gökkuşağı

Arap Öğrencilerin Gökkuşağı Türkçe Öğretim Seti Hakkındaki Görüşlerine Yönelik Bir İçerik Analizi

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Yabancı dil öğretim sürecinde farklı materyallerin kullanılması gerekmektedir. Görsel sunular, filmler, şarkılar, oyunlar, öğrenci çalışma kâğıtları, sınıf içi etkinliklerde kullanılan malzemeler bu materyallerden bazılarıdır. Yabancı dil öğretim sürecini faydalı ve eğlenceli bir şekilde yürütebilmek için bu tür materyallere ihtiyaç vardır. Bu süreçte temel materyal olarak ise ders kitapları ön plana çıkmaktadır. Dersler, bu kitaplar esas alınarak yürütülür ve farklı sınıf içi etkinliklerle de geliştirilir. Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan materyallerin başında da ders kitapları gelmektedir. Öğretim süresince ana kaynak olarak ders kitapları kullanılmakta ve bunun dışında süreci destekleyici çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu sebeple ders kitaplarının çağdaş öğretim yöntemlerine ve belirli bir plana göre hazırlanmış olması, sürecin başarılı bir şekilde yürütülmesinde çok önemlidir.

Bu çalışmada Gökkuşağı Türkçe Öğretim Seti ile ilgili Arap öğrencilerin görüşlerinin hangi yönde olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaç için görüşlerine başvurmak üzere Yemen Sana'a Üniversitesi Diller Fakültesi Türk Dili ve Tercüme Bölümünde okuyan 110 öğrenciden uygun örnekleme tekniğiyle 45 öğrenci seçilmiştir. Araştırmanın verileri "Yabancı Öğrencilerin Gökkuşağı Türkçe Öğretim Seti Hakkındaki Görüşleri" formuyla toplanmıştır. Form, açık uçlu olarak hazırlanmış olan on sorudan oluşmaktadır. Söz konusu form ile elde edilen veriler nitel araştırma yöntemlerinden biri olan içerik analizi ile çözümlenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda dinleme bölümleri dışındaki bölümler ile ilgili öğrencilerin görüşlerinin büyük bir oranda olumlu olduğu anlaşılmıştır.

Öğrenme-öğretme, farklı açılardan ele alınıp değerlendirilmesi gereken bir süreçtir. Bu süreçte başarının ya da başarısızlığın farklı sebepleri söz konusu olabilir. Materyaller bu süreçte elde edilen başarıyı doğrudan etkileyen araç-gereçlerdir. Öğrenme-öğretme süreçlerinde, öğretmen pek çok araç-gereç ve kaynaktan yararlanarak eğitimin hedeflerine ulaşmaya çalışır. Öğretimin başarıya ulaşmasında etkili olan durumlardan belki de en önemlisi derslerde kullanılan materyallerin nitelikli ve amaca uygun bir şekilde hazırlanmış olmasıdır. Nitelikli ve amaca uygun olarak hazırlanmış olan bir materyali öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanmanın yararları şu şekilde sıralanabilir (Kutlu ve Aldağ, 2005: 31-35; Yalın, 2001: 82-90):

 • Yaratıcılığı artırma
 • Öğretmenin rolünü geliştirme
 • Fırsat eşitliğini sağlama
 • Motivasyonu artırma
 • Eğitimi bireyselleştirme
 • Öğretimde öğretmene ve öğrenciye serbestlik sağlama
 • Birinci kaynaktan bilgi sağlama
 • Çoğaltılabilme
 • Aktif öğrenmeyi sağlama
 • Somut öğrenmeyi gerçekleştirme
 • Öğrenmeyi kolaylaştırma
 • Aşamalı öğrenmeyi sağlama
 • Dikkati sürdürme
 • Verimliliği artırma
 • Değişik tür ve düzeylerde davranışları gerçekleştirme
 • Çoklu öğrenme ortamı sağlama
 • Hatırlamayı kolaylaştırma
 • Zaman tasarrufu sağlama
 • Tekrar kullanılabilme
 • Öğretim materyalleri, bireysel öğretime hizmet edecek nitelikte olmalıdır.
 • Öğretim materyalleri, öğrencinin fiziksel ve zihinsel katılımını sağlamayı hedeflemelidir.
 • Öğretim materyalleri, öğrencinin öğrenme etkinliği sürecinde öğrenciye yaptıkları ile ilgili dönüt (geri bildirim) vermelidir.
 • Öğretim materyalleri, öğrencinin öğretilecek konuya olan motivasyonunu sürekli yüksek tutmalıdır.
 • Öğretim materyalleri, öğretilecek her konu ve alt konunun ana hatlarını içermelidir.
 • Öğretim materyalleri, daha önce öğrenilmiş konulara ilişkin referanslar içermelidir.
 •  Öğretim materyalleri, etkili sunum özelliklerine sahip olmalıdır. 

           1.1. Ders Kitapları

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Görüldüğü gibi derslerde materyal kullanımının hem öğrenci açısından hem de öğretmen açısından kazandırdığı birçok şey vardır. Bu kazanımları elde etmek için ise öğretim materyallerinin hazırlanmasında ve kullanımında dikkate alınması gerekli ilkeler vardır. Bu ilkeler şu şekilde sıralanabilir (Yıldız, 2002: 20-28; Uşun, 2000: 3-5):

Öğretim ortamlarında en çok kullanılan materyallerden biri olan ders kitapları, öğrenme-öğretme süreçlerinde yani sınıf ortamında ve okul dışında en çok kullanılan öğretim materyalidir. Ders kitapları, öğretimin hedeflerini gerçekleştirmek için öğrencinin öğrenmesine yardımcı olan önemli bir kaynak olarak tarif edilebilir. Ders kitabı ve içindeki görseller, metinler, etkinlikler öğretim ortamında en çok kullanılan araçlardandır. Ceyhan ve Yiğit (2004: 16) ders kitabını bir derste kullanılan ve o dersin geliştirilmesine esas oluşturan kitap olarak tanımlamaktadırlar. Aydın (2001: 8) ders kitaplarını, eğitim programlarında belirlenen amaçlar doğrultusunda öğretim programlarındaki derslerin içeriği ile ilgili bilgileri öğrencilere sunan, pekiştirme, sınava hazırlama ve öğrenme hızlarına uygun çalışma olanağı sağlayan bir materyal olarak tanımlamaktadır.

Devamını okumak için tıklayınız...

Gökkuşağı Türkçe Öğretim Seti İçin İnteraktif Sınavlar

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
 • Bilgisayar laboratuvarı uygun okullarda kullanılabilir veya ev alıştırması olarak da verilebilir.
 • İndirdiğiniz dosya tıkladığınızda açılmıyorsa  Adobe Flash Playeri yükleyiniz. Dosya .swf uzantılıdır. Mozilla firefox,Google chrome,Explorer 8 ve üstü ile normalde kullanılabilmektedir.
 • Sınavlarla ilgili düşüncelerinizi lütfen paylaşınız...
Gökkuşağı 1-9.Konu:AFFEDERSİNİZ OKUL NEREDE?   
Gökkuşağı 1-10.Konu:ELMANIN KİLOSU KAÇ LİRA? 
Gökkuşağı 1-11.Konu:MARKETTEN NE ALDINIZ? 
Gökkuşağı 1-12.Konu:YEMEKLERDEN NE ALIRSINIZ? 
Gökkuşağı 2-9.Konu:CEP TELEFONUNUN FİYATI NE KADAR?
Gökkuşağı 2-10.Konu:EN ETKİLİ İLETİŞİM ARACI HANGİSİDİR?
Gökkuşağı 2-11.Konu:TEKNOLOJİYİ TAKİP EDER MİSİNİZ?
Gökkuşağı 2-12.Konu:EN İLGİNÇ BULUŞ HANGİSİDİR?
Gökkuşağı 3-9.Konu:DÖRT TEKERLEK ÜSTÜNDE 20.YY 
Gökkuşağı 3-10.Konu:BOŞ VAKİT YOKTUR 
Gökkuşağı 3-11.Konu:MEYVE YEMEYİ SEVER MİSİNİZ?
Gökkuşağı 3-12.Konu:ÜNLÜ OLMAK İSTER MİSİNİZ?
Gökkuşağı 4-9.Konu:HAYATIN İÇİNDEN
Gökkuşağı 4-10.Konu:KAZA GELİYORUM DEMEZ!
Gökkuşağı 4-11.Konu:DUYGULARIMIZ BİZİ ELE VERIYOR.
Gökkuşağı 4-12.Konu:NOTALARIN DİLİ

 

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...