bakanlığı

Fransa Millî Eğitim Bakanlığı’nın Bir Kuruluşu Olan CNED’de Yabancı Dil Türkçe Öğretimi

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

CNED : Centre National d’Enseignement à Distance, Uzaktan Öğretim Ulusal Merkezi CNED’in kayıtlı öğrencilerine sunduğu Türkçe ders kitabının hazırlanışında Fransa Millî Eğitim Bakanlığı’nın bir Türkçe öğretmeni olarak görev almış olmam dolayısıyla konuşmam bu kurum ve kurumun sunduğu Türkçe öğretimi üzerine olacak

Sunuş planı :

  1. CNED’in kısa tanıtımı.
  2. CNED’in Rennes kentindeki şubesinin kısa tanıtımı.
  3. CNED’de Yabancı Dil Türkçe Öğretimi.

1. Uzaktan Öğretim Ulusal Merkezi CNED’in tanıtımı

Uzaktan eğitim-öğretim nedir ?

Bu sistem öğrenciye uzaktan öğrenim görme, kendini yetiştirme veya eğitimini tamamlama olanağı sağlar. Bu sistemde öğrenci, evinde tek başına, kendine uygun bir tempoda çalışır. Öğretmenle öğrenci arasındaki iletişim posta, telefon, internet gibi çeşitli yollarla sağlanır.

Dünyada her yıl yaklaşık 80 milyon kişi bu sistemle bir eğitim programı izlemektedir. Bu yolla eğitim görenlerin sayısı Avrupa’da 3.200.000, Fransa’da 700.000’dir.

Fransa’da uzaktan öğretimin en önemli temsilcisi CNED

CNED nedir ?

Fransa’da bu sistemin en önemli temsilcisi olan kuruluş, « Uzaktan Öğretim Ulusal Merkezi » anlamına gelen « Centre National d’Enseignement à Distance », kısa adıyla CNED'dir. CNED, Fransız Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bir kamu kuruluşudur.

Belli bir nedenden dolayı okula gidemeyen çocuklara eğitim görme olanağı sağlamak için 1939 yılında kurulmuş olan CNED’in, o zamandan bu yana etkinlik alanı oldukça genişlemiş ve çeşitlilik kazanmıştır.

Bu kurum, sunduğu eğitim ve öğretim programlarıyla öğrenciye çeşitli diplomalara, sınavlara hazırlanma, ilkokuldan yüksek okula dek her kademede belli şartlara bağlı olarak öğrenimini uzaktan tamamlama olanağı sağlar. Bu anlamda CNED başlı başına bir okul olmayıp eğitim sistemini tamamlayıcı ve takviye edici bir rol oynar.  Buna göre, sınavlara katılmak ve diploma alabilmek için öğrenci CNED'den ayrı olarak, ilgili okul ya da merkezlere kayıt yaptırmak zorundadır.

Ayrıca CNED, 1997 yılında uzaktan öğretimle ilgili çeşitli meslek dallarına hazırlık eğitimi veren ve Fransızca adı  "École Nationale de Formation aux Métiers de l'Enseignement à Distance" olan bir ulusal okul kurmuştur. Ancak okul, şimdilik diploma vermeyip yalnızca herhangi bir eğitim programını ya da hizmet içi eğitimini tamamlayıcı niteliktedir.

CNED’in Fransa’da, her biri ayrı düzey ve alanlarda hizmet sunan 8 adet enstitüsü, Fransa’ya bağlı 7 denizaşırı ülkede temsilcilikleri bulunmaktadır. Bu kurumda toplam 2900 kişi kadrolu, 5700 kişi sözleşmeli olarak çalışmaktadır.

CNED’e Fransa’dan ve ülke dışından kayıtlı olanların sayısı 400.000’dir. Kayıtlıların 30.000’i dış ülkelerde yaşamaktadır. Öğrencilerin üçte ikisini yetişkinler oluşturmakta olup, bunların yarıdan fazlası bir yüksek öğretim programı izlemektedir.

CNED, Fransa içinde ve dışında birçok okul, üniversite, resmî ya da özel kuruluş ve şirketlerle işbirliği halindedir.

Kuruluş aynı zamanda UNESCO nezdinde Fransız Ulusal Komisyonunun asil üyesi ve « European Association of Distance Teaching Universities » (EADTU) kuruluşunun yürütme bürosu üyesi olup « International Council for Open and Distance Education » (ICDE) kuruluşunun Fransızca konuşulan ülkeler için yürütme sekreterliğini yapmaktadır.

CNED’e kimler başvurabilir ?

Okul çağında olsun ya da olmasın, okul öğrencisi olsun, ya da yetişkin olsun; sağlık, yaş, yer, zaman sorunları gibi çeşitli nedenlerle normal, klasik öğretim sisteminde yer alamayan herkes bu kurumun sunduğu eğitim programlarına kayıt yaptırabilir.

Yaşları 5 ile 75 veya 75 yaş üstü arası çeşitlilik gösteren CNED «öğrencileri», okul çağında olan öğrencilerle yetişkin kesimden oluşmaktadır.

CNED’e;

- bir ya da iki kez sınıfta kalanlar,

- uzun bir aradan sonra yeniden öğrenimine dönenler,

- bulunduğu okulda okutulmayan bir ya da birkaç dersi izlemek ya da bazı derslerdeki bilgi ve becerilerini geliştirmek veya tamamlamak isteyen öğrenciler,

- konar göçer ailelerin çocukları olan öğrenciler,

- dış ülkede ve bir Fransız okulundan uzakta yaşayan öğrenciler ve anlaşmalı bir Fransız okulunda öğrenim görenler,

- çalışan kesimden kişiler ile işsizler, anneler, emekliler, vb. çeşitli kesimlerden olan kişiler,

- hasta, sakat, duyma özürlü, sinirsel rahatsızlığı olanlar,

- tutukevindeki öğrenciler,

- bir sanat dalıyla uğraşanlar (müzisyen, bale sanatçısı…),

- ileri düzeyde spor yapanlar başvurabilirler.

CNED özel ya da tüzel kişilerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun program ve seçenekler sunar :

CNED, ilkokul, ortaokul, lise ve yüksek öğretim programlarının yanı sıra meslek eğitimi, meslek sınavlarına hazırlık, yabancı dil ve Fransızca öğretmenliği eğitimi, hizmet içi eğitim, danışmanlık hizmetleri ve kişisel olarak kendini yetiştirmeye yönelik toplam 3.500 seçenek ile birlikte bu programlar içinde kişisel gereklere uygun hizmetler sunmaktadır. Bu anlamda CNED, kişilerin yanı sıra çeşitli özel ya da kamu kuruluşlarının talep ve beklentilerine hitap eder.

CNED’le öğrenci neler yapabilir ? Bunları beş maddede toplamak mümkün :

1- Bir diplomaya hazırlanabilir, bir alanda uzmanlaşabilir ya da bilmediği bir dalda kendini yetiştirebilir.

- Her yaşta, her durumda, ilkokuldan yüksek öğrenime kadar her bir eğitim programının tamamını, ya da programdaki bir veya birkaç dersi CNED’le izleyebilir. Ayrıca, bir yüksek öğrenim diplomasına hazırlanabilir.

- Uzun bir aradan sonra bir dalda bilgilerini tazeleme ya da yepyeni bir alanda eğitim görme olanağı sunan programlara yazılabilir.

2- Bir öğrenim ya da eğitim programını tamamlayabilir.

- Ortaokul ve lise öğrencileri, okullarda verilmeyen dersleri CNED’le izleme olanağına sahiptirler. Bu dersler, Millî Eğitim Bakanlığı’nın programlarını temel alır.

- Öğrenciler, yardımcı dersler ve yaz kursları sayesinde birçok dalda eksikliklerini giderebilir ya da bilgilerini artırabilirler.

3- Meslek alanındaki becerilerini geliştirir ya da yeni beceriler edinebilirler.

- Çalışan insanlar, iş yaşamlarının yanı sıra meslekî bilgilerini yenilemeye, geliştirmeye yönelik ya da devlet memurluğu sınavlarına hazırlayan programları izleyebilirler.

4- Kişisel gereksinmeleri için çeşitli alanlarda yeni bilgiler edinebilirler.

- Sanat, edebiyat ve dilin yanı sıra çeşitli bilimsel ve teknik birçok alanla ilgili eğitim programlarıyla genel kültürlerini zenginleştirebilirler.

5- Özel koşullarda öğrenim görebilir.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

- Bazı özel nedenlerle bir okulda  dersleri izleyemeyen öğrenciler CNED yoluyla öğrenimlerini sürdürebilirler. Bunun yanında, CNED'in özürlülere yönelik özel eğitim programları da vardır.

CNED’in sunduğu olanaklar

Bu programlar çerçevesinde öğrenciler çok çeşitli eğitim gereç ve hizmetlerinden yararlanma olanağına sahiptirler.

Kayıtlı öğrencilere,

-kitap, yardımcı kitaplar, kaset ve videolar (ses ve video bantları), CD romlar,

-telefon ve İnternet hattıyla yardım ve destek hizmeti,

-çeşitli konferanslara katılarak sorular sorma olanağı sağlayan uzaktan katılımlı canlı televizyon programları,

-danışma, değerlendirme ve yönlendirmeden kütüphaneye kadar çeşitli hizmetler sunan gerçek bir üniversite hizmet ağı, yani bir kampus işlevi gören bir elektronik kampus ve elektronik kampusta sanal sınıflar,

-öğretmenler ile ya da aynı programları izleyen diğer öğrenciler ile yeni teknoloji sistemleri aracılığıyla iletişim kurma, yardımlaşma gibi çok çeşitli olanaklar sunulmakta.

CNED Fransa’nın çeşitli yerlerinde 500’ü aşkın görüşme ve iletişim merkezinde öğrencilerin uzmanlarla ya da diğer öğrencilerle doğrudan bağlantı kurma imkânı buldukları «yüzyüze» uygulama ve hizmet toplantıları da düzenlemektedir.

Ayrıca, kuruluşun Fransa’da dijital televizyon stüdyosu ve «etkileşimli» (interactif) «dijital televizyon» yayınlarını izlemek için donanımlı 130 hizmet merkezi vardır.

CNED'de eğitim

Öğrenciler bir yıllık kayıt yaptırırlar. Kayıtlar, eğitim programlarına göre, Temmuz ayından Mart ayı sonuna dek mümkündür.

Öğrenci, enstitüden posta, telefon, faks ya da internet yoluyla kayıt dosyası ister. Bunu doldurup ödeme yaptıktan sonra öğrenimi başlar.

Kurum öğrencilere, kayıt ücretine dahil olarak ders kitabı, yardımcı kitap, kitapta yer alan çeşitli metin ve alıştırmaları içeren ses kasetleri veya CD'ler ve ayrıca bazı öğretim programları için video kasetleri gönderir. Sözlü sınava hazırlama kasetleri ise ayrıca ücrete tabidir.

Öğrenciler kitaptaki her konunun sonunda, yardımcı kitaplarında yer alan ödevi yapar ve ödevi görevli öğretmence düzeltilip öğrenciye gönderilir. Öğrenciler, öğretmenlere mektup, faks, telefon ya da İnternet yoluyla sorular sorup tavsiye ve bilgi isteyebilirler. Ayrıca, öğrenciler dil programlarına bağlı olarak İngilizce, Almanca, İspanyolca gibi bazı dillerde CNED’in İnternet sitesinde dil bilgisi, anlama testleri, kültür ve uygarlık üzerine testlerden de yararlanabilirler. Bundan başka, yine İnternet’te öğrencilerin bazı tür ödevleri de düzeltilebilmektedir. Ayrıca, öğretmenler öğrencilerin kendileriyle doğrudan bağlantı kurabilecekleri çeşitli saatlerde CNED'de hazır bulunurlar.

Derslerde, programlar doğrultusunda, öğrencilerin söz alma, görüş dile getirme, bir düşünceyi ya da tersini savunma, vb. dil işlevlerine ilişkin yazılı ve sözlü becerilerini geliştirmeye önem verilir.

Uzaktan öğretime kayıtlı bir öğrenci sorularına anında cevap alabileceği bir sınıf ortamında, öğretmenle karşı karşıya değil, tek başına çalışmak zorundadır. CNED’de kitap, kaset ve CD gibi yazılı veya sesli gereçlerin hazırlanmasında bu noktaya çok dikkat edilir; alıştırma, soru ve açıklamaların son derece anlaşılır ve açık bir biçimde dile getirilmesine büyük bir özen gösterilir.

2. Rennes Enstitüsü

CNED’in Rennes kentinde bulunan enstitüsü lise öğrenimi ve lise bitirme (bakalorya) sınavlarına hazırlık programları sunmaktadır. Bunlar, okullardaki öğretim programlarını tamamlayıcı veya destekleyici niteliktedir.

Rennes Enstitüsü’ne kimler kayıt yaptırabilir ?

- Herhangi bir nedenle liseye gidemeyen okul çağı öğrencileri,

- Okulunda okutulmayan bir ya da birkaç dersi izlemek isteyen lise öğrencileri,

- Herhangi bir nedenle lise öğrenimi görmemiş olanlar ile bir süre aradan sonra öğrenimine yeniden dönerek lise diploması almak isteyenler,

- Kendini kişisel olarak yetiştirmek isteyen herkes bu enstitüye kaydolabilir.

CNED'in düzenlediği dersler, Millî Eğitim Bakanlığı’nın Tebliğler Dergisi’nde (Bulletin Officiel) yayınlanan ders programları doğrultusunda hazırlanır.

Lise 1. sınıf (Türkiye sistemine göre 9. sınıf) programı tüm öğrenciler için aynı temele dayanır; lise 2. sınıfta öğrenciler "edebiyat", "toplumsal ekonomi", "fen" veya "mediko-sosyal bilimler" gibi teknoloji dallarından birini seçerler ve o dalda lise öğrenimini tamamlarlar.

Rennes Enstitüsü’nde 170 asil, 240 sözleşmeli öğretmen çalışmaktadır. Bu öğretmenlerin büyük bir kısmı ayrıca liselerde görevlidirler.

Rennes Enstitüsü’ne 2000-2001 öğretim yılında 32.000 kişi, buna ek olarak yaz dönemi eğitim programlarına ise 24.000 kişi kayıt yaptırmıştır.

3. CNED’de yabancı dil olarak Türkçe öğretimi

CNED’de 19 yabancı dil öğretilmektedir. Bunların arasında 3 bölgesel dil, eski Lâtince ve eski Yunanca da vardır. Bütün bu dillerin yanında yabancı dil Fransızca öğretimini de saymak gerekir. Rennes’de öğrencinin lise türüne (genel lise, teknik lise, meslek lisesi), sınıfına, dalına, dil düzeyine göre değişiklik gösteren toplam 98 dil eğitim programı vardır. Buna yaz öğretim programlarında ve teknoloji bilimleri bölümünde yer alan programlar da dahildir.

Türkçe, 21 Kasım 1994 tarihli bakanlık kararnamesiyle ortaokul ve liselerde 2. ve 3. yabancı dil olarak okutulan diller arasına girmiştir.

CNED’deki Türkçe öğretimi Fransa Millî Eğitim Bakanlığı Türkçe’den Sorumlu Genel Müfettişi Sayın Altan GÖKALP’in girişimleriyle hazırlanmış ve 2000-2001 öğretim yılında ilk kez uygulamaya konmuştur. Bu derste kullanılan kitaplar ile CD ve kasetler, Fransa’da yayınlanan ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere hitap eden ilk Yabancı dil Türkçe ders malzemeleri olma özelliğini taşımaktadır.

CNED Türkçe dersleri, Fransa ya da Fransa dışında, okulunda ya da oturduğu bölgede ‘Yabancı Dil Türkçe’ öğretimi olmayan ve lise bitirme sınavlarında Türkçe’yi birinci veya ikinci yabancı dil olarak seçmek isteyen, «ileri» düzeyde Türkçe bilen lise son sınıf öğrencilerine yöneliktir.

Bu derslerde, öğrenciler Türkçe dil, kültür, edebiyat ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirip aynı zamanda lise bitirme (bakalorya) döneminde yazılı ya da sözlü yabancı dil Türkçe sınavına hazırlanırlar.

Türkçe derslerine 2000-2001 öğretim yılında daha ilk uygulamaya konur konmaz 69 kişi kayıt yaptırmıştır. Bu, diğer bazı dillerle karşılaştırıldığında oldukça iyi bir başlangıç sayılır.

Bu öğrencilerin büyük çoğunluğunu Fransa’da yaşayan Türkiye kökenli öğrenciler oluşturmaktadır. Ancak, bunların arasında, az sayıda olmakla birlikte Türkiye, Belçika ve İsviçre’den öğrenciler olduğunu da belirtmek gerekir.

Ders araç ve gereçleri iletişimsel bir yaklaşımla, Fransız Millî Eğitim Bakanlığı’nın Türkçe programına dayanılarak ve CNED’in dil öğretim modelleri örnek alınarak hazırlanmıştır.

Öğrenciye yabancı dil Türkçe dersleri için bir ders kitabı, bir yardımcı kitap, derste geçen metin ve sözlü alıştırmaları içeren iki CD ile bunun yanı sıra bir de lise bitirme sınavlarında Türkçe’den sözlü sınava girecek olanlar için hazırlanmış ve derslerde işlenmiş metinlerden oluşan bir kitapçık gönderilir. Öğrenciden, sözlü sınavda bu metinlerden birini sunması istenir.

Öğrenciler, ders yılı boyunca karşılaştıkları sorunlar ya da sorular için CNED’de çalışan öğretmenlerle posta, telefon, faks ya da internet yoluyla iletişim halindedirler.

Ders kitabında konular, metinler, alıştırmalar, dil bilgisi, konuyla ilgili ek bilgiler, sözlü sınava hazırlık çalışması yer alır; yardımcı kitap ise çeşitli öneriler, yararlı bilgiler, alıştırmaların çözümlerini ve ödevleri içerir.

Her konunun sonunda son sınava hazırlayıcı nitelikte bir ödev yer alır. Öğrenci ilk ödevi yaptıktan sonra bunu kendisinden istenen bilgileri yazdığı öğrenci fişi ile birlikte CNED’e gönderir. Ödev kuruma ulaşır ulaşmaz öğrenciye yanıt anahtarı gönderilir. Daha sonra da öğretmenin düzelttiği ödev öğrenciye gönderilir. Öğrenciden, ödevini inceleyip hatalarını ve ödevindeki olumlu noktaları not ederek sonraki ödevlerde o noktaları göz önünde tutması beklenmektedir. Ödev düzeltme görevini üstlenen öğretmen, öğrencinin ödevleriyle ilgili notu, önemli noktaları ve görüşlerini öğrencinin bilgi fişine yazar. Öğrencinin yıl içinde aldığı notlar, okuluna gönderilerek karnesine de geçer. Öğretmen öğrencinin yıl içindeki çalışmasını ve durumunu bilgi fişleri yardımıyla izler. Böylelikle öğrenciye önemli hatırlatmalarda ve tavsiyelerde bulunarak onun sınava en iyi şekilde hazırlanmasında önemli bir rol oynar.

Sonuç olarak,

Fransız eğitim sistemi öğrencilere lise bitirme sınavlarında istedikleri dilden sınava girme olanağı tanımaktadır. Öğrenciler bu sistemden CNED aracılığıyla yararlanmaktadırlar. Bölgelerinde ve okullarında Türkçe dersi olmayan öğrenciler için böyle bir dersin varlığı oldukça önemlidir. Bu derslerde aldıkları notlar, CNED tarafından öğrencilerin okullarına gönderilir ve karnelerine işlenir. Böylece, CNED’in öğrencilere sunduğu Türkçe dersleri Fransa’nın çeşitli bölgelerindeki lise ve ortaokullarda okutulan yabancı dil olarak Türkçe derslerini tamamlayıcı bir seçenek olması dolayısıyla daha da önem kazanmaktadır.

Son olarak şunu belirtmek isterim: CNED’in İngilizce, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce gibi diller arasına Türkçeci de katması, onun bu dili tanıdığının ve bu dile önem verdiğinin bir göstergesidir. Uzaktan öğretimle bir öğrenci nerede olursa olsun, yabancı dil Türkçe derslerine ulaşma olanağına sahiptir. Bu anlamda CNED’de yabancı dil Türkçe öğretiminin daha yaygınlaşıp geniş kitlelere ulaşması, Türkçe’nin Fransa’da ve Fransızca konuşulan ülkelerdeki geleceğini etkileyecek ve konumunu güçlendirecektir.

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...