Yabancı  dil  olarak Türkçe öğrenen  öğrencilere Türkçe kiplik belirticileri{-Abil} ve {-mAlI}   öğretilirken kullanılacak işlevsel materyal nasıl olmalıdır?

 i) iletişimsel yaklaşımın Türkçe kiplik belirticileri {-Abil} ve {-mAlI} öğretimine yönelik işlevsel materyal geliştirilmesindeki rolü nedir?

ii)göreve dayalı yaklaşımın Türkçe kiplik belirticileri {-Abil} ve {-mAlI} öğretimine yönelik işlevsel materyal geliştirilmesindeki rolü nedir?

iii)bilgisayar destekli öğretim tekniğinin Türkçe kiplik belirticileri {-Abil} ve {-mAlI} öğretimine yönelik işlevsel materyal geliştirilmesindeki rolü nedir?

 Çalışmada dil öğretimine işlevsel yaklaşımlar, dilbilgisi öğretimine yaklaşımlar, yabancı dil öğretim teknikleri ve yabancı dil öğretiminde kullanılan materyal örnekleri incelenerek, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanabilecek işlevsel materyal örnekleri tasarlanmıştır.

 İşlevsel materyal geliştirme hedeflenen bu çalışmada, örnek ders materyalleri dilsel işlevselliğin yanı sıra, hem öğretmen hem de öğrenci için kullanım kolaylığı sağlaması ve herkesin kolaylıkla ulaşıp bireysel öğrenmeler ve tekrarlarda yararlanabilmesi için, bilgisayar destekli öğretim tekniği ile bilgisayar ortamında geliştirilmiştir.

1.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

 

      Bu çalışmada, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler için kiplik öğretimi üzerine işlevsel materyal geliştirme amaçlanmıştır. İkinci dil öğretiminde iletişimsel yaklaşımlar bölümünde iletişimsel yaklaşım ve göreve dayalı yaklaşım ele alınmış, yabancı dil öğretim teknikleri incelenerek bilgisayar destekli öğretim tekniğiyle hazırlanacak materyalin işlevselliği artırabileceği öngörülmüştür.

      Dilbilgisi ve dilbilgisi öğretiminin temel birimleri üzerinde durularak, hazırlanacak materyalde biçim-anlam-kullanım boyutları temel alınmıştır. Dilbilgisi öğretiminde kullanılan materyal türlerine değinilerek, dilbilgisi öğretimine ürün, süreç ve beceri olarak yaklaşımlarda bu materyallerin nasıl kullanıldığı açıklanmıştır. Çalışmada ortaya konacak materyalin konusu olan "kiplik" incelenerek ders materyalinin Türkçede {-Abil} ve {-mAlI} kiplik belirticilerinin öğretimine yönelik olacağı belirlenmiştir.

 

      Materyal geliştirme sürecinde, materyal geliştirme ilkelerinden yararlanılarak, bilgisayar destekli öğretim tekniği doğrultusunda Microsoft Powerpoint programıyla {-Abil} ve {-mAlI} öğretimine yönelik iki ayrı sunu hazırlanmıştır.Bu sunular, öğretmenin sınıf içinde etkin olarak kullanabileceği sunular olduğu gibi, alıştırmalar bölümünde Microsoft Powerpoint programının sağladığı komutlar ve köprülerle yerleştirilen uygun yönergeler de söz konusu sunuları öğrencinin bireysel çalışma ya da tekrarlarında da kolaylıkla kullanabileceği işlevsel bir konuma getirmiştir.Hazırlanan sunularla ders işlenirken, öğretmenin uygulamasının yararlı olacağı düşünülen örnek etkinlikler de sunulmuştur.

Devamını okumak için tıklayınız...

 

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...