işitsel

Yabancı Dil Öğretiminde Görsel ve İşitsel Araçlar

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

A) Görsel Araçlar

 1. Kitaplar
  1. Ders kitabı:
  2. Öğretmen kitabı
  3. Alıştırma kitabı
 1. Yazı tahtaları
  1. Kara tahta
  2. Pazen tahta
  3. Manyetik tahta
  4. Bülten tahtası
 1. Resimler
  1. Düz resimler
  2. Çizgi resimleri
  3. Flaş kortlar
  4. Figürinler
  5. Duvar resimleri
  6. Levhalar
  7. Afişler
 1. Gerçek eşyalar ve modeller
 2. Projektörler ve grafikler
  1. Opak projektörü
  2. Tepegöz ve tepegöz saydamı
  3. Slayt projektörü ve slaytlar
  4. Film şeridi projektörü ve film şeritleri

B) İşitsel Araçlar

 1. Radyo
 2. Pikap ve plaklar
 3. Teyp ve ses bantları

C) Görsel İşitsel Araçlar

 1. Film makinesi ve hareketli filmler
 2. Kapalı devre televizyon
 3. Video
 4. Bilgisayarlı video

Yabancı dil öğretiminde de öğrencilerin öğrendikleri dili daha çok hatırlayabilmeleri için sınıf içinde çok ortamlı (multi-media) öğretme durumunun düzenlenmesi önemli görülmektedir. Eğitimde uzun süre çok ortamlı öğretimin temelini öğretmen ve ders kitabı oluşturmuştur. Bugün ise çağdaş teknoloji olanaklarından eğitimde yararlanılması nedeniyle öğretmen-ders kitabı ilişkisinin yanı sıra değişik kaynaklar sınıf içindeki çok ortamlı öğretimin sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Bu kaynaklar genelde göze ve kulağa hitap eden görsel-işitsel araçlar olmaktadır. Sınıf içinde ne kadar çok bu araçlara yer verilirse öğrencilerin güdülenme düzeylerinin de o kadar çok artığı belirtilmektedir.

 Yukarıda belirtilen araçlardan en uygun görülenler öğretmen tarafından önceden tespit edilmeli ve sınıf ortamında uygulanmalıdır.

 Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı orta dereceli okullarda yabancı dil derslerinde kullanılmak üzere üretilen görsel ve işitsel araçlar çizelge 1’de gösterilmiştir. Bu araç ve gereçlerin dağıtımı her il merkezinde bulunan Eğitim Araçları İl Merkezi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

 Yabancı dil öğretiminde sınıf içinde kullanılması planlanan en basit bir resimden en gelişmiş iyi hazırlanmış video programlarına kadar sayısız araç, öğretimin daha iyi ve etkili olabilmesi için hazırlandığı unutulmamalıdır. Ne bilgisayar ne de video gibi teknolojik üstünlüğü olan araçlar sınıf içinde öğretmenin yerini alamazlar, ancak öğretmene yardımcı olabilirler.

Araçlara dayalı olarak yapılan öğretimin yararları aşağıdaki gibidir.

 1. Öğrencilerin güdülenme düzeyleri artar.
 2. Öğrenmeyi somutlaştırır.
 3. Öğretme, öğrenme sürecine çeşitlilik ve değişiklik katar.
 4. Verbalizmi önler yani sözden ekonomi sağlar ve zamanı daha iyi değerlendirmeyi sağlar.
 5. Öğrenilecek konular üzerinde daha etkili alıştırma ve pratik yapmayı sağlar.

Bu yaralarına karşın ortaya çıkan olası sakıncalarda şunalar olabilir.

 1. Öğrencilerin düşünmelerini azaltabilir.
 2. Kimi durumlarda dili daha çok kullanmayı gerektirmeye bilir.
 3. Temini pahalı, sürekli taşıması zahmetli olabilir.
 4. İstenilen her araç anında etkili bir şekilde kullanmak için gerekli zaman ve hazırlık yeterli olmayabilir.

Yabancı dil sınıflarında kullanılan araçların özellikleri kısaca aşağıda verilmiştir.

Çizelge 1: YABANCI DİL ÖĞRETİMİNİ GELİŞTİRME MERKESİNCE HAZIRLATILAN MALZEMELERE (*)

DİLLER

İNGİLİZCE

FRANSIZCA

ALMANCA

SINIFLAR

ARAÇLAR

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

ÖĞRETMEN KİTABI

+

+

+

+

+

B

+

+

+

+

+

+

+

+

+

H

+

-

-

-

-

-

-

-

72

36

-

-

16

-

-

3

17

10

-

-

-

-

3

6

12

-

5

5

5

-

-

-

+

+

+

+

H

H

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

12

9

20

-

-

-

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

6

6

-

-

-

-

+

+

+

+

+

H

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

-

-

ÖĞRENCİ KİTABI

ALIŞTIRMA KİTABI

TEST KİTABI

FLAŞKART

FİGÜRİN

DUVAR RESMİ

SABİT FİLM

SES BANDI

HABERLEŞME BÜLTENİ

NEWS-LETTER: 3 sayı

RECONTRE : 5 sayı

BRIEFAUS ANKARA: (H)

Kısaltmalar: (+) Öğretimde / (B) Baskıda / (H) Hazırlanıyor / (-) Olmayacak

(*) Kaynak: L.Yalçınkaya, Milli Eğitim. 1982, Sayı:59, Sayfa 75’den alınmıştır.

 1. A) Görsel Araçlar
 2. Kitaplar
  1. Ders kitabı: Yabancı dil öğretiminde en çok kullanılan görsel araçlar sınıfta her öğrencinin kullandığı ders kitabıdır.
  2. Öğretmen kitabı: Daha çok öğretmene dersi nasıl işleyeceği konusunda hazır bilgiler veren bir başvuru kitabıdır.
  3. Alıştırma kitabı: Öğrencilerin hem sınıfta hem de evde kullanabilecekleri kaynak bir kitaptır
 1. Yazı Tahtaları
  1. Kara tahta: Geleneksel sınıf ortamında her öğretmenin en çok kullandığı araçtır. Kara tahta üzerine renkli tebeşirle çizilen şekil, resim ve diyagramlar öğretmeyi somutlaştırmak için çok sık kullanılan görsel öğretme yoludur.
  2. Pazen tahta: Bir tabaka karton ya da aynı büyüklükte bir tahta üzerine pazen ya da tüylü bir kumaş geçirilerek yapılır. Figürünlerin kullanımı için gerekli görsel bir araçtır.
  3. Manyetik tahta: Manyetik tahta ya da mıknatıslı tahta yabancı dil sınıflarında da kullanılmaya başlanmıştır. Kullanılacak resimlerin arkasına mıknatıs takılır. Bu mıknatısla resimler manyetik tahtada düşmeden durabilmekte ve çalışmalar bu resimlerden yararlanılarak yapılmaktadır.
  4. Bülten tahtası: Gerek sınıf içinde gerekse sınıf dışında okuldaki genel duyuru için kullanılır.
 1. Resimler

Yabancı dil derslerinde en çok kullanılan görsel araçlar resimlerdir. En ucuz der araçları olduğu gibi öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanması ve kolayca temin edilmesi olasıdır.

 1. Düz resimler: Fotoğraf makinesiyle çekilmiş resimler, gazete, mecmua, kitap gibi basılı materyallerde yayımlanmış resimler, posterler, çoğaltılmış resimler bu gruba girer.
 2. Çizgi resimler: Bir kişiyi, objeyi ya da bir olayı basit çizgilerle anlatan resimlerdir. Kara tahtaya kolayca çizilebileceği gibi önceden kağıda çizilerek sınıfta kullanmakta olasıdır.
 3. Floş kartlar: Bir kişiyi, objeyi ya da bir olayı sıra ile gösteren ufak tablolardan oluşan resimler dizisidir.
 4. Figürünler: Bir kişi ya da obje figürünün kenarlarından keserek elde edilen resme figürün denilmektedir.
 5. Duvar resimleri: Belli bir amaç için hazırlanmış resimleri daha büyük boyutlarıyla görüntülemek için hazırlanmış ve duvara asılan büyük tablo halindeki resimlerdir.
 6. Levhalar: Kalın bir karton üzerine yazı ve resimlerin birlikte görüntülenmesidir.
 7. Afişler: afişlerde levhalar gibi hazırlanmakta daha çok reklam amaç ağırlık kazanmaktadır.
 1. Gerçek Eşyalar ve Modeller

Yabancı dil sınavlarında özellikle başlangıç düzeyinde gerçek eşyalardan (real-objects) yaralanmak olasıdır. Bunlar sınıf içindeki eşyalar (class-room objects) olabileceği gibi, meyveler, biletler ve menüler gibi taşınması ve sınıfa getirilmesi kolay olan eşyalar olabilir.

 1. Projektörler ve Grafikler
  1. Opak projektörü: Fotoğraf, resim, kitap sayfası gibi şeffaf olamayan materyalleri ekrana yansıtmaya yarayan araca denir.
  2. Tepegöz: Tepegöz saydam olarak bilinen şeffaf levhaları ekrana yansıtmaya yarayan araca tepegöz denir.
  3. Slayt projektörü: Slaytların ekrana yansıtılmasını yarayan araca denilir.
  4. Film şeridi projektörü: Film şeritlerinin ekrana yansıtılmasına yarayan araca denilir.
 1. İşitsel Araçlar

Yabancı dil öğretiminde kullanılan işitsel araçlar ve özellikleri aşağıda tanıtılmıştır.

 1. Radyo

Kulağa hitap eden ve büyük insan kitlelerini etkileyen bir iletişim aracıdır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yabancı dil dersleri için hazırlanmış programlar mevcut olmakta ve okul radyosu saatinde yayınlanmaktadır. Ancak yayın saatleri ders saatlerine denk düşmediği için radyo programlarından yaygın bir şekilde yararlanılmadığı gözlenmektedir.

 1. Pikap ve Plaklar

Bu işitsel araçlar son yıllarda teyp ve kaset çalarların yaygın olarak kullanılmasıyla önemini kaybetmişlerdir.

 1. Teyp ve Ses Bantları

Yabancı dil öğretiminde plaklardan daha yararlı ve kullanışlı araçlardır. Öğrencilerin kendi konuşmalarını kendilerinin dinleyip değerlendirilmesini sağlar. Genel olayları, radyo ve televizyon programlarını kaydetmede sonra sınıfta öğrencilere dinletme olanağını verir. Son yıllarda geliştirilen yabancı dil öğretimine yönelik kasetlerle bireysel dil öğretimini sağlar. Kaydedilmiş seslerin istenmeyen kısımlarının silinmesi, düzeltilmesi ya da yerine başka kayıtların yapılması olasıdır. Bu nedenle plaktan daha kullanışlı ve daha ucuz bir ders aracıdır.

 Teyplerin, dil laboratuarlarında kullanılması dil öğretiminde dinleme, taklit etme ve tekrar yapma açısından önem taşımaktadır. Dil laboratuarları öğrencilere bu olanağı vermektedir.

 Kalabalık yabancı dil sınıflarında her öğrencinin duyduğunu tekrarlaması ve yaptığı tekrar hatalarını düzeltebilmesi olası görülmediğinden bu tür mekanik alıştırmalar için dil laboratuarlarında yararlı olmaktadır. Diğer yararları da şöyle sıralanabilir.

 1. Öğrenci, amaç dili anadil olarak konuşan birinde duyma olanağına sahiptir.
 2. Bu sesi, kendisi ve öğretmeni istediğinde, her zaman dinleyebilir.
 3. Banda alınmış ses değişmesi bir model olarak her zaman kullanılabilir.
 4. Öğrenci çok değişik kişileri dinleyebilir. Kadın- erkek- çocuk sesleri gibi.
 5. Öğrenciyi, çevrenin stresli havasından ve arkadaşlarının karşısında hata yapma korkusundan kurtarır.
 6. Sınıfta olduğu gibi sıra beklemeden, duyduğu yabancı sesi her duyuşta tekrarlayabilir.
 1. Görsel ve İşitsel Araçlar
 2. Film Makinesi ve Hareketli Filmler: Film makinesi, hareketli ve sesli görüntü ve yansıtıcı makineye film makinesi denir.

Filmler, dilin kültürle olan ilişkilerini en iyi şekilde ortaya koyan araçlardır. Öğrenciye, amaç dilin konuşulduğu ülkeyi, insanlarını, yaşayışlarını tümüyle kültürel ortamını bir bütünlük içinde sunar.

 1. Kapalı Devre Televizyon: Kapalı devre televizyon, kablo ya da mikro dalga bağlantısı yoluyla bir video ya da bir stüdyodan doğrudan doğruya sınıftaki izleyiciye gönderilen yayın anlamında kullanılmaktadır.

Kapalı devre televizyon yayınlarından öğretimde yararlanmasının en önemli nedenlerinden birisi çok sayıda sınıfı olan bir okulda aynı dersi aynı anda tüm sınıfların izleme olanağı bulunmasından kaynaklanmaktadır.

 Kapalı devre televizyonla yapılan eğitimin potansiyeli geniş olduğundan özellikle üniversitelerde, hastanelerde ve halk eğitiminde etkili bir şekilde kullanılabilir.

 1. Video: video ile yabancı dil öğretimi uygulamalarına özellikle son yıllarda ülkemizde de ayrı bir önem verilmektedir. Bu nedenle konu video ile yabancı dil öğretimi başlığı altında daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Video İle Yabancı Dil Öğretimi

Video, ses ve görüntüyü manyetik bir bant üzerine kayıt etmeye yarayan ve görüntüleri siyah beyaz ya da renkli olarak gösterebilme olanağı olan bir araçtır.

Son yıllarda, ders kitapları, kasetçalar teyp ve dil laboratuarlarının yanı sıra bir görsel-işitsel araç olan video, eğitimde yerini almıştır. Videonun mevcut eğitim araçlarına getirdiği yenilik görüntü ve sesin aynı anda öğrenciye verilmesidir. Video ile yapılan eğitim hem göze hem de kulağa hitap eder. Video kendi başına kullanıldığı gibi eğitimde kullanılan diğer araçlarla bir arada da kullanılabilir.

Video, hem bir bilgi deposu hem de iyi bir gösteri aracıdır. Gerçek hayatın sınıfta en iyi bir şekilde sergilenmesini sağlar. Özellikle öğrenilen dilin iletişim  görüntüsü video filmleriyle öğrencilere somut ve canlı bir şekilde verilebilir.

Video İle Yapılan Yabancı Dil Öğretiminin Yararları

 1. Video ile gerçek hayattaki dil kullanımını en iyi şekilde gösterir ve örnekler. Son yıllarda yabancı dil öğretiminde en geçerli yaklaşım iletişimsel yaklaşım olduğu vurgulanmaktadır. Bu yaklaşıma göre yabancı dil eğitiminde hedef, öğrencinin o dili kullanan toplum içinde toplumun diğer bireyleriyle kolayca iletişim kurabilmesini sağlamaktadır.
 2. Video ile yapılan eğitim sayesinde öğretilenler pekiştirilir ve daha önce öğrenilenler pekiştirilir ve daha önce öğrenilenler özetlenir.
 3. Video hem dinleme, hem görme, hem de gördüğünden anlam çıkarma becerilerini geliştirir. Aynı zamanda öğrencinin yaratıcılık gücünün gelişmesini de sağlar.
 4. Video ile yapılan yabancı dil eğitimi, ilgi çekici, sürükleyici, öğrenmeyi teşvik edici ve öğrenciyi etkinliklere yönelticidir. Yabancı dil eğitiminde beş on dakikalık bir video filmi bir saatlik derse bedel görülmektedir.
 5. Öğrenciyi video sayesinde öğrendiği yabancı dilin işlevlerini canlı ve etkin gördüğü için uzun süre kalıcı izli bilgi edinir.
 6. Video filmi sayesinde yabancı bir ülkenin dilini öğrenirken o ülkenin kültürü, teknolojisi, tarihi ve günlük yaşantısı hakkında da bilgi sahibi olur.

Bilgisayarlı Video

Video ve bilgisayarın bir araya getirilmiş ve en gelişmiş olanıdır. Görsel ve işitsel bir yabancı dil öğretim aracı olan videonun bir bilgisayar ile kontrol edilerek iletişimci bir araç ortaya çıkmıştır.

Ana hatları ile sistemin çalışması şu şekilde olmaktadır:

 1. Öğrencinin kullanımında bir bilgisayar, bir video gösterisi (VCR), bir monitör (hem video hem de bilgisayar görüntülerini verebilecek nitelikte), gerekli görüntülerin kaydedilmiş olduğu video bandı ve tüm komutların yüklendiği ve sistemi kontrol eden yazılımın (software) kaydedildiği bir disket bulunmaktadır.
 2. Disket üzerine yüklü programın çalıştırılması ile monitörün ekranına o ünitede öğretilecek konuların başlıkları, ana hatları ve bazı açıklamalar peş peşe görüntülenir. Hatta bu noktada öğrenci başlıklardan giderek bildiği konutları atlayarak öğrenmek istediği konuyu seçebilir.
 3. Konunun seçilmesinden sonra bilgisayardaki yazılıma göre video bandındaki ilgili olay ve olaylar ekrana verilir.
 4. Olayın bitiminde bilgisayar tekrar devreye girerek videodan gösterilen olayla ilgili çoktan seçmeli soruları cevaplandırmak üzere ekrana verir. Konuları okuyan öğrenci doğru yanıtı bilgisayar klavyesinden girer. Yanıtın yanlış olması durumunda monitörün ekranına cevabın yanlış olduğu ve tekrar yanıtlaması gerektiği yazısı çıkar. Öğrenci doğru yanıtı bulana kadar bu işleme devam eder. Öğrencinin doğru yanıtı bulması ile bir sonraki soruya geçilir.
 5. Soruların yanıtlanması sırasında öğrenciye doğru yanıtı bulmasında yardımcı olmak üzere videodaki olayın gerekli bölümleri tekrar gösterilir.
 6. Tüm soruların doğru yanıtlanmasından sonra öğretilecek bir başka konu ile ilgili olayın videodan gösterimine başlanır.
 7. Öğrenci tüm bu çalışma sırasında yardımcı ekranları (helpscreen) çağırarak konu ile ilgili ek bilgiler alabilir.

Böyle bir sistemin çalışabilmesi için öncelikle çok iyi hazırlanmış bir yazılım paketinin ve bu konuda çalışabilen bir yabancı dil öğretiminin olması gerekmektedir. Öğretilecek konuların tüm ayrıntıları düşünülerek bilgisayara yüklenmekte, hangi noktalarda hangi olayların gösterileceği, hangi soruların sorulacağı, hangi açıklamaların yapılacağı tek tek planlanarak düzenlenmelidir. Bu tür yazılımlar ancak çok gelişmiş ülkelerde az sayıda üniversite ve yazılım şirketleri tarafından geliştirildikleri için oldukça pahalı olmaktadır.

 Öte yandan bu tür bir öğretim aracının bir kez hazırlaması sonunda gerek disket üzerindeki yazılım gerekse video bandı üzerindeki kayıtlar kolay bir şekilde kopyalanması olası görülmektedir.

 Bilgisayarlı video sayesinde bir dilin kültürünü öğretmek de kolaylaştırmaktadır. Yakın gelecekte bilgisayarlı videoların yabancı dil öğretiminde etkili bir şekilde kullanılmasına geçileceği söylenebilir.

Bekir  KABADAYI

Ankara-2001

KAYNAKÇA

Yabancı dil öğretimi, Özcan DEMİREL, USEM Yayınları-6

Orta öğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve sorunları, Türk Eğitim Derneği Yayınları.

Yabancılara Görsel Ve İşitsel Araçlarla Türkçe Kelime Öğretim Yöntemi

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Özet

Makalenin amacı görsel ve işitsel vasıtalarla yabancılara Türkçe kelime öğretim yöntemlerini ve ilgili materyallerin kullanım esaslarını saptamaktır. Teknolojik eğitim araçlarının gelişmesiyle yabancı dillerin kelime öğretiminde sürekli görsel ve işitsel tabanlı yeni metotlar geliştirilmektedir. Yabancılara Türkçe öğretiminde adayların hızlı ve kalıcı bir şekilde Türkçe kelimeleri öğrenmeleri için, geleneksel ve yeni görsel-işitsel kelime öğretim yöntemleri incelenmiş, elde edilen bulgular belli başlıklar altında açıklanmaya çalışılmıştır. Türkçe kelime öğretiminde görsel-işitsel materyalin geliştirilmesi ve kullanımında sahada çalışanlar, bu çalışmada elde edilen veriler ışığında kendi yöntemlerini ve materyallerini geliştirebilirler.

1. Giriş

Kelimeler dillerin temelini oluştururlar. Kelimesiz iletişim sağlamak mümkün de­ğildir. Kelime eksikliği olanlar öğrenmekte oldukları dili anlamada ve konuşmada bü­yük sorunlar yaşarlar. Öğrenilmekte olan dili etkin olarak kullanabilmek için yeter­li kelime hazinesine sahip olunmalıdır. Kelime hazinesi sığ olanlar o dili iyi kullana­mazlar. Bir yabancı dili öğrenen kişi dil bilgisini ne kadar iyi bilirse bilsin, kelimeler olmadan iletişim kuramaz (1).

Kelime bilgilerini geliştirmek yabancı dil öğrenenler için büyük önem taşımakta­dır. Sözcük dağarcığının gelişip zenginleşmesi hayat boyunca devam eder (2). Kelime hazinelerini görsel ve işitsel materyaller yardımıyla zenginleştirenler öğrendikleri ya­bancı dili daha kolay anlayıp konuşabilmektedirler. Yabancı dil öğretiminde görsel ve işitsel materyallerin kullanılması öğrenmede kalıcılığı artırır (3).

Bireylerin öğrenme şekilleri farklıdır. Adayların merak, ilgi ve dikkatlerine yöne­lik Türkçe kelime öğretim etkinlikleri yapılmalıdır. "Kelime öğrenciye ne kadar zen­gin yöntemlerle kazandırılırsa zihinsel sözlüğe kelimeyi yerleştirme ve geri getirme de o kadar kolay olacaktır" (4).

Diğer dillerin öğretiminde çoklu zekâ uygulamalarına çok önem verilmektedir. Bu alanda geniş çaplı araştırmalar yapılmaktadır. Yabancılara Türkçe kelimelerin öğ­retiminde de öğrencilerin bu özellikleri dikkate alınmalıdır. Nesrin Bilkan, (5) sözel zekâya sahip olanların kelime oyunlarını sevdiklerini, görsel zekâya sahip olanların resimlerle ve görüntülerle daha hızlı öğrendiklerini, müziksel zekâya sahip olanların duyarak daha iyi kavradıklarını vurgular.

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin kelime hazinelerini geliştirmeye yönelik farklı görsel-işitsel yöntemler kullanılmalıdır. İnce, (6) bu bakımdan Türkçe kelime öğretiminde şu yolları önerir: Sözlük kullanımı, müzik, resim, bağlam, oyun, kelime defteri, gözlem, kelime listesi ve tekrar. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler bu me­totlardan kendilerine kolay gelen birini veya birilerini seçerek kelime bilgilerini ge­liştirebilirler.

Dünyanın en güzel işlenmiş, en kolay öğrenilen dillerinden biri Türkçedir (7). Sondan eklemeli bir dil olması sebebiyle Türkçe'de bir köke farklı ekler getirerek bir­çok yeni kelime türetmek mümkündür. Örneğin göz isim köküne I+lIk ve I+çl yapım ekleri getirilerek yeni anlamda gözlük ve gözlükçü kelimeleri türetilir. Göz kelime­sini bilen biri gözlük kelimesini, gözlük kelimesini bilen de gözlükçü kelimesini ko­layca anımsayabilir. Türkçenin sondan eklemeli bu sistematiğini kavrayan yabancı­lar Türkçe kelimeleri kolay öğrenmekte ve Türkçeyi kolayca konuşabilmektedirler.

Bu çalışmada kelime öğretimine yönelik görsel ve işitsel öğretim yöntemleri ince­lenmiştir. Elde edilen sonuçlar yabancı dil olarak Türkçe kelimelerin öğretiminde kul­lanılabilecek şekilde bir sistem içinde değerlendirilmiştir. Yabancılara Türkçe kelime öğretiminde bu yöntemler kullanılarak kelimelerin kolay öğrenilmesi, telaffuzlarının doğru yapılması ve kalıcı olması sağlanacaktır. Yabancılara Türkçe kelime öğretimin­de kullanılacak görsel ve işitsel metotlar şu şekilde planlanmıştır:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

1.Tahtaya Şekil, Kroki ve Resim Çizerek Kelime Öğretimi

2.Flaş Kartlarla Kelime Öğretimi

3.Posterle Kelime Öğretimi

4.Etkileşimli Cd'lerle Kelime Öğretimi

5.Video Görüntüleriyle Kelime Öğretimi

6.Sözlükle Kelime Öğretimi

2. Görsel ve İşitsel Materyalle Yabancılara Türkçe Kelime Öğretim Yöntem­lerinin Sınıflandırılması

Dil duygu ve düşüncelerle iç içedir. Duygu ve düşünceler dil yardımıyla başkala­rına iletilir. Bu iletişimin temel vasıtası ise kelimelerdir. Ana dilde bile kelimeler doğ­ru kullanılmadığında mesajlar anlaşılmaz. O zaman yabancı dil öğretiminde kelime­lerin öğretimi üzerinde ayrıca durulmalıdır. Yabancı dil öğretiminde kelimeler doğru telaffuz edilmeli ve buna yönelik etkinliklere sıkça yer verilmelidir. Kelimelerin kalı­cılığını sağlamak için görsel ve işitsel araçlara dayanan tekrar uygulamaları üzerinde durulmalıdır. Bu aktiviteleri gerçekleştirecek kaynak ve materyal problemi olmama­lıdır (8). Görsel ve işitsel materyallerle Yabancılara Türkçe kelimeleri öğretmeye yö­nelik birtakım yöntemler geliştirilmiş ve açıklanmıştır.

Devamını okumak için tıklayınız...

Yabancılara Görsel Ve İşitsel Araçlarla Türkçe Kelime Öğretim Yöntemi

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

    Makalenin amacı görsel ve işitsel vasıtalarla yabancılara Türkçe kelime öğretim yöntemlerini ve ilgili materyallerin kullanım esaslarını saptamaktır. Teknolojik eğitim araçlarının gelişmesiyle yabancı dillerin kelime öğretiminde sürekli görsel ve işitsel tabanlı yeni metotlar geliştirilmektedir. Yabancılara Türkçe öğretiminde adayların hızlı ve kalıcı bir şekilde Türkçe kelimeleri öğrenmeleri için, geleneksel ve yeni görsel-işitsel kelime öğretim yöntemleri incelenmiş, elde edilen bulgular belli başlıklar altında açıklanmaya çalışılmıştır. Türkçe kelime öğretiminde görsel-işitsel materyalin geliştirilmesi ve kullanımında sahada çalışanlar, bu çalışmada elde edilen veriler ışığında kendi yöntemlerini ve materyallerini geliştirebilirler.

Kelimeler dillerin temelini oluştururlar. Kelimesiz iletişim sağlamak mümkün de­ğildir. Kelime eksikliği olanlar öğrenmekte oldukları dili anlamada ve konuşmada bü­yük sorunlar yaşarlar. Öğrenilmekte olan dili etkin olarak kullanabilmek için yeter­li kelime hazinesine sahip olunmalıdır. Kelime hazinesi sığ olanlar o dili iyi kullana­mazlar. Bir yabancı dili öğrenen kişi dil bilgisini ne kadar iyi bilirse bilsin, kelimeler olmadan iletişim kuramaz (1).

Kelime bilgilerini geliştirmek yabancı dil öğrenenler için büyük önem taşımakta­dır. Sözcük dağarcığının gelişip zenginleşmesi hayat boyunca devam eder (2). Kelime hazinelerini görsel ve işitsel materyaller yardımıyla zenginleştirenler öğrendikleri ya­bancı dili daha kolay anlayıp konuşabilmektedirler. Yabancı dil öğretiminde görsel ve işitsel materyallerin kullanılması öğrenmede kalıcılığı artırır (3).

Bireylerin öğrenme şekilleri farklıdır. Adayların merak, ilgi ve dikkatlerine yöne­lik Türkçe kelime öğretim etkinlikleri yapılmalıdır. "Kelime öğrenciye ne kadar zen­gin yöntemlerle kazandırılırsa zihinsel sözlüğe kelimeyi yerleştirme ve geri getirme de o kadar kolay olacaktır" (4).

Diğer dillerin öğretiminde çoklu zekâ uygulamalarına çok önem verilmektedir. Bu alanda geniş çaplı araştırmalar yapılmaktadır. Yabancılara Türkçe kelimelerin öğ­retiminde de öğrencilerin bu özellikleri dikkate alınmalıdır. Nesrin Bilkan, (5) sözel zekâya sahip olanların kelime oyunlarını sevdiklerini, görsel zekâya sahip olanların resimlerle ve görüntülerle daha hızlı öğrendiklerini, müziksel zekâya sahip olanların duyarak daha iyi kavradıklarını vurgular.

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin kelime hazinelerini geliştirmeye yönelik farklı görsel-işitsel yöntemler kullanılmalıdır. İnce, (6) bu bakımdan Türkçe kelime öğretiminde şu yolları önerir: Sözlük kullanımı, müzik, resim, bağlam, oyun, kelime defteri, gözlem, kelime listesi ve tekrar. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler bu me­totlardan kendilerine kolay gelen birini veya birilerini seçerek kelime bilgilerini ge­liştirebilirler.

Dünyanın en güzel işlenmiş, en kolay öğrenilen dillerinden biri Türkçedir (7). Sondan eklemeli bir dil olması sebebiyle Türkçe'de bir köke farklı ekler getirerek bir­çok yeni kelime türetmek mümkündür. Örneğin göz isim köküne I+lIk ve I+çl yapım ekleri getirilerek yeni anlamda gözlük ve gözlükçü kelimeleri türetilir. Göz kelime­sini bilen biri gözlük kelimesini, gözlük kelimesini bilen de gözlükçü kelimesini ko­layca anımsayabilir. Türkçenin sondan eklemeli bu sistematiğini kavrayan yabancı­lar Türkçe kelimeleri kolay öğrenmekte ve Türkçeyi kolayca konuşabilmektedirler.

Bu çalışmada kelime öğretimine yönelik görsel ve işitsel öğretim yöntemleri ince­lenmiştir. Elde edilen sonuçlar yabancı dil olarak Türkçe kelimelerin öğretiminde kul­lanılabilecek şekilde bir sistem içinde değerlendirilmiştir. Yabancılara Türkçe kelime öğretiminde bu yöntemler kullanılarak kelimelerin kolay öğrenilmesi, telaffuzlarının doğru yapılması ve kalıcı olması sağlanacaktır. Yabancılara Türkçe kelime öğretimin­de kullanılacak görsel ve işitsel metotlar şu şekilde planlanmıştır:

 1. Tahtaya Şekil, Kroki ve Resim Çizerek Kelime Öğretimi
 2. Flaş Kartlarla Kelime Öğretimi
 3. Posterle Kelime Öğretimi
 4. Etkileşimli Cd'lerle Kelime Öğretimi
 5. Video Görüntüleriyle Kelime Öğretimi
 6. Sözlükle Kelime Öğretimi
 7. Otelden otobüs terminaline nasıl gidebilirim?
 8. Taksi durağından tiyatroya nasıl gidebilirim?
 9. Benzin istasyonundan fotoğrafçıya nasıl gidebilirim?
 10. Parktan postaneye nasıl gidebilirim?
 11. Otobüs terminalinden benzin istasyonuna nasıl gidebilirim?

2. Görsel ve İşitsel Materyalle Yabancılara Türkçe Kelime Öğretim Yöntem­lerinin Sınıflandırılması

Dil duygu ve düşüncelerle iç içedir. Duygu ve düşünceler dil yardımıyla başkala­rına iletilir. Bu iletişimin temel vasıtası ise kelimelerdir. Ana dilde bile kelimeler doğ­ru kullanılmadığında mesajlar anlaşılmaz. O zaman yabancı dil öğretiminde kelime­lerin öğretimi üzerinde ayrıca durulmalıdır. Yabancı dil öğretiminde kelimeler doğru telaffuz edilmeli ve buna yönelik etkinliklere sıkça yer verilmelidir. Kelimelerin kalı­cılığını sağlamak için görsel ve işitsel araçlara dayanan tekrar uygulamaları üzerinde durulmalıdır. Bu aktiviteleri gerçekleştirecek kaynak ve materyal problemi olmama­lıdır (8). Görsel ve işitsel materyallerle Yabancılara Türkçe kelimeleri öğretmeye yö­nelik birtakım yöntemler geliştirilmiş ve açıklanmıştır.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

2.1. Tahtaya Şekil, Kroki ve Resim Çizerek Kelime Öğretimi

Yabancı dillerin kelime öğretiminde bir resim bin sözcük değerindedir yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır (9). Yabancı dil öğretmenleri kimi zaman ressam kimi zaman tiyatrocu kimi zaman da müzisyen olmalıdır. Öğretmenin bir sözcüğü tahta­ya çizerek veya bir şekil, bir kroki, bir resimle anlatması öğrencinin bu kelimeyi ça­buk kavramasını sağlar ve bu tür görsel etkinliklerle öğrencilerin ilgileri derse çekil­miş olur. Resimler hafızada daha çok yer kaplamakta ve kelimenin hatırlanması böy­lece daha kolaylaşmaktadır.

Öğretmen, tahtayı etkin bir şekilde kullanarak öğrenilmesi zor olan bir kelimeyi görseller yardımıyla öğrencilere kavratabilir. Öğretmenin tahtaya çizdiği resmi öğren­cilerin defterine çizmeleri, söz konusu kelimenin öğrenilmesini kolaylaştıracaktır. Ör­neğin, öğretmen çöp adamlar çizerek öğrencinin dikkatini tahtaya çekmeli ve böylece hedef sözcüğü öğrencilere kavratmalıdır. Adres tarifi konusunda tahtaya çizilen kro­kiden faydalanarak hedef kelimeler öğretilmelidir (Bkz. Resim 2.1). Adres tarifi ko­nusunda öğretilen sağa dön, sola dön, ileri gidin, solda, sağda, köşesinde gibi komut­ların, tahtaya çizilen bu kroki ile kavratılması sağlanmalıdır.

 

Soru-cevap metoduyla aktif kelime hazinesi geliştirilmelidir. Çünkü bu yöntem öğrencinin konuşturulması esasına dayanmaktadır (11). Soru cevap yöntemiyle öğret­men kroki hakkında öğrencilere sorular yönelterek öğrendikleri kelimeleri aktif hale getirmelidir. Hem görsel hem de işitsel unsurlar bu aktivitede birlikte kullanılarak ke­lime öğretimi pekiştirilmiş olur.

Örnek:

Her eğitim düzeyi için resimler ve çeşitli görsel ögeler yazılı metinlerin vazgeçil­mez tamamlayıcıları olmuşlardır (12). Resim ve çeşitli görsel ögeler yabancı dillerin kelime öğretiminde öteden beri kullanılmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle bu tür re­simler yabancı dillerin kelime öğretiminde daha etkin bir şekilde kullanılmaya başla­mıştır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretenler, kelime öğretiminde her zaman resimler­den faydalanmalı, kelimelerin kolayca anlaşılmasını sağlamalı ve öğrencilerin dikka­tini çekmelidirler.

Flaş kartla kelime öğretim yöntemi öğretmenin, konuyla ilgili resimleri kullana­rak kelimeleri tanıtması esasına dayanır (13). Flaş kartlarla kelime öğretim yöntemi görsel temelli olduğu için akılda kalıcılığı fazla ve uygulaması kolay olan bir kelime öğretim metodudur. Yabancılara Türkçe öğretiminde de kullanılan bu metot, özellikle soyut kelimelerin öğretilmesinde öğretmenin işini kolaylaştırmaktadır. Örneğin, öğ­retmenin rüya kelimesini Türkçe bilmeyen bir öğrenciye kavratması çok zordur. 

Devamını okumak için tıklayınız...

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Görsel Ve İşitsel Araçların Etkin Kullanımı

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

         Texas Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre zaman faktörü sabit tutulduğunda hatırlama oranları şu şekildedir; insanlar okuduklarının %10' unu, işittiklerinin %20'sini, gördüklerinin %30'unu, görüp işittiklerinin %50' sini, söylediklerinin %70' ini, yapıp söylediklerinin %90'ını hatırlamaktadırlar. Bu verilere göre, öğrenmede aktif olan duyu organlarının sayısı arttıkça öğrenmenin kalıcılığı da aynı oranda yükselmektedir. Bu durumda öğrenmede en etkili yöntem öğrenme sırasında aktif halde bulunma; yani yaparak ve yaşayarak öğrenmedir. Yabancılara Türkçe öğretiminde öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve derslerden beklenen başarıyı sağlamak için bu duruma yönelik aktiviteler yapılmalıdır (Kırbaş, 2010).

Geleneksel yabancı dil öğretim yöntemleri, dil öğretiminde beklenilen başarıyı sağlayamamaktadır. Öğretmen merkezli olan geleneksel sistemlerde öğrenciler genellikle ikinci plandadır. Öğretmenin, öğrencilerin farklı duyularına yönelik etkinlikler kullanarak ders anlatmaması öğrencilerin yabancı dil derslerine karşı olan ilgisini azaltmaktadır. Öğretmenin ders kitabını ve yazı tahtasını kullanarak gerçekleştirdiği bu öğretim yönteminde öğrenciler belli bir süre sonra motivasyon eksikliği yaşamaktadırlar. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin kalitesini arttırmak ve öğrencileri isteklendirmek için onların mümkün olan tüm uyarıcılarını harekete geçirmek gerekmektedir. Bundan dolayı yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılacak görsel ve işitsel araçlar öğrencilerin görme ve işitme duyularını uyararak öğretimin daha etkili olmasını sağlayacaktır.

Yabancı dil öğretiminde kullanılan görsel ve işitsel araçlar sınıf içerisinde doğal bir ortamın oluşmasında öğretmene yardımcı olmaktadır. Gerçek ortamlara yakın bir sistem içerisinde yabancı bir dili öğrenmek öğrencinin ilgisini çekmektedir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde görsel ve işitsel araçlar ile yapılacak etkinlikler öğretilen kelimeler ile kavramların daha kolay öğretilmesi ve öğrenilmesine yardımcı olacaktır (Demirel, 1993a:24).

Yapılan araştırmalarla birçok zekâ türü belirlenmiştir. Bilimsel olarak kabul edilen bu zekâ türleri şunlardır; görsel zekâ, müziksel-işitsel zekâ, matematiksel zekâ, sözel zeka, bedensel zeka vb. Farklı zekâ türleri insanlarda bireysel farklılıklar oluşturmaktadır. "Bireysel farklılıkların bu derece çok çeşitli olması, eğitim sisteminde çoğulcu yöntemlerin kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Çünkü her insan, aktif olarak kullandığı zekâları ile özel bir karışıma sahiptir" (Balım, Pekmez, Erdem, 2004:13-19). Bu nedenle yabancı dil öğretim derslerinde kullanılacak materyaller, farklı zekâ türleri dikkate alınarak hazırlanmalı ve kullanılmalıdır. Görsel ve müziksel-işitsel zekâya sahip öğrenciler söz konusu olduğuna göre görsel ve işitsel araçların yabancı dil öğretimindeki önemi daha iyi anlaşılmaktadır.

            "Görsel zekâya sahip olan insanlar görsel dünyayı tam olarak anlama ve idrak edilen bilgiler arasında geçiş sağlama becerisine sahiptir. Bu zekâ alanı renklere, şekillere, çizgilere karşı duyarlılığı ve bunlar arasında ilişki kurma, görselleştirme, grafikle ifade etme becerilerini kapsar" (Bilkan, 2006:14). Resimlere, şekillere ve çizgilere diğer insanlara nazaran daha duyarlı olan bu öğrenciler, görsel materyaller vasıtasıyla yapılan öğretimlerde daha başarılı olabilmektedirler. Öğretimde yapılan görsel aktiviteler öğrencileri dinlendirmekte kaybolan veya azalan motivasyonu yeniden canlandırmaktadır.

Müziksel-işitsel zekâya sahip olan öğrenciler seslere daha çok hassasiyet göstermekte ve bir müzik veya ses yardımıyla yapılan öğretimlerde diğer zekâ türlerine sahip olan öğrencilere nazaran daha başarılı olmaktadırlar. Yabancılara Türkçe öğretiminde müzikli etkinlikler öğretimin kalıcılığını arttırmaktadır

(Tarhan, 2010).

Bazı görsel araçların işitsel olma özeliği de vardır. İnsanların görme duyularıyla beraber işitme duyularını da uyaran bu araçlarla yapılacak yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, öğrenmenin daha kalıcı olmasını sağlayacaktır.

Türkiye'de üniversitelere bağlı Türkçe öğretim merkezleri (TÖMER), Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi (TİKA), Yunus Emre Kültür Vakfı, DİLSET Yayınları ve bireysel anlamda yabancılara Türkçe öğretim materyalleri hazırlayan kurum ve kişilerin çalışmaları söz konudur. Yabancılara Türkçe öğretiminde görsel ve işitsel araçların kullanımına yönelik olarak bu kurumların hazırlamış olduğu görsel ve işitsel ders araçları dikkat çekmektir. Yabancılara Türkçe öğretiminin başarılı olması görsel ve işitsel materyallerin yeterince kullanılıyor olmasıyla doğrudan ilişkilidir.

Görme ve işitme duyusunu uyaran araçlar bu çalışmada derinlemesine incelenmiş ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılacak temel görsel ve işitsel teknikler belirlenmiştir. Yabancılara Türkçe öğretiminde etkili olarak kullanılabilecek görsel ve işitsel araçlar incelenerek şu şekilde sınıflandırılmıştır:

a-   Görsel ve işitsel araçlar.

Video Filmi

Televizyon

Bilgisayar

DVD-VCD Oynatıcısı

Projeksiyon Cihazı ve Multimedya

Diğer İşitsel Araçlar (MP3)

b-   Görsel araçlar şu şekilde sınıflandırılmıştır.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Ders Kitapları

Resimler ve Flaş Kartlar

Posterler

Yazı Tahtaları

Yukarıda başlıklar halinde verilen görsel ve işitsel araçların yabancılara Türkçe öğretiminde nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgili yöntemler, etkinlikler bu araştırma projesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

1. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Görsel ve İşitsel Araçların Etkin Kullanımı a. Video Filmi

            Yabancı dil derslerinde öğretilen teorik bilgilerin uygulamadaki şekillerinin gösterilebilmesi için derslerin video filmleriyle desteklenmesi gerekmektedir. "Video, hem bir bilgi deposu hem de iyi bir gösteri aracıdır. Gerçek hayatın en iyi şekilde sergilenmesini sağlar. Video filminin kısa bir sahnesinde pek çok mesaj bulunabilir. 3-5 dakika süren kısa bir programa bir saatlik ders sığdırılabilir" (Demirel, 1993b:97). Video filminde ses ve görüntü bir bütün halinde verilir. Böylelikle öğrencilerin iki önemli duyu organı harekete geçirilerek konunun daha kolay anlaşılması sağlanır.

            Öğrenciler yabancı dil dersinde teorikte gördüğü bilginin gerçek yaşamda nasıl uygulandığını video filmi yardımıyla görmesi, duyması o dilin yapısını kavraması açısından önemlidir. Öğrenciler video filmi yardımıyla öğrenilen dilde kullanılan beden dilini ve mimik hareketlerini kullanmayı da öğrenirler. Video filmi ile yabancı dil dersleri öğretimi daha pratik, sürekli ve kalıcı kılmaktadır. Bundan dolayı yabancılara Türkçe öğretimi derslerinin video filmleriyle desteklenmesi kaçınılmazdır. Yabancılara Türkçe öğretiminde video filimi ile yapılacak etkinlikler şu şekilde planlanmalıdır.

Yabancılara Türkçe öğretiminde yapılacak olan video filmi derslerinden önce aşağıdaki hazırlıklar yapılmalıdır.

            Öğretmen, derste kullanacağı video filmi ile ilgili önceden bütün planlamaları yapmalıdır. İzletilecek video filmini destekleyici diğer aktiviteler önceden belirlenmelidir.

 • Video filmi dersleri gerekli olan teknolojik araçların bulunduğu bir sınıfta yapılmalıdır. Video filmi dersi yapılacak olan sınıflarda duruma göre bilgisayar, projeksiyon cihazı, geniş ekranlı bir televizyon, ses sistemi ve kulaklıklar bulundurulmalıdır. Toplu görsel etkinliklerin yapılması durumunda projeksiyon perdesi veya televizyonun sınıfta bütün öğrencilerin görebileceği bir pozisyonda bulunması gerekmektedir.
 • Bir önceki derste öğrencilere izletilecek video filmi hakkında kısa bir bilgilendirme yapılmalı, video filmi ile ilgili motive edici sözler söylenmelidir.
 • Derste kullanılacak olan video filmleri yabancılara Türkçe öğretiminde belirlenen seviyeler olan temel seviyeye, orta seviyeye ve ileri seviyeye uygun olmalıdır. Temel seviyedeki bir sınıfta kullanılacak olan video filminin içerisinde yer alan konuşmaların akışı yavaş ve tane tane olmalıdır. Aksi durumda öğrenciler izletilen video filmini anlayamaz ve hedeflenen davranışlar kazandırılamaz. Orta seviyede ve ileri seviyede de bu durum dikkate alınmalıdır.
 • Video filmi ile yapılacak etkinliğin süresi en fazla bir ders saatinin yarısı kadar yani; bir dersi 40 dakika kabul edersek 20 dakika olmalıdır. Video filmine bağlı olarak yapılacak olan aktiviteler toplamda 20 dakika olmalıdır. Video filmi dersinde kullanılacak olan video filminin uzunluğu da bu durumda en fazla on dakika olmalıdır (Taşdemir, Bilkan, Can, 2004:79).
 • Derste kullanılacak video filminin içeriğine ve seslendirmesine dikkat edilmelidir. İzletilecek video filmi genel ahlak kurallarına ve öğrencilerin kültürlerine aykırı görüntüler veya seslendirmeler içermemelidir.
 • Öğrencilerin ilgileri, kültürleri, yaşam tarzları, inançları dikkate alınmalı izletilecek video filmleri buna göre planlanmalıdır. İlginç video filmleri, dersi olumlu etkileyecektir.
 • Video filmi etkinliklerinde öğrencilerin motivasyonunu arttırmak amacıyla başarılı öğrenciler ödüllendirilebilir.

Video Filmli Öğretim Etkinlikleri

            Anlatılan Konuya Uygun Kısa Video Filmi İzletme: Yabancılara Türkçe öğretiminde işlenen konunun arkasından ilgili konuyu pekiştirici kısa video filmleri izletilmelidir. Öğrenciler uygulamada gördükleri ve işittikleriyle konuyu pekiştirirler. İzlenilen video filminde geçen diyaloglar taklit edilerek sınıfta gönüllü öğrenciler tarafından canlandırılabilir.

Sadece Görüntüden Oluşan Video Filmleri Hakkında Öğrencileri Konuşturma: Öğrenilen konuyla ilgili olarak yalnız görüntüden oluşan video filmleri öğrencilere izletilmeli daha sonra bu video filmi hakkında öğrenciler konuşturulmalıdır. Öğrenciler bu etkinlikle, öğrendikleri yeni kelimeleri cümle içerisinde kullanma imkânı bulacaklardır. Bu etkinlik Türkçe konuşmaya çalışan öğrencilerin özgüvenini artıracaktır.

Sessiz Seyredilen Video Filmlerinde Geçen Konuşmaları Tahmin Etme: İçerisinde konu ile ilgili seslendirmeler yer alan video filmi, sessiz olarak öğrencilere seyrettirildikten sonra öğrencilerin yorumları dinlenmelidir. Sonraki aşamada ise video filmi sesli olarak tekrar öğrencilere izlettirilerek öğrencilerin yorumlarıyla kıyaslanmalıdır. Öğrencilerin ifade becerilerini geliştirmesine bu tür aktiviteler yardımcı olacaktır.

Video Filminin Sonunu Tahmin Ettirme:  Öğretmen kontrolünde öğrencilere seyrettirilen video filmi belli bir süre izletildikten sonra durdurularak öğretmen öğrencilerden, izletilen video filminde durdurulan yerden sonra ne olacağı hakkında tahminlerini dinlemelidir. Öğrenci yorumlarından sonra video filmi durdurulan yerden devam ettirilerek video filminin sonucuyla öğrencilerin yorumları karşılaştırılmalıdır. Öğretmen bu durumda en yakın yorumu yapan öğrenciyi ödüllendirebilir. Gelecek zaman öğretiminde bu tür video filmleri öğretmene yardımcı olacaktır.

Video Filmindeki "A" Karakteri Olsaydınız Ne Yapardınız? : Konuyla ilgili hedeflere ve planlamaya uygun bir video filmleri öğrencilere izletilmelidir. İzleme sonrasında veya izleme sırasında video filmi durdurularak öğrencilere, izletilen video filminde yer alan kahramanlardan birini tercih etmeleri istenmelidir. İlgili kahraman olması durumunda neler yapacağı hakkında öğrenciler konuşturulmalıdır. Öğrencilerin hissettiklerini doğru ifade edebilmelerini sağlamak açısından bu etkinlik önemlidir.

Video Filmi İzlettirme ve Sonrasında Yazılı Değerlendirme Yapma: Bu etkinlikte konu ile ilgili izletilecek video filmi sonrası öğrencilere değerlendirme kâğıtları dağıtılmalıdır. Değerlendirme kâğıtlarında video filmi ile ilgili önceden hazırlanmış sorular olmalıdır. Belli bir sürede öğrencilerin soruları yazılı olarak cevaplamaları sağlanmalıdır. Bu etkinlikle öğrencilerin görüp duyduklarını yazılı olarak anlatma becerileri geliştirilir.

Devamını okumak için tıklayınız...

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...