Alanındaki

Yunus Emre Enstitüsü'nün Türkoloji Alanındaki Faaliyetleri

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Bu bildiride Yunus Emre Enstitüsünün Türkoloji alanındaki faaliyetleri üzerinde durulacaktır. Yunus Emre Enstitüsü; Yunus Emre Vakfı'na bağlı olarak kurulmuştur. Yunus Emre Vakfı; Türkiye'nin, Türk dilinin, tarihinin, kültürünün ve sanatının tanıtımı amacıyla faaliyetler yürütmek üzere 05/05/2007 tarihli ve 5653 sayılı Kanunla kurulmuş bir kamu vakfıdır. Yunus Emre Enstitüsü ise vakfın amaçlarını uygulanabilir projelere dönüştürmede önemli bir rol oynamaktadır. Sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde faaliyetlerde bulunan Enstitü; yurt dışı açılımını Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Yunus Emre Enstitüsünün bugün itibariyle yurt dışında 30'un üzerinde kültür merkezi bulunmaktadır. Bu merkezlerde; Türkiye'nin kültürel özelliklerini, sanatını, edebiyatını, tarihini tanıtmaya yönelik çeşitli etkinlikler yanında Türkçe dil kursları düzenlenmektedir. Merkezlerde bilimsel faaliyetlere de ağırlık verildiği; paneller, konferans, çalıştay ve sempozyumlara da kimi zaman ev sahipliği yapıldığı görülmektedir.

20 Eylül 2011 tarihinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yunus Emre Vakfı arasında imzalanan protokol ile Türkoloji Projesi Yunus Emre Vakfına devredilmiştir. Bu gelişmenin ardından çok kısa sayılabilecek bir sürede Türkoloji alanında çok önemli sayılabilecek projelere imza atılmıştır.

Bu bildiride son yıllarda Türkiye'nin kültür diplomasinin önemli aktörlerinden biri olarak öne çıkan Yunus Emre Enstitüsünün Türkoloji alanındaki faaliyetleri üzerinde durulacaktır. Enstitünün ana çalışma alanı Türkiye'nin kültürel yönden tanıtılması olmakla birlikte gerçekleştirdiği faaliyetler göz önüne alındığında bunların doğrudan ya da dolaylı olarak Türkoloji biliminin gelişimine, güçlenmesine katkıda bulunduğu söylenebilir. Dolayısıyla Yunus Emre Enstitüsünün Türkoloji alanındaki çalışmalarına geçmeden önce Enstitünün kuruluşu, ortaya koyduğu amaçlar ve genel faaliyetleri hakkında bilgiler vermek yararlı olacaktır.

Yunus Emre Enstitüsü; Yunus Emre Vakfına bağlı olarak kurulmuştur. Yunus Emre Vakfı; Türkiye'nin, Türk dilinin, tarihinin, kültürünün ve sanatının tanıtımı amacıyla faaliyetler yürütmek üzere 05/05/2007 tarihli ve 5653 sayılı Kanun'la kurulmuş bir kamu vakfıdır. Yönetiminde üst düzey devlet adamlarının, bürokratların, uzmanların ve akademisyenlerin yer aldığı görülen Yunus Emre Vakfı, ilk olarak Yunus Emre Enstitüsünün kuruluşunu gerçekleştirmiştir. 18 Mayıs 2007 tarihinde Yunus Emre Vakfı'na bağlı olarak kanunla kurulmuş olan Yunus Emre Enstitüsünün kuruluş amaçları şu şekilde belirtilmiştir:

"Yurt dışında Türkçe dersleri vermek, verdirmek ve Türkçe öğretimini destekleyici faaliyetlerde bulunmak.

Yurt dışında Türk dili ve edebiyatı alanında akademisyenlere ve Türkologlara çeşitli katkılar sağlamak.

Türkçe yeterlilik sınavını geliştirmek ve uygulamak.

Türkçe öğrenen ve Türkçesini geliştirmek isteyenlere eğitim araştırma bursları vermek.

Kültürel etkinlikler düzenlemek veya kültürel etkinliklere destek

olmak.

Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması için yazılı veya görüntülü ürünler hazırlamak, bu ürünlerin dağıtımını yapmak.

Yurt dışında açılan Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri vasıtasıyla ilgili ülkelerdeki kültürel programların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Yurt dışında enstitüler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte kültürel faaliyetlerde bulunmak ve işbirliği yapmak.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından yayımlanan (dergi, kitap, broşürün) dağıtımını sağlamak.

Görüntülü ve sesli yayınlar yapmak veya yapılmasını teşvik

etmek.

İlgili ülkelerdeki kültürel faaliyetlere katılmak ve bu faaliyetleri desteklemek.

Türk kültürünün tanıtılması amacıyla ilgili ülkelerde yapılacak olan tercüme faaliyetlerini desteklemek."

Bu amaçların özetle yurt dışında Türkçe öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi, desteklenmesi, Türk kültürünün tüm yönleriyle tanıtılması amaçları doğrultusunda belirlendiği görülmektedir. Yunus Emre Enstitüsü sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde faaliyetlerde bulunmaktadır. Enstitü yurtdışındaki faaliyetlerini Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri (YETKM) aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Türk Kültür Merkezlerinden ilki 17 Ekim 2009 tarihinde Saraybosna'da açılmıştır. Günümüzde Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Cezayir, Fas, Fransa, Güney Afrika, Gürcistan, Hollanda, İngiltere, İran, İtalya, Japonya, Karadağ, KKTC, Kazakistan, Kosova, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Mısır, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Ürdün olmak üzere 30 ülkede 39 YETKM faaliyet göstermektedir.

Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri Türkiye'nin kültür ve sanatının yurt dışında tanıtılmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Merkezlerde Türkiye'nin kültürel yönden tanıtılması amacıyla konserler, sergiler, geleneksel el sanatları kursları, sahne gösterileri, film gösterileri, söyleşi ve imza günleri, bilimsel toplantılar vb. pek çok faaliyet düzenlenmektedir. Yine kültür faaliyetleri kapsamında dünyanın pek çok ülkesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılarak fuar, festival vb. organizasyonlara da katılım sağlanmaktadır.

Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde bu tür kültür ve sanat etkinlikleri yanında Türkçe eğitim- öğretim faaliyetleri de yürütülmektedir. Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde düzenlenen Türkçe kurslarında, öğretim sistemi Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterleri çerçevesinde oluşturulmuştur. Dersler dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere dört temel dil becerisine yönelik yapılmaktadır. Merkezlerde Türkçe öğretimi A1/A2/B1/B2/C1 düzeylerinde toplam 12 kurda yapılmakta ve her kur 72 ders saatinden oluşmaktadır. 2009­2013 yılları arasında 28 Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Türkçe kurslarıyla yaklaşık 16.000 öğrenciye Türkçe öğretimi gerçekleştirilmiştir.

Enstitünün gerçekleştirdiği Yaz Okulu Programları da Türkçe öğretim faaliyetlerinin önemli bir unsurunu oluşturmaktadır. Enstitü, her yıl Kültür Merkezlerindeki Türkçe kurslarında üstün başarı gösteren kursiyerleri, Türkiye'ye davet ederek Türkçe Yaz Okulu Programı düzenlemektedir. Bu programlara yurtdışındaki çeşitli üniversitelerinin Türkoloji bölümlerinde okuyan öğrenciler de katılabilmektedir. Tamamen ücretsiz gerçekleştirilen yaz okulu programlarında katılımcılar Türkçe konuşarak pratik yapma imkânı yakalamış olmanın yanında bir yandan da kültürel etkinlikler ve geziler sayesinde Türkiye'yi, Türk insanını ve Türk kültürünü yerinde tanıma fırsatı bulmaktadırlar. 2013 yılında Türkçe Yaz Okulu programına 57 ülkeden 300 öğrenci katılmıştır. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen 2014 yılı Türkçe Yaz Okulu programına Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Fransa, Güney Kore, Gürcistan, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya, Yemen, Yunanistan, Polonya ve dünyanın diğer birçok ülkesinden 400 öğrenci katılmıştır.

Devamını okumak için tıklayınız...

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...